Gaspıralı İsmail Bey: Dilde Birlik ulayı Türklük Bilinci

Gaspıralı İsmail Bey: Dilde Birlik ve Türklük Bilinci (Şuuru) Yazan: Necip HABLEMİTOĞLU 19. Yüzyılın sonlarına doğru Türk Dünyası, uygar (medeni) Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, hemen her alanda oldukça geri durumdaydı. Bu geriliğin nedenleri ve çözümü üzerine kafa yoran Türk aydınları, “ceditçi” azu (yani) yenilikçi, aydınlanmacı bir düzlemde (platformda) yeralmışlardı. Karşılarında ise, mevcut durumu korumadan (muhafazadan),…
Devamı