Tek Ereğimiz, Tek Gereğimiz Türkçe

Son günlerde üye olup, çeşitli kargış (beddua), sövgü (hakaret) ilen karalamadan sonra yerliğimizde (sitemizde) üyeliğiñi sildirmek isteyenlerin sayısı artınca böyle bir yazı yazmayı gerendim (gerek gördüm).

Öncelikle şu kesinkes bilinmelidir; biz yalnızca Türkçe üzerine tartışıyoruz. Yönetkisel görüşüñüz, yaşama bakış açınız, inançlarıñız bizi ilgilendirmiyor. İster Şaman olun, ister koyu şeriatçı, ister Atatürkçü olun, ister komünist ne olursañız olun eğer göñlünüz Türkçe için yanıyorsa burada size sonsuza dek kapılarımız açıktır.
Çünkü bizim tek amacımız var; o da Türkçe’niñ gelişimidir.

Kimimiz İstanbul’ dan, kimimiz Ankara’ dan, Azerbaycan’ dan, Kazakistan’ dan katılıyor. Birbirimizin yüzüñü bile görmeden Türkçe için çırpınıyoruz. Tüm siyasi görüşlerimizi bir kıyıya bırakıp, yalnızca dil üzerine çalışıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, bu denli kunu (insanı) bir arada tutmanın başka yolu yok.

Bizim kaypım (ihânet) içinde olduğumuzu söyleyenlere yanıtımız açıktır; ereğimiz (amacınız) Türkçe’ niñ gelişimi ise buyrun kapımız açıktır. Siyasi görüşleriñizi karıştırmadan, dil üzerine istediğiñiz tartışmayı yapabilirsiñiz.

Türlüğümüz, Türkçemiz için sonuna dek çalışmaya, çırpınmaya çalışıyoruz. “Eñ ırkçı benim” diyenden daha çok ulusumuzu severiz, bunuñ için çalışırız. Ancak bu öteki (diğer) ulusları öcü olarak görmemize neden değildir.

2 yılı aşkındır yayındayız ancak siyâsi, inanç gibi Türkçe dışında hiç bir konuya değinmemize karşın, neyimizi gördüler de “kaypık (ihânetçi)” ettiler añlamak güçtür. Olabildiğince yertinç (dünya) görüşlerimizi karıştırmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz.

Bu oğurdan (zamandan) sonra, Türkçe dışı tüm konular gereğinde silinecektir. Çünkü; “Tek ereğimiz, tek gereğimiz Türkçedir…

http://turkcesivarken.com/belgeler/bayraklar.jpg