Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım

Daha önce Türkçesi Varken… ağ bölgesinde yayımlanmış Kişisel Türentiler Sözlükçüğü-adlı yapıtımla öz Türkçe 250 söz(cüğ)ü yad karşılıklarıyla dilseverlerin ilgilerine sunmuştum. Buradaysa yad 500 söz(cük) öz Türkçe karşılıklarıyla verilmiş bulunuyor. Gelgelelim ilkin kimi açıklamalar yapmam gerek:

Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım bir “seçki” niteliğindedir. Demek kendi türentilerimin hepsini kapsamadığı gibi, öz Türkçe karşılıkları daha bulunmamış yad söz(cük)lerin ancak ufak bir bölümünü içermekte. Şu var ki, bundan sonra bu-tür dizelgeler anıklayıp yayımlamak yerine yad söz(cük)lere karşılıklarımı kendi çalışmalarımda kullanmakla yetineceğim. (Yalnızca bütün öz Türkçe sözcüklerin yer alacağı bir sözlük yazmayı çok isterdim. Ancak, buna gücüm, sürevim yeter mi, bilmiyorum.)

Özleştirmede yad sözcüğe öz Türkçe karşılık bulunması kuralı geçerdir. Bundan ötürü, özleştirirken, yad-kökenli olduğunu bildiğim söz(cük)leri kullanmamaya özen gösterdim, gösteriyorum. Kimilerinin yaptığı gibi yad söz(cük)lere gene yad karşılıklar önermeyiyse saçma bulmaktayım. Özleştirmecilik doğru düzgün güdülmeli anlayacağınız.

Benzer biçimde, özleştirmede Batı dilleri ile Doğu dilleri arasında ayırım yapmak – kimi kez işlevsel/yarayışlı olsa da – doğru değildir. Demek “Arapça, Farsça sözcükler bizimdir. Biz Batı-kaynaklı sözcükleri özleştirelim.”-yollu bir yaklaşım onanamaz. Yad dil yad dildir. Yad sözcükse yad sözcüktür. Bu bakımdan örneğin Arapça-kökenli sözcük ile İngilizce-kökenli sözcük arasında ayrım yoktur, bulunamaz. Nitekim aşağıdaki dizelgede Batı dillerinden de, Doğu dillerinden de söz(cük)lere karşılıklar bulunup önerilmiştir.

Öbür yandan bir özleştirmen kimi alanları “tekinsiz” sayarak onlara ilişkin yad söz(cük)leri özleştirmekten kaçınıyorsa, yetkin bir özleştirmen değildir, sayılamaz. Böyle alanların başında kutça gelmekte. Oysa tekinsizler bağnazlık göstergeleridir. Özleştirmecilikse açık-düşünceli olmayı, demek tekinsiz mekinsiz tanımamayı gerektirir. Bundan dolayı, Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım’da yad birtakım kutça sözcüklerinin (örneğin aptes, ezan ile namaz sözcüklerinin) öz Türkçe karşılıklarını bulacaksınız. Ayrıca doğabilimden sağaltmanlığa, tecimden yazına geniş bir yayılgıdaki yad söz(cük)lere öz Türkçe karşılıklar bulunup önerilmiş olduğunu göreceksiniz.

Bu dizelgede yer almış yad kimi sözcükler yalnızca belirli anlamlarında öz Türkçe karşılıklara kavuşturulmuştur. Örneğin Arapça-kökenli “kalem” sözcüğü “dizelge birimi” sözüyle karşılanmıştır. Ne ki, dizelge birimi, kalemin birçok anlamından biridir; şimdiye değin özleştirilmemiş bir anlamda kalemi karşılamaktadır. Dahası, yad birtakım sözcüklere önerilmiş öz Türkçe karşılıklar birer seçenek niteliğindedir. Demek örneğin Fransızca-kökenli “dezenformasyon” sözcüğüne öz Türkçe karşılık olarak önerilmiş “gerçeği saptırma” sözü “bilgi çarpıtma” karşılığının seçeneğidir. Başka bir deyişle, Amerika’yı gene bulgulamaya çalışılmadığı gibi, ayrı baş çekilmemiştir.

