Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Iğdır Yöresi (Dualar-Beddualar)

Yöresel sözcükleri derleme, tarama çalışmalarını içerir.

Iğdır Yöresi (Dualar-Beddualar)

İletigönderen Yérbey » 05 Tem 2008, 10:54

Dua Örnekleri


Allah azar bezarı senen uzağ elesin.

Allah amanında olasan.

Allah ağlını-xuşunu almasın.

Eli kömeyin olsun.

Allah başınnan bir tük de eksik elemesin.

Allah bereket versin.

Ağ güne çıxasan.

Ağ günlü olasan.

Abrın tökülmesin.

Adınnan yaşıyasan.

Toprağı sanı yaşayasan.

Adın batmasın.

Adına qoç quzu qurban kesim.

Allah birini min elesin.

Allah tuttuğunu altın elesin.

Allah’ın eli üstünde olsun.

On iki imam kömeyine çatsın.

Allah gapını bağlı goymasın.

Allah işini rast getirsin.

Allah yanında üzün ağ olsun.

Allah’ın kölgesi üstünnen eksik olmasın.

Allah axıracen yarıtsın.

Allah ehl-i beytin şefaatınnan kenar elemesin.

Allah gözüne ışığ dizine taget versin.

Allah bu dünyada ehl-i beytin ziyaretini, axirette şefaatini nesip eylesin.

Allah dar amanda qoymasın.

Allah yaman gözden saxlasın.

Allah urzanı bol eylesin.

Allah xoşt bext elesin.

Allah ata anana canına balalarına qıymasın.

Anan toyunda eline xına yaxsın.

Atan anan toyunda oynasın.

Arzuna emeline çatasan.

Atanın ananın canı sağ olsun.

Boz atın büdremesin.

Atana rehmet.

Atana-anana rehmet.

Valideyinlerine rehmet.

Atalı-analı böyüyesen.

Atan-anan toyunu görsün.

Axırın xeyr olsun.

Ax-vay görmüyesen.

Acılı ağrılı gün görmüyesen.

Neyliyim nece eliyim demiyesen.

Bazarın kesad olmasın.

Bayramın mübarek olsun.

Bala behri yiyesen.

Baladan yarıyasan.

Neve netice iyesi olasan.

Balanın toyunu göresen.

Başına dolanım.

Başın dişin ağrımasın.
Başına dönüm.

Başındaki bela seni istemeyenlere getsin.

Heyir heber alasan.

Bedenin bed nezer görmesin.

Birin min olsun.

Dinin bereketin eksik olmasın.

Yuhuların çin olsun.

Başınnan var dövlet aşıp daşsın.

Vetenine yad ayağı deymesin.

Gadan alım.

Ganın qaralmasın.

Gazancın artıq olsun.

Ömrün uzun olsun.

Ocağın hemeşe Gonaq-qaralı olsun.

Allah sürfeni hemeşe açıq elesin.

Sürfen bereketli olsun.

Gardaş dağı görmüyesen.

Bala dağı görmüyesen.

Gazancın qazan doldursun.

Toyunda süzüm.

Hemeşe toy bayram içinde olasan.

Geddi qametin eyilmesin.

Gızının toyunu göresen.

Gızın ağ günlü olsun.

Gonşuluqdan eksik olmuyasan.

Gohumluğun mübarek olsun.

Damın damazlıksız qalmasın.

Dileyin başa çatsın.

Dönergen dönmesin.

Ağ günlü olasan.

Duz dağı kimi qalasan.

Evin abad olsun.

Evin eşiyin şen olsun.

Evinde el havası çalınsın.

Evinnen layla sesi eksik olmasın.

Evin toy bayramlıq olsun.

Evlad derdi çekmiyesen.
Ezizinnen yarıyasan.

Azrail qapını tanımasın.

Elin elden üzülmesin.

Elin eteyinden uzun olsun.

Elin xınalı olsun.

Emelin üzüne gülsün.

Emeyinin barını yiyesen.

Yağlı börek kimi yağ içinde böyüyesen.

Yaman gün görmüyesen.

Zülüm üzü görmüyesen.

Etin tökülmesin.

Abırın tökülmesin.

Erden yarıyasan.

İzin izlere qarışsın.

İlahinin kölgesi üzerinnen eksilmesin.

Allah imannan, guran’nan ayırmasın.

İstediğine çatasan.

Işığın sönmesin.

İşten-güçten elin soyumasın.

İştahın küsmesin.

Yaşın üç otuz ona çatsın.

Elin yardan üzülmesin.

Yarınnan qoşa yarıyasan.

Yazın qara yazılmasın.

Kamına çatasan.

Körpen boya başa çatsın.

Köçden geri qalmıyasan.

Günün qara gelmesin.

Muradına çatasan.

Malın bereketli olsun.

Gözün ellerde qalmasın.

Göz ışığına möhtac olmayasan.

Gözün pis üzler görmesin.

Neve neticen boya başa çatsın.

Nişanın mübarek olsun.

Tezze nubarlara çatasan.

Oğluna toy eyliyip gelin getiresen.

Ölenlerinin yeri behişt olsun.

Allah ölenlerine qeni qeni rehmet elesin.

Allah utandırmasın.

Başı aşağı olmayasan.

Pis günün olmasın.

Namerde möhtaç olmayasan.

Sabahın Heyir olsun.

Tahdın taht olsun, bahdın baht.

Tezze tezze nubarlara çıhasan.

Uğur olsun.

Urzan bol olsun.

Sağ salamat olasan.

Seher üzüne heyirliye açılsın.

