Kubuzdan Lavtaya Kopuz

Türklerin düncel ulusal telli çalgısı olan kopuz Divan’da kubuz biçiminde Arapça udun karşılığı olarak yer almaktadır (7). Kopuzun eski Yunan’daki eşdeğeri lir idi. Bu çalgının, Latinceye de değişmeksizin geçen Yunanca adı lyra idi (4). Lyra sözü dirgerlik diline de bir dilgibilim (anatomi) terimi olarak girmiştir. Kopuz biçiminde oluşumların adlandırılmasında kullanılan bir terimdir. Osmanlıcası uddur (11).…
Devamı