Yad bir sözcüğü – özdeş anlamda – birkaç karşılıkla özleştirmenin bence sakıncası yoktur. (Örneğin “arsız: bitken, üreyiveren” gibi.). Başkaca bir sözcüğe bir sözcük önermek ülküsel olmakla birlikte, olanaksızsa, bunun üç sözcüğe değin yolu vardır. (Örneğin “algoritma: dizgesel sayım yöntemi” gibi.)

Türetmelerimde − daha çok − işlek ekleri kullandım, kullanıyorum. Gelgelelim bu, işlek olmayan ya da daha az işlek eklerin kullanılmaması gerektiği anlamına gelmez; önceliği işlek eklere vermek gerektiğini gösterir.

Ancak, bu denli çok açıklama yeter. Okur gösterişsiz dizelgemi inceleyebilir. Bakarsınız, bu karşılıklardan birini beğenip kullanmaya başlar da o karşılık tutunmaya yüz tutar. Doğrusu, yazarın başka bir beklentisi yoktur.

A

Abis: Işıksızlık

Abiye: Öğleden-sonralık

Acyo: İndirimlik

Aikido: Uyumdövüş

Akordeon: Körüklü çalgı

Aktif: İşler

Algoritma: Dizgesel sayım yöntemi

Alibi1: Başka-yerdelik

Amip: Sürünen

Amiral: Deniz paşası

Ananas: Çamelması

Anka: Düşkuş

Anketör: Sormacacı, sorman

Ansefalit: Başörgen yangısı

Antırkot: Kürekler-arası

Antiseptik: Ufakyaşam-öldürücü

Antivirüs: Karşı-bozucu

Aparkat: Aşağıdan-yukarı

Apartman: Çokkatlı yapı

Apsis: 1. Uzaklık değeri. 2. Yatay saptama çizgisi

Aptes: Elsuyu

Aranjör: Düzenlemeci

Arbitraj: Satal

Arsız: Bitken, üreyiveren

Asetilen: Sarmısakkokar

Astrofizik: Gökdoğabilim

Astrofizikçi: Gökdoğabilimci

Aynen: Özdeşleyin

B

Babaköş: Ayaksız kıvraşıl2, uzunsu3

Bakkal: 1. Satışyeri. 2. Satışyerci

Bakteri: Bölünen

Balat: Özgürleme

Balina: Denizulusu

Balotaj: İkinci seçim

Balotaj kurulu: Üyelik kurulu

Bela: Sıkar

Belboy: Çan oğlanı

Bergamot: Beykoçacı4

Berry: Yemişçik

Beşamel: Sütleme

Beyin: Başörgen

Bidat: Türeyik

Biyom: Dirimli varlığı, yaşam varlığı

Biyometri: Yaşamölçüm

Biyometrik: Yaşamölçümsel

Boarding card: Uçuş yapracığı, uçuşluk

Bodi: Sıkı içlik

Bordür: 1. Kıyı süsü. 2. Kıyı taşı

Bornoz: Yunaklık

Botoks: 1. Ağı sağaltımı. 2. Kırışık gidericisi, sağaltsal ağı

Botülizm: Saklanca ağılanması

Brakiterapi: Işın yerleştirme

Bronş: Kol-dal

Bumerank: Fırlatdöne

C

Canavar: Yırtan

CEO5: YKB (yönetim kurulu başkanı; okunuşu: ye ke be)

