Yazışmalık
https://turkcesivarken.com/yazismalik/

Kazakça Yır (Gökbörüler)
https://turkcesivarken.com/yazismalik/viewtopic.php?f=17&t=11495
1. bét (Toplam 1 bét)

Yazar:  Sungur Efe [ 20 May 2015, 22:55 ]
İleti Başlığı:  Kazakça Yır (Gökbörüler)

İzleyin youtube.com


Bu da sözbesöz çevirisi:

Kaşkırın apanından (ininden) çubırtıp (sürüp)
Kurşun ok (mermi) yaradan kan çıkardı,
Kurtkanın (dişi kurdun) gövdesinden can çıkardı.
Anası ölüyor,
Böltürükler (kurt yavruları) soğuruyor (emiyorlar)
Süt ile kan aralaşmış (karışmış) damlaları.

Emmiş kimler ölmekte olan anasını,
Yalayan kim kan çuburan (akan) yarasını.
İşte biz boz dalanın (bozkırın) börüsü (kurdu)-
Bostanlığın bilen pahasını. (Özgürlüğün bilen değerini)

Artki atamız anızdaki gökbörü, (Asıl atamız olan efsanevi gökbörünün)
Ar ve namustan yaratılmış tekli idi. (Kökeni ar ve namus idi)
Biz kaşkırız yoldaşına kast kılmaz, (Biz kurduz, yoldaşına kastetmeyen)
Satkınlığı yek görürüz öydeni. (Hainliği sevmeyiz çünkü)

Biz gökyeleyiz, börüyüz! (Biz ulu kurduz, bozkurduz)
Zerik kulak serimiz(Keskin kulaklı ozanız)
Biz arlanız (erkek kurduz), sırtlanız (safkanız)!
Kaşkır diyen yurttanız! (Kurt namındaki yurttanız)
Biriktirdi (birleştirdi) yetimlik, birge ösüp yetildik, (beraber büyüyüp yetiştik)
Gökbörünün şartıyla(andıyla) bir olmaya bekindik (karar verdik).
Yaşkanmayız (çekinmeyiz) yağı (düşman) okuyla atanda (silahını ateşlediğinde),
Betimizden kaytaramaz (güçten düşüremez) kapan da.
"Birlik dibi - dirilik (Birliğin dibinde hayat vardır)" demeyle yetildik (diyerek büyüdük).
Birlik, bizi sakla (sakla) şu yalanda (fani hayatta).

Aya karayıp (bakıp) uluruz, göğü medet ederiz (gökten medet umarız).
Kaşkır (kurt) olup doğmuşuz, kaşkır olup öteriz (geçeriz).

Yazar:  Sungur Efe [ 20 May 2015, 22:56 ]
İleti Başlığı:  Ynt: Kazakça Yır (Gökbörüler)

YIRDAKİ KİMİ TÜRKÇE SÖZLER:

ERKİN (erkin) = özgür, hür, azat
ERKİNLİK (erkindik) = özgürlük, hürriyet, azatlık
KAŞKIR (qasqır) = kurt
OK (oq) = mermi
GÖVDE (kewde) = vücut
SOĞURMAK (sorw) = emmek, içine çekmek
ARALAŞMAK (aralasw) = karışmak, arasına geçmek
DAMCI (tamşı) = damla
BOZ (boz) = gri
DALA (dala) = bozkır, deşt, step
BÖRÜ (böri) = kurt
TEK (tek) = has, köken, öz
TEKLİ (tekti) = kökende, özlü
YOLDAŞ (joldas) = dost, anda (!)
SATKIN (satqın) = hain
SATKINLIK (satqındıq) = hainlik, ihanet
YEK GÖRMEK (jek görw) = nefret etmek
ÖYDENİ (öytkeni) = çünkü
GÖKYELE (kökjal) = ulu kurt, kurt sürüsünün başı
BİRGE (birge) = beraber, birlikte
ÖSMEK (ösw) = büyümek, yetişmek
YETİLMEK (jetilw) = yetişmek
YAĞI (jaw) = düşman
ATMAK (atw) = vurmak, ateşli silahla vurmak
KAPAN (qaqpan) = tuzak
DİP (TÜP) = has, öz
DİRİLİK (tirlik) = hayat, yaşam
SAKLAMAK (saqtaw) = korumak
KARAMAK (qaraw) = bakmak, seyretmek
ÖTMEK (ötw) = geçmek

1. bét (Toplam 1 bét) Tüm zamanlar UTC + 3 saat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/