Yazışmalık
https://turkcesivarken.com/yazismalik/

Damgalığı Geliştirmek
https://turkcesivarken.com/yazismalik/viewtopic.php?f=205&t=11892
1. bét (Toplam 2 bét)

Yazar:  Alparslan9 [ 20 Nis 2016, 21:08 ]
İleti Başlığı:  Damgalığı Geliştirmek

Beğler/begümler!
Tamam, güzel, bizim alfabemiz, kullanalım da bu alfabeye bir iki harften fazlasını eklemeliyiz. Örneğin bir 'birleştirici' lâzım bize. Arapça'daki şedde benzeri bir şey. Önerimin adına şimdilik 'çatgı' diyeceğim. Bir örnek verecek olursak 'şapka' yazacağımızda soldan sağa doğru 'aş/eş', 'a/e', 'ap/ep', 'ak', 'a/e' damgalarını diziyoruz birbiri ardınca. Fakat bu, 'şapaka' diye okunuyor. İşte bu sorunu gidermek için de ben diyorum ki 'p' ile 'k'nın üzerinde, onları birleştiren ya da ikisinin de üstüne denk gelen bir çizgi kullanalım. Adı da 'çat-' eyleminden 'çatgı/çatkı' olsun.

Yazar:  Alparslan9 [ 08 May 2016, 22:25 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Bu başlığı, üzerinde tartışalım diye açtım. Kendi kendime tartışayım arkadaşlar? ???

Yazar:  kuluduk [ 08 May 2016, 22:32 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Kastettiğiniz şey şedde değil cezm benzeri bir şey gibi geldi bana.

Yazar:  TDK [ 08 May 2016, 22:36 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Bu yaptığınız çalışmalar anayasaya aykırı değil mi?

Yazar:  Oktay D. [ 08 May 2016, 22:44 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Hangi çalışma, anayasanın hangi maddesine aykırı sizce?

Yazar:  TDK [ 08 May 2016, 22:51 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

174/6'ya bak anayasada alfabe ile ilgili ne yazıyor.

Yazar:  kuluduk [ 08 May 2016, 22:55 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

TDK yazdı:
174/6'ya bak anayasada alfabe ile ilgili ne yazıyor.
Anayasada şapka giyilmesi hakkındaki kanun da duruyor ama uygulayan kaç kişi?

Yazar:  TDK [ 08 May 2016, 22:59 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Burada profil resmine Atatürk'ün fotosunu koyup diğer yandan Atatürk devrimlerini açıkça delmeye çalışanlar var. Yapılan şey anayasaya göre suçtur. Atatürk döneminde kabul edilen alfabeye alternatif alfabe yapmaya çalışarak anayasayı ihlal ediyorsunuz.

Yazar:  Oktay D. [ 08 May 2016, 23:12 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Alfabe çalışması yapmak ve önermek bilimsel bir etkinliktir ve anayasamıza göre suç teşkil etmez (ayrıca alfabeyle ilgili 1353 sayılı kanun anayasa maddesi değildir, normal kanun maddesidir, nitekim onu da delmiyoruz).

Kaldı ki geçen yıllarda çıkan bir yasaya göre resmî yazışmalarda 29 harfiñ dışında da harfler kullanılabiliyor artık. Yine de ona rağmen biz resmî yazışmada değil, resmî olmayan yazışmalarda kullanıyoruz ve dahası bir deneme çalışması gerçekleştiriyoruz.

İçinize sinmeyen bir durum halen varsa bir avukatla görüşebilir veya savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz, bu sizin vatandaşlık hakkınızdır; yerlik de kendini savunma hakkını saklı tutar.

Yazar:  TDK [ 08 May 2016, 23:21 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Anayasa maddesi değildir diyorsun da alfabe değişikliği konusu anayasada 174/6'da yer alıyor ve buna göre alfabenin değiştirilmesi teklif bile edilemez. Değiştirilmesi teklif edilemeyen alfabeye hangi maksatla alternatif aranmaktadır?

Yazar:  Oktay D. [ 08 May 2016, 23:40 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Alıntı:
I. İnkılâp kanunlarının korunması
MADDE 174.– Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz :
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun;
3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;
6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;
7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

Bu anayasa maddesi, altında yazan eski kanunların bugünkü anayasaya aykırı sayılamayacağını söyleyen bir maddedir. Yani 6. fıkradaki 1353 sayılı kanun, hiçbir zaman anayasaya aykırı sayılamaz veya aykırı olarak yorumlanamaz diyor. Değiştirilemez demiyor, anayasaya aykırı sayılamaz diyor.

Öte yandan 1353 sayılı kanun anayasa maddesi değildir, sadece anayasada referansı geçen normal bir yasadır.

Yazar:  TDK [ 09 May 2016, 00:03 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Buradan da değiştirilemeyeceği neticesi çıkıyor. İptali de teklif edilemez.