Cinsel istismar: Eşeysel çıkar sağlama, eşeysel yararlanma

Cinsel perhiz: Eşeysel eylemsizlik

Cranberry: Bataklıkkızılcığı, kızılcıksı6

Cyborg: İşleç-kişi

Ç

Çift çubuk: Tarım araçları, tarımsal araçlar

Çiftlik: Tarımlık

D

Dakika: Güngencik

Daltonizm: Boyam görmezliği

Debriefing: Görev sonu soruşturması, dönüş soruşturması

Defne: Sıcakağacı

Dekatlon: Onlama

Dekatloncu: Onlamacı

Demo: Göstermelik

Dere: Çaycık

Dermatolog: Deri sağaltmanı

Dermatoloji: Deri sağaltmanlığı

Deryadil: Deniz-gönüllü

Destroyer: Yok-edici

Detoks: Ağısızlaştırma

Devasa: Ulumsu

Dezenformasyon: Gerçeği saptırma

Diferansiyel: 1. Dişli aygıt. 2. Ayrımsal

Diksiyon: Düzgün konuşma

Dinamik: Devindireç

Diplomasi: Dışgörevlilik

Diplomat: Dışgörevli

Diplomatik: Dışgörevsel

Disipline etmek: Sıkıdüzenlemek

Distopya: Yaman ülke

Diyafon: Bağırtaçlı sestaşır, yapı sestaşırı

Diyet: Suç akçası, suçluk

Döviz: Yad akça

Döviz bürosu: Yad akça işevi

Drone: Kişisiz uçak

Dünyevi: Yeryüzül

E

Edebiyat: Anlatımca7

Eksantrik: Dış-özekli, özek-dışı

Eksüda: Sızgı

Eksüdasyon: Sızma

Elbise: Boy giysisi

Elektroansefalografi: Başörgenakımyazım

Endoplazmik retikulum: Kansu-içi ağcık

Endodonti: İçdişçilik

Entelekya: Etkin ilke, varlık olgunluğu, varlık yetkinliği, gerçek

varlık

Enterdisipliner: Düzencelerarası

Enzim: Tepkiteç

Esnaf: Geçinici takımı, geçiniciler

Esperi: Delidoğan

Eşofman: Isınma giysisi, ısınmalık

Eye liner: Göz yazağı, gözyazar

Ezan: Ünleme

F

Factory farm: Üretimevi tarımlık

Fan: Çoksever

Fan kulübü: Çoksever üyeevi

Fanzin: Çoksever dergisi

Far: Gözkapağı boyası

Fare: Sıçancık

Faun: Keçi-kişi tanrı

Fetva: Kutbelge

Fikstür: Saptamalık

Filmografi: İzitlik, izityazı

Finalist: Soncu

Fit: Dinç

Fitness: Dinçlik

Fitness center: Dinçlik özeği

Fitoterapi: Bitki sağaltımı

Fitoterapist: Bitki sağaltımcısı

Fiyasko: Başarısızlık

Fondan: Eriyiveren

Form: Başvuruluk

Format: Biçit

Fosfor: Işıltıyayan

Fotokopi makinesi: Eşçeker

Fruitarianism: Yemişçillik

G

Galoş: Ayakkabı geçirmeliği

Garsoniyer: Özel ev

Gastrit: Karın yangısı

