Psalterion’dan Santura Yatuğan

Sapsız telli çalgılar yatırılarak çalınmaktadır. Bunların da saplı eşdeğerleri gibi parmakla, çalgıçla ya da yayla çalınan biçimleri vardır. Bunlara dilimizde yatık saz (8), yatuğan (1, 5), yatuk (5) adları verilmektedir. Son ikisi dilimizde öteden beri var olan sözlerdir. Yatık saz sözüyse Ögel’in bunları tanımlamak için kullandığı bir sözdür (8). Farsça saz sözünü içerdiğinden kullanımı yeğlenmemelidir.…
Devamı