Özleştirmeciliğiñ Bildirgesi çıktı

Sekizinci ayda Kutlu Yayınevi‘nden basılan Gökbey Uluç ve Oktay Doğangün tarafından yazılan, özleştirmecilik akımınıñ Türkçesi Varken topluluğu ve Türk Dili Dérneği bünyesindeki dokuz yıllık birikimini ve édindiği bakış açısını özetleyen bétik çıktı.

Özleştirmeciliğiñ Bildirgesi

Türk diliniñ gelişim évrelerinden biri de onuñ özleştirilmesidir. Türk Dil Kurumu’nuñ öñcülüğünde başlayan bu süreç, günümüzde de sürmektedir. Ülkemizdeki siyâsî gelişmelerden étkilenerek kimileyin ivme kazanmış, kimileyin de duraksama aşamasına girmiştir.

Devingen yapısından ötürü sürekli işlek kalan özleştirmeniñ günümüzdeki sürecini işlediğimiz bu çalışmamızda, toplumdaki dil bilincine, diliñ sorunlarına ve çözümlerine değindik. Değinirken de örnek olsun diye özleştirilmiş sözcükleri yazdık, ancak bunda çok ileriye gitmedik. İstesek, bütün yazı dilini Türkçe kökenli sözcüklerle donatabilirdik, ancak öñcelikli amacımız özleştirme akımınıñ bilincini yaymak olduğundan herkesçe bilinen yabancı kökenli sözcükleri kullanmayı yéğledik. Aşırıcılığa kaçmadık.

Ayrıca çalışmamızda Türk Dili Derneği olarak savunduğumuz, [é] ile gösterilen kapalı e sesi ile [ñ] ile gösterilen geñizcil n sesine de yér vérdik; gérekçelerini ve kullanımını ilgili başlıklar altında añlattık.

Dokuz yıllık déñeyim ve birikimimizi, bizim gibi Türkçeyi séven kitlelere aktarıp onlarıñ da özvéride bulunmalarını umduğumuz bu çalışmamızıñ yararlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Édinmek için tıklayıñ


KutlugYazili02-222x300TDD Belirtge
 

İÇİNDEKİLER

ÖÑSÖZ vi
ARI BİR DİL YARATMAK İSTEMİYORUZ 1
DİLİ BOZAN TOPLUM MUDUR? 5
DİLDEKİ DEĞİŞİM YOZLAŞMA MIDIR? 8
DİLE NİÇİN ÖZEN GÖSTERİYORUZ? 15
TÜRETİLEN YÉÑİ SÖZCÜKLERİ KULLANMAK OLANAKLI MIDIR? 17
UYDURMA SÖZ YAPMAYIZ, YAPMA YOLA SAPMAYIZ 21
BİR SÖZCÜK DİLE NASIL YÉRLEŞİR? 26
YÉLVÉREN’İ BİLMEYEN YOKMUŞ 28
SÖYLENENLERİÑ TERSİNE TÜRKÇE GELİŞİYOR 31
ÖZ TÜRKÇE KONUŞUÑ DÉMİYORUZ Kİ 37
ÖZLEŞTİRİLEN SÖZCÜĞÜ İŞİTİR İŞİTMEZ AÑLAMAYI UMMA YAÑILGISI 41
ÖZLEŞTİRME TÜRK DİLLERİNİ BÖLÜYOR MU? 44
TÜRK DİLLERİNDEKİ AYRIM NÉDEN OLUŞTU? 46
ÖZLEŞTİRME YABANCILAŞTIRIYOR MU? 49
TÜRKÇESİ VARKEN ÖBÜRLERİ ÖLSÜN MÜ? 51
YÉÑİ TÜRKÇE DÉDİKLERİ 54
DİLE YANSIYAN SAPKINLIK 62
TÜRKÇE YAZILDIĞI GİBİ OKUNAN BİR DİL MİDİR? 65
ŞAPKASIZ ÇIKMAM AĞBİ! 68
GELİYOM GİDİYOM DÉMEK DİLİ BOZAR MI? 71
TÜRKÇEDE KISALTMALARIÑ YÉRİ 75
YABANCI ÖZEL ADLARIÑ YAZIMI 79
AZERBAYCAN’DA ÖZLEŞTİRMEYE BAKIŞ AÇISI 84
AZERAYCAN’DA SESSİZ DİL DEVRİMİ 87
KYU KLAVYENİÑ GÖTÜRDÜKLERİ 91
KAPALI /E/ SESİ 94
30. HARF GEÑİZCİL N SESİ 102
KUANTUM, NİCE ve NİCEM SÖZCÜKLERİ 109
KİŞİ DİLLERİ ARASINDA ÇÉVİRİ YAPMAK ÜZERİNE ÉLEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 112
TÜRKLERDE GÜÇ İLE İLGİLİ SÖZCÜKLER – I 129
TÜRKLERDE GÜÇ İLE İLGİLİ SÖZCÜKLER – II 134
ÖNCE VATAN GAZETESİ’NDEKİ SÖYLEŞİ 140
ALAÑA İNİŞİMİZİÑ DOKUZUNCU YILI 166
ÖÑERİLEN KAYNAKLAR 176
TÜRK DİLİ DÉRNEĞİ’NE KATKI 178
ÜYELİK BAŞVURUSU 179