Gastroenterolog: Karın-bağırsak sağaltmanı, sindirim bozuklukları

uzmanı

Gastroloji: Yemeiçmebilim

Gastronom: Yemek uzmanı

Gastronomi: Yemek uzmanlığı

Gigabayt: Ulusekizli

Ginsenk: Kişiotu

Glide-on: Kayan

Glitch: Soruncuk

Glüten: 1. Yapıştıran. 2. Yapışkan

Gondol: Gezinti kayığı

Gondolcu: Gezinti kayıkçısı

Gübre: Verimlendirici

Gülbank: Tören yakarısı

H

Habitat: Yaşam alanı, yaşama ortamı

Hafız: Bellemen, belleyici, belleyik

Hal: Yerleşik satımlıkyeri

Hamamböceği: Sıcakböceği

Hamur: Yoğurga

Handy man: İşbilir

Harddisk: Durağan teker

Hareke: Kısa ünlü imi, yardımcı im

Harman: Ayırmaca

Haslet: Doğa özelliği

Hashtag: Konu imi

Heliport: Dikuçaklık

Hiperplazi: Aşırı gelişme

Hipi: Düzentanımaz

Hipoalerjenik: Duyarca-yapmayan

Hokkabaz: Şaşırtman

Holografi: Tümçizim

Holografik: Tümçizimsel

Hologram: Tümçizi

I

Image maker: 1. Görüntü yapıcısı. 2. İmgeyapar

Infomercial: Belgeselcik, bilgi-tanıtım

Iskaça: Direklik

İ

İham: Uzak-anlamlama

İmplant: Yerleştirme

İnhaler: Buğu-verici

İnsani: Kişil

İnverter: Evirici

İrredantist: Gerialmacı

İrredantizm: Gerialmacılık

İskender: Yaprak döner

İstihbarat: Savaalma

İstinaf mahkemesi: Ara-yargıevi

İtfaiyeci: Söndürmen

J

Jakuzi: Burgaçlık

Jammer: Yayımbozar

Jargon: 1. Özel dil. 2. Bozuk dil

Jelatin: Saydamca

Jet grout: Püskürtme sıva

Jimmy jib: Alıcı kaldıracı

Jiujitsu: Çıplak el savunması

K

Kabare: Eğlenceevi

Kâhya: Çokgörevli

Kaktüs: Dikenlibitki

Kaktüsgiller: Dikenlibitkigiller

Kalem: Dizelge birimi

Kaligraf: Güzelyazıcı

Kaligrafi: Güzelyazı

Kalsiyum: Katılaştırıcı

Kalyon: Kürekli-yelkenli

Kantin: Satanak

Kanton: Generkçik

Kaptan: 1. Başgemici. 2. Takım başı

Karamela: Eritme-yakma

Karamusal: Dolaştırmaz

Karaoke: Söylemece

Karar: Varım

Karate: Ayak-yumruk dövüşü

Kardiyolog: Yürek sağaltmanı, yürek sayrılıkları uzmanı, yürekçi

Kardiyoloji: Yürek sağaltmanlığı, yürek sayrılıkları uzmanlığı,

yürekçilik

Kartuş: Boyarlık

Kasa: Saklaç

Kasko: Taşıt koruncu

Kefir: Ekşitme

Kettle: Isıtıcı

Kıble: Kutyön

Kira: Tutka

Kiç: Dolmuş yazını, ucuz uz

KJ8: DÜ (damga üreteci; okunuşu: dü)