Yazar:  kuluduk [ 09 May 2016, 00:20 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Anayasadaki bazı maddeler de facto olarak uygulanmıyor. 1990'larda DGM'de yargılanmaya sebep olan bazı fiiller bugün yargılanma sebebi sayılmıyor, DGM bile kalmadı. Farklı alfabe kullanmak suç sayılacak olursa Mors alfabesi ve sağır-dilsiz alfabesi kullananlar da yargılanabilir.

Yazar:  Oktay D. [ 09 May 2016, 00:40 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

TDK yazdı:
Buradan da değiştirilemeyeceği neticesi çıkıyor. İptali de teklif edilemez.

Bir yasanın anayasaya aykırı sayılamaması başka bir şey, değiştirilmesi başka bir şeydir. Değiştirilemez maddeler yalnızca ilk üç maddedir, ki bunu 4. madde açıkça bildirir. Hukuk dilinde muğlak ifadeler olmaz, bir madde değiştirilemez ise yasada açıkça "değiştirilemez" diye yazması gerekir.

Bunun yanında, bir kanunun değiştirilmesi başka bir şey, ona uyulup uyulmaması başka bir şey. Biz burada kanun değiştirmiyoruz öyle bir yetkimiz yok. Öyle bir yetki sadece TBMM'ye aittir. Burada en fazla bir kanuna uymama durumumumuz olabilirdi ancak kanunlara uymaya her zaman özen gösteriyoruz. Kişilerin veya toplululukların farklı alfabeler için çalışma yapması, başka alfabeler önermesi zaten kanunla yasaklanmış değildir. Başka alfabe kullanmak da suç teşkil etmez.

Bu arada 1353 sayılı kanuna uyulmaması durumu için Türk Ceza Kanunu'nda şu anda herhangi bir ceza bulunmadığı için, başka alfabe ile resmi yazışma yapan kişiler herhangi bir ceza almazlar (Çünkü 13 Mart 2014 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 222. maddesi kaldırılmıştır). Olsa olsa yazdıkları şey, kabul görmez (örneğin dilekçe yazmışsa vs).

kuluduk yazdı:
TDK yazdı:
174/6'ya bak anayasada alfabe ile ilgili ne yazıyor.
Anayasada şapka giyilmesi hakkındaki kanun da duruyor ama uygulayan kaç kişi?

Şapka kanunu için ceza da TCK 222'de bulunuyordu, o da kaldırılmış oldu.

Yazar:  Yılgın [ 09 May 2016, 03:10 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Damgalığı Geliştirmek

Biz abeceyi değiştirmeye çalışmıyoruz (yalnız onun da günü gelecek). Bu yüzden bunu tartışmak için çok erken. İyimser olmam gerekirse bir kaç on yıl erken. Biz şu kıpı da Türk abecesini bolcana deneyim etme aşamasındayız daha.

Damgalığı geliştirmeye gelecek olursak, ben damgalığa bir nenler ekleyip çıkarmaya çok iyimser bakmıyorum. Ancak "böyle bir nen olanaksızdır" kesinlikle demem. Söz konusu edilen "şapka" ya da "şapaka" sorununun (bunun bir sorun olduğunu varsayarsayalım) hiç bir nen eklenip çıkarmadan da üstesinden gelinebilir. Örneğin, "bütün seslileri kullanalım" deriz, istediğimiz zaman "şapka" da "şapaka" da yazabiliriz. Ancak buna da gerek yok çünkü Türkçe de "şapaka" diye bir sözcük yok. Sanki damgalığın bu esnemezliği, size bir olumsuzlukmuş gibi gelebilir ama gelmesin. çünkü bu esnemezliğin yararı çoktur. İzin verin Çinceden bir örnekle açıklamaya çalışayım. Çince de "betik" anlamına gelen "shu" sözcüğünü siz yanlışlıkla "shı" diye yazamazsınız (Çin abecesinin sese dayalı bir abece olmamasıyla ilgili bu). İşte Çin abecesinin bu esnemezliği Çinceye diğer yad dillerden anlamsız ses öbeklerinin, şapaka gibi, eş deyişle yad sözcüklerin girmesini güçleştiriyor. Çinlilerde dillerine geçen yeni kavramları yazıya aktarabilmek için özleştirmek güceleminde kalıyorlar. Böylece çin abecesi çinceyi bir kalkan gibi koruyor. Bu yüzden bizim abecemiz deki bu esnemezliğe ben iyimser bakıyorum. Tüm bunlardan yola çıkarak, dilde yeterince özleştirme yapılmadan damgalığı kullanmakta güçlük çekeceğimizi de düşünüyorum.

1. bét (Toplam 2 bét) Tüm zamanlar UTC + 3 saat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/