Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

eşgüdüm

Sözcükleriñ añlamları, kullanımları ile ilgili tartışmaları içerir.

eşgüdüm

İletigönderen mehmetö » 27 Mar 2021, 15:54

Kavram anarşisinin ve kelime uydurmacılığının son örneği «eşgüdüm» üzerinde duralım. Dil Kurumu'nun mâlûm Türkçe Söziüğü’nde de, uydurma kelimelerin yer aldığı öbür sözlüklerde de mevcut olmayan (sadece bi­rinde «eşgüdem» şeklinde yer alıyor) bu kelime «koordi­nasyon» yerine kullanılıyor. Eşgüdüm hem kelime teşkili,, hem mefhûm bakımlarından yanlıştır. Eş kelimesi dilimiZ'de isim ve sıfat olarak kullanılır. İsim olduğu zaman «çift olarak bulunan iki şeyden her biri; ç ift olarak yaşayan; erkek ve kadının birbirine nisbetle her biri, zevç ve zevce» mânâsı ifade eden eş kelimesi sıfat olarak kullanıldığı; vakit «eşit, müsavi» mânâsına gelir. Güdüm kelimesi ise,, gütmek fiilinden türetilm iş isimdir. Gütmek «hayvanları önüne katıp sürmek, otlatmak, yürütmek, sevk etmek, taşımak» demektir. Sevk ve idare yerine .«gütmek» in Türk milletine lâyık görülmesi bir tarafa bırakılsa bile, eşgüdüm deyimi yine yanlıştır. Cünki, eşgüdüm «güdümü eş olan, eşit güdümlü, şevki eşit olan» mânâsı vermektedir. Bu, koordinasyon yerine kullanılamaz. Koordinasyon «düzen, verme, tanzim etme, düzen sağlama» mânâsı taşır. Fransızca’dan dilimize girme koordinasyon kelime­sini beğenmiyorsak, onun yerine pekâlâ «düzenleme, dü­zen verme» diyebiliriz. Hattâ «işbirliği sağlama» bile de­nilebilir. Eşgüdüm «koordinasyon, düzenleme» demek de­ğil, bambaşka bir şeydir.
Uydurma Olan Ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü Faruk K. Timurtaş

Peki koordinasyon için ne denebilir:
Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)
koordinasyon [Köken: Fransızca] Uylaştırma, Kurulumdaştırma, Bağlanıştırma, Bir baş etme

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)
Türkiye Türkçesi: koordinasyon
Azerbaycan Türkçesi: koordinasya älãģäländir(il)mä
Başkurt Türkçesi: koordinatsiya
Kazak Türkçesi: üylestirüv
Kırgız Türkçesi: bir baş kılū koordinatsiya
Özbek Türkçesi: koordinätsiyä
Tatar Türkçesi: koordinatsiya
Türkmen Türkçesi: koordinatsiya koordinirleme
Uygur Türkçesi: mukımlaşturuş
Rusça: koordinatsiya
"Uylaştırma/Üyleştirüv"ün doğruluğu yönünde bir bilgim yok ama "Bir Baş Etmek/Kılmak" kullanılabilir, Azerbaycanca alakalandırma anlamında "bağlanıştırma". Timurtaşın sunuşları da kullanılabilir

Ayrıca: viewtopic.php?f=2&t=1457
  • 0

Düz çeviriyi gördüğümde etim dökülür
mehmetö
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 420
Katılım: 16 Ara 2019, 21:20
Değerleme: 311

Dön Añlam Tartışmaları

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 3 konuk

Reputation System ©'