KJ operatörü: DÜ işletmeni

Klips: Tutturgaç

Klon: Eşlem

Klonlama: Eşlemleme

Kod: Anlataç

Kodlamak: Anlataçlamak

Kokpit: Uçman odacığı

Kombi: Isıtma aygıtı, ısıtmalık

Konfederasyon: 1. Generk(çik)ler birliği. 2. Üstörgüt

Konsomatris: Kazandırıcı

Kontırfile: Omurga yanı eti

Kordiplomatik: Dışgörevli topluluğu

Korsan: Deniz soyguncusu

Kortikoit: Kabuksal

Kortizon: Kabuk içsalgısı

Kredi: Eğitsel değer, öğrence değeri

Krema: Kaymaksı

Kreşendo: Güçlenerek

Kroket: Bulama

Kroşe: Bükük kol yumruğu

Krupiye: Oyun görevlisi, oyun yöneticisi

Kubbe: Örtmelik

Kukla: Oynataç, oynatmalık

Kumar: Kut oyunu

Kumarbaz: Kut oyuncusu

Kumarhane: Kut oyunu yeri

Kurabiye: Çörekçik

Kuvöz: Yaşatıcı

Küçümsemek: Ufamsamak

L

Laktoovovejetaryen: Sütiçeryumurtayeretyemez

Lego: Birleştirmece

Lighthouse: Işıkevi

Liman: Gemi sığınağı

Lonca: Uğraşı derneği

Losyon: Bakımlık

Lügatçe: Sözlükçük

Lüks: Akışıtaç

Lütein: Sarıözdek

M

Madalya: Göğüs belliği

Maden: Çıkarılga

Mahfil: Toplantılık

Makale: 1. Bilimyazı. 2. Düşün yazısı, açıklama yazısı

Mal: İyelik-altı

Manej: 1. At eğitimi. 2. At eğitimi alanı. 3. Binicilik gösterileri

Manken: 1. Giyici. 2. Giyeç. 3. Durucu

Makta: Kesmelik

Malware: Kötücül yazılım

Mani: Demece

Manüel: Elsel

Masiva: Tanrı dışı

Matla: Doğak

Mazot: Çökeltiyakıt

Medrese: Öğrenceyurdu

Meerkat: Sopakuyruk

Melek: Tinvarlık

Memorat: Olağanüstülük

Merhem: Ondurucu

Mesajlaşmak: İletileşmek

Metabolize etmek: Özüştürmek, yapım-yıkımlamak

Mevlit: Doğumluk

Mezra: Kışlacık

Mızıka: Ağız çalgısı

Midilli: Atçık

Mikrokok: Durak ufakyaşam

Mikrop: Ufakyaşam

Milk shake: Çalkalanmış süt, dondurmalı süt, süt çalkalaması

Misvak: Diş çubuğu

Mitralyöz: Taramalı

Mnemonics: Bellek güçlendirme

Mnemotekni: Bellek geliştirme

Mobbing: İşyerinde tedirginleştirme

Molotofkokteyli: Yangınçıkaran

Mouse pad: Yöneteç altlığı

Musammat: Bağlamlı

Muska: Büyülük

Müftü: Kutbelgeci

Mümeyyiz: Ayıran

Müsamere: 1. Okul eğlencesi, öğrenci gösterisi. 2. Gece başlangıcı

eğlencesi, gece başlangıcı toplantısı

Müteferrika: Giderciklik

Müteşekkir: Özdeğerleyen, özdeğerleme-verecekli

Müze: Eskievi

N

Naat: Övme

Nakiza: Çelişek, ters benzek

Namaz: Yakarım

Namaz kılmak: Yakarım yapmak, yakarımda bulunmak9

Nerd: Bilgisayar delisi

NGO10: YDÖ (yönetke-dışı örgüt; okunuşu: yedö)

