1. bét (Toplam 1 bét)

teyit

İletiGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 14:38
gönderen BoZCiN
Ben zaten o kadar açık şekilde karşılığı "doğrulama" ki, yazmaya gerek yoktur diye düşünmüştüm. TDK'da yalnızca "gerçekleme"yi görünce şaşırdım. Nişanyan "pekiştirme, güçlü kılma, konfirme etme" demiş. Dil derneği "doğrulama, gerçekleme" demiş. Kubbealtı "1- Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme; 2- Doğru olduğunu ortaya koyma, doğrulama."

Ynt: teyit

İletiGönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 15:03
gönderen datadeveb
Aynı durumu geçengün ben yaşadım. Didikledim nedir diye... İngilizceden yola çıktım.

Teyit sözcüğüne karşılık confirmation sözcüğü. Girilmiş. Confirm sözcüğü ise onaylamak olarak tanımlı.

Sözcüklere anlam vermede kimi sıkıntıların oldugunu görmüyor değilim. En çok yanılgı anlamı açıklarken kullanilan sözcükler ile turetilen karışıklığın türetilmesi.

Ynt: teyit

İletiGönderilme zamanı: 04 Nis 2020, 22:25
gönderen datadeveb
DLT araştırmalarımda sözcüğe karşılık olabilecek, türetilebilecek sözcükler buldum.

büt.
Soyluların oğullarının ya da kızlarının perçemlerine takılan büyük ve değerli bir türkuvaza verilen ad. qiZ
büt üridi: Kız büt takındı,

büt.
Soylu birinin yolladığı armağanı getiren kişiye verilen bahşiş. Eğer söz konu­su armağan bir atsa, armağanı alan kişi atın seyisine bir para ya da bir koyun verir ve bu koyun büt olarak adlandırılır,

büte.
“Çok” anlamına gelen bir sözcük.men angar büteyarmâq herdim: Ben ona çok para verdim; bu işqa büte boldı: Bu iş için çok zaman harcadık. Bu tıpkı Oğuzların “kısa bir zaman” anlamına gelen kibe sözcüğü gi­bidir.

bütgü.
Dışkı. Yalnızca çocuklar söz konusu olduğunda kullanılır.
bütgü bâr mu: Kakaya gitmek ister misin?

bütrüşdi.
1olâr ekki bütrüşdi: Onlar birbirlerini dava etti ve iddialannı karşılıklı olarak kanıtlamaya çalıştılar.
bütrüşür, bütrüşmek.

bütsedi.
bâş bütsedi: Yara neredeyse iyileşti (iyileşeyazdı].
bütser, bütsemek.

bütti.
et üni bütti. (Göğsündeki bir hastalık, soğuk algınlığı ya da bir darbe nedeniyle) adamın kayboldu.
antg almı bütti: Onun başkasından olan alacağı kesinleşti.
bâş bütti: Yara iyileşti.
qul terigrike bütti: Kul (mü'mm)tannnın birliğini ikrar etti.2 1 4I

bütti.
ot bütti:Ot büyüdü. Aynı zamanda meyvenin gelişimini anlatmak için de bu söz­cük kullanılır.
oglân bütti:Çocuk doğdu. Qıfçâq lehçesinde “gelişen, doğan ya da yaratılan her­hangi bir şey”i anlatmak için bütti sözcüğü kullanılır, büter, bütmek.

bütüge.
Patlıcan.

bütün. Herhangi bir şeyin güvenilir ve sağlam olanı.
bütün yarmâq:Güvenilir para.
çîn bütün kişi:Kendine güvenilir, doğru kimse.*.

bütünledi.
olsözüg bütünledi:O, sözlerin [başka bir şeyin de olabilir] gerçekliğini araştırdı, bütünler, bütünlemek.

bütürdi.
ot başıg bütürdi:İlaç yarayı iyileştirdi.
anıg üze almın bütürdi:Ondan alacağı olduğuna ilişkin [başka bir şeye ilişkin de olabiliri iddiasını kanıtladı. Borç dışındaki şeyleri anlatmak için de kullanılır.
bütürür, bütûrmek.

bütüştiler.
ölâr ekki bütüştiler:Her ikisi de birbirlerine ilişkin iddialarının doğruluğunu kabul etti,
bütüşurler, bütüşmek.

öñeri bütük
teyit

ya da
öñeri bütrü
teyit