Zurnadan Obuaya Gürdüdük

Zurna, Avrasya ile Afroasya’nn çok geniş bir kesiminde yaygın olarak kullanılan bir ağaç üflemeli halk çalgısıdır. Genellikle Farsçada gürültü, yüksek ses anlamına gelen sur ile düdük anlamına gelen nay sözlerinden oluşup gür düdük anlamına gelen surnaydan bozma olduğu kabul ediliyor (1). Eski Türkçede bu anlama gelen bir sözün bulunmaması, çalgının kaynağının Ortadoğu olduğunu düşündürüyor. Çalgıbilimci…
Devamı