Nikâh: Evlenme işlemi

Nilüfer: Suecesi

Ninja: Gizuzcu

No-stres: Gerginliksiz

Numara: Düzüm

Numaracı: Düzümcü

Nörolog: Sinir sağaltmanı, sinirci

Nöroloji: Sinir sağaltmanlığı, sinircilik

Nüfus: Kişi varlığı

O

Oje: Tırnaklık

Oksijen: Ekşityapan

Oneirizm: Düşümseme

Onore etmek: Özdeğerlendirmek

Onur: Özdeğer

Origami: Katlamaca

Orkinos: Denizirisi

Ortoklaz: Dilinen

Otomobil: Özgezer

Otosansür: Özsıkıdenetim

Overlok: 1. Kıyılama. 2. Kıyılayıcı

Overlokçu: Kıyılamacı

Oyun konsolu: Oyunluk

P

Padok: Dolaştırmalık, gezdirmelik

Paket: Sarılga

Pakimetri: Kalınlıkölçüm

Pakimetrik: Kalınlıkölçümsel

Panzer: Ürküteç

Parkinson: Sarsaklık

Parnasizm: Yırsal gerçekçilik

Parnasyen: Yırsal-gerçekçi

Parsa: Gösteri akçası, gösterilik

Pasaj: Kapalısatak

Pasif: İşlemez

Pasör: Geçirici

Pastil: Eritme

Pedagojik formasyon: Eğitbilimsel yetişim

Pentür: Boyalama

Peri: Düşkız

Personal training: Kişisel çalışma

Pisuar: İşemelik

Piyango bileti: Kazanmalık

Plaket: Özdeğerlik

Plankton: Sürüklenen

Plaster: Yaralık

Platonik aşk: Düşsevi

Poliklinik: Çoklu-bakımevi

Podcast: Besleme yayını

Podcasting: Besleme yayımı

Poltergeist: Yaramaz düşgörüntü

Post-production: Artyapım, yapım-sonrası

Pota (I): Ergiteç

Pota (II): Atmalık

Prehistorik: Geçmişçeöncesi

Prezervatif: Kamışlık

Proconsumer: Üretici-tüketici

Proctor: Sıkıdüzen görevlisi, sıkıdüzenci

Profesyonel: Uğraşıcı

Profiterol: Top tatlı

Propolis: Kovanlık

Prostat: Karakabukçuk

Protein: Oluşturucu

Psikasteni: Tin argınlığı

Psychedelic: Duygu-varsıllaştırıcı, tin-gösteren

Püriten: Katışıksızcı

Püritenlik: Katışıksızcılık

Q

Quiz: Sınavcık

R

Rakip: Yarışıcı

Reaktör: Tepkeç

Rekât: Kutbirim, yakarı bölümü

Rekonstrüksiyon: Geneyapım

Repertuvar tiyatrosu: Yapıtlık oyunevi

Reyting: İzlenirlik

Reality show: Gerçeklik gösterisi

Resmetmek: Bedizlemek

Resort: Dinlencelik

Retinal: Ağkatmansal

Rimel: Kirpik boyası, kirpiklik

Rodeo: Binicilik gösterisi, bin-göster

Roll: Ekmecik

Roll-on: Yuvarlamalı

Rosto: Dilimleme

Rot: Bağlantılık

S

Safari: 1. Toplu av. 2. Doğa gezintisi

Saki: İçki dağıtıcısı, içkisunar

Salon: Genoda

Savana: Geniş çayır, gençayır

Seans: 1. Dönem, işlem dönemi. 2. Kez

Seccade: Yakarımlık

Seferberlik: Tümgirişim

Seksizm: Eşeycilik

Self-discipline: Özsıkıdüzen

Self-sufficiency: Özyeterlik

Self-sufficient: Özyeter

Semai: İşitmece

Sense of humor: Gülmece duyusu

Sensör: Duyucu

Sera: Yeşilevi

Serum: Besinlik

Servis: Görev taşıtı

Set: Çekimyeri, çevirmelik

Sevap: 1. Kutödül. 2. Kutödüllük

Sexploitation: Eşeysömürü

Siroko: Yakaryel

Siroz: Bavur sayrılığı

Sirozlu: Bavur sayrısı, bavuru sayrılıklı

Siyer: Kutyaşamöyküsü

Skolastik: Okulcu

Skolastisizm: Okulculuk

Skavut: Hızlı bulgu gemisi

Snekbar: Atıştırıp-içmelik, atıştır-iç yeri, atıştırma içkiliği

Sonda: Sıvıakıtır

Sosyokültürel: Ekinsel-toplumsal

Sote: Ufaklama

Spread: Kazanç ayrımı

Spreadsheet: Sayım çizelgesi, çizelge yazılımı

Stand-up comedian: Ayaküstü güldürmen

Stand-up comedy: Ayaküstü güldürü

Start-up: İş-kuran, iş-kurmuş

Stor: Oluklu gergi

Stüdyo: Çekimlik

Sünnet: Kamış kesme

Sürfile: Kıyı dikişi

Sürmenaj: Ansal bitkinlik, başörgen bitkinliği

Süspansiyon: Aktarıcı

Sweatshop: Sömürü kuruluşu, sömürüevi

Ş

Şablon: 1. Çıkarmalık. 2. Uygulama örneği, uygulamalık

Şampuan: Saç yıkama sıvısı

Şarapnel: Saçılan

Şathiye: Takılmaca

Şarjör: Sürenek, sürgeç

Şehit: Kutölü

Şehitlik: Kutölülük

Şezlong: Uzanmalık

Şövale: Bedizci çatkısı

T

Taahhütname: Yüklenim belgesi, yüklenimlik

Takipçi: İzlemeci

Takva: Yazıktan sakınma

Takva sahibi: Yazıktan sakınan

Tantuni: Kavurmaca

Tarihçe: Geçmişçe özeti

Tarikat: Tanrı yolu

Tayt: Sıkı

Teaser: Gelecek-izlencelik

Tecrit11: Seslenmece

Tekil12: Biril

Tekke: Gizemcievi

Teknoloji: Uygulayımlık

Tekvando: Tekme dövüşü

Telefon etmek: Sestaşırlamak

Telesekreter: Yanıtlayıcı

Tellak: Yıkayıcı, yuyucu

Temiz: Aklanık

Temlik: Özelgeleme

Terim: Özel söz(cük)

Territorial: Bölgecil, yersever

Tertemiz: Apaklanık

Tester: Deneme ürünü, denemelik

Teşekkür: Özdeğerleme

Teşekkür etmek: Özdeğerlemek

Tezgâh: Elyeri, yapmalık

Think-tank: Başörgen takımı, düşünce kuruluşu

Thriller: Titretici, yürek-oynatıcı

Tik (I): Yinelenim

Tik (II): 1. Denetim imi. 2. Doğru imi

Tire: Çizgicik

Tomograf: Kesitçeker

Toner: Boyamlandırıcı

Topik: Yersel

Tramplen: Atlamalık

Transhümanizm: Ötekişicilik

Transistor: Aktarım direnci, titreşim genişleticisi

Tren: Dizi taşıt

Turba: Bitkiyakıt

Turbalık: Bitkiyakıtlık

Turgor: Şişme

Tuvalet: Özbakım

U

Ucube: Şaşırtıcı nen, şaşırtıcılık

UFO13: NSUN (neliği saptanmamış uçan nesne; okunuşu: nesun)

Ufologist: NSUN incelemecisi

Ufology: NSUN incelemesi

Usta: Uzer, uzkişi

Usturlap: Yükseltiölçer

Ü

Üre: Sidik atığı

Üremi: Sidik atığı sayrılığı

V

Vandalizm: 1. Güzelkırıcılık. 2. Kırdökçülük

Vasi: Tutsu14 yükümlüsü

Vekilharç: Konak alışverişçisi

VIP15: ÇÖK (çok önemli kişi; okunuşu: çök)

Video: İzlemelik

Vinç: Büyük kaldırıcı

Virüs: 1. Bulaştırıcı. 2. Bozucu

W

Web camera: Ağ alıcısı

Webinar: Ağ topluçalışımı

Webshop: Ağ satışlığı

Y

Yakamoz: Su ışıltısı

Yelpaze: Yelleç, yellengeç

Yeni: Eskisiz

Yepyeni: Epeskisiz

Z

Zanaat: Uziş

Zanaatçı: Uzişçi

2016 Önyazı

Seyhan

Ağ güncesi: dilseveretyemez.blogspot.com.tr

_____________________________________________________

1 Yad söz(cük)ler bölümündeki eğik yazılmış söz(cük)ler daha yerlileştirilmemiş ya da Türkçe bir bağlamda kullanılmayan İngilizce söz(cük)leri belirtir.

2 Os. kertenkele.

3 Os. yılansı.

4 Koçaç: Os. armut.

5 Central executive officer.

6 Ya da “turnayemişi” denebilir. Ancak, o benim türentim sayılmaz.

7 Örneğin “sözlü/yazılı anlatımca” ya da – konuşma bağlamında – “anlatımca yapmak” denebilir.

8 Karakter jeneratörü.

9 İlboy dilinde, demek ağızlarda “komaltmak” karşılığı var.

10 Nongovernmental organization.

11 Bir yazın sözcüğü olarak…

12 “Tek” sözcüğü Farsça-kökenlidir.

13 Unidentified flying object.

14 Os. vasiyet.

15 Very important person.