Ulusun utanmasın.

Uşaqlarını Allah sahlasın.

Üreyin ışığlı olsun.

Allah üreyine göre versin.

Kasıplıh görmüyesen.

Heyir duan gabul olsun.

Bu dünyada elinnen verdiğin o dünyada qabağına çıhsın.

Halal süd emesen.

Allah sene halal süd emen çatdırsın.

Halalına haram qarışmasın.

Halal hoşun olsun.

Cavan qeddin yere gelmesin.

Canın sağolsun.

Şirin dilli olasan.

Ağzın şirin olsun.

Şan şöhretin artıh olsun.

Şaddıh içinde olasan.

Behdinle qoşa qarıyasan.

Elli günlü olasan.

Elden ayaqdan düşmeyesen.

Allah heçkese möhtac elemesin.

Allah namerde möhtac elemesin.

Salamat qal.

Geceyiz heyire qalsın.

Sinende ağ tüyler pistin.

Sakgalın ağarsın.

Hac Kelbayı nesib olsun.

Ebulfazıl Abbas kömeyin olsun.

Oniki imam kömeyin olsun.
Beddua Örnekleri

Evin bağlansın, açarın damın üstüne atılsın.

Ağ güne hesret qalasan.

Anan yasını tutsun.

Anan meler qalsın.

Ağzında dilin yansın.

Avara kör olasan.

Oğul uşah tapmıyasan.

Ağzına çor deysin.

Salamat olmayasan.

Salamat baş aparmayasan.

Ağzını qara molla yusun.

Ağzında dilin yansın.

Ağız dadı görmüyesen.

Heyir Heber eşitmeyesen.

Başına qalah uçsun.

Başına kül olsun.

Ağ günün vetenin evinde qalsın.

Gelin ölesen.

Vurğun vursun.

Ağzınnan laqda laqda qan gelsin.

Adın adlara goyulsun.

Oğul uşah  tapmıyasan.

Oğul toyu görmüyesen.

Adın it defteridende silinsin.

Azar bezardan göz açmayasan.

Mürdeşirler üzünü yusun.

Toy patların yuyucuya galsın.

Yetim qalasan.

Qapın bağlı galsın.

Yaman güne galasan.

Allah yanında üzü qara olasan.

Allah razı olmasın.

Allah’ın yanına üzü qara gedesen.

Allah derd versin derman vermesin.

Çöreye muhtac olasan.

Çörek atlı olsun sen piyade.

Çörek sene genim olsun.

Allah qohunu kessin.

Anan ağlar galsın.

Ananın südü sene haram olsun.

Anan gebrini gucahlasın.

Anan qara bağlasın.

Andıra qalsın.

Analıh umudunda qalasan.

Bala üzüne hesret qalasan.

Atana lenet.

Anana lenet.

Atan anan ölsün yetim qalasan.

Atan anan behrini yemesin.

Atan anan kefensiz getsin.

Atanın goru çatdasın.

Akşamın qara gelsin.

Başın duran yerde ayağına daş tüşmesin.

Hersin başını yesin.

Gülleye gelesen.

Ac ölesen.

Bazarlığın bazarda qalsın.

Garnına azar dolsun.

Bayramın qara gelsin.

Bayram üzü görmüyesen.

Bala tapmıyasan.

Balan başını yesin.

Balan böyüyüp boya başa çatmasın.

Balanı ilan vursun.

Bala dağı eksik olmasın.

Balan qızıl gülleye rast gelsin.

Bala diyende ağzında ilanlar balalasın.

Zeher-zukqum yiyesen.

Balanın qanlı patları üstüne gelsin.

Bala toyuna hesret qalasan.

Balan bey patları geymesin.

Balanın gözü bozarsın.

İki gözün bir avcuna tökülsün.

Kitirin kesilsin.

Balanın ölüsünü göresen.

Balan bayram patları geymesin.

Başına kül elensin.

Hemişe başın daşlı, gözün yaşlı olsun.

Yaralarına qurt düşsün.

Belin qırılsın.

Yara-xora tökesen.

Evinin bereketi göye uçsun.

Boynun qırılsın.

Boynuna boz ip tutum.

Boynuna ham ip tutum.

Verem olasan.

Var dövletini sel aparsın.

Gabın qapılarda qalsın.

Gadam üreyine olsun.

Gazancın ellere qalsın.

Bostanın bitmesin.

İllerle böyür üste qalasan.

Gazancın başını yesin.

Gan kusasan.

gol qenedin qırılsın.

gulağına yuyucu barmağı girsin.

gızına elçi gelmesin.

Nişanlın dul qalsın.

Derdine derman tapılmasın.

Derdin dertlere qarışsın.

Dilinnen yaman yara çıhsın.

Dilençi kökünde olasan.

Dörd duvar arasında qalasan.

Dodağınnan yara çıhsın.

Dul qalasan.

Evinnen ölü çıhsın.

Evin başına yıhılsın.

Evin bağlı qalsın.

Elin qurusun.

Elin elden üzülsün.

Eleyin un görmesin.

Elin guru yerde qalsın.

Elin gelem tutmasın.

Ezizin ölsün.

Ezizinin qanlı köyneyi üstüne gelsin.

Erin ölsün.

Er diye diye gedesen.

Erin üstüne günü getirsin.

Ehdine çatmıyasan.

İzin batsın.

Zelil olasan.

Yediyin içtiyin zehir mar olsun.

İt azzarına tutulasan.

İmansız ölesen.

Yazın qara yazılsın.

Kağızın qara yazılsın.

Yarana mehlem tapılmasın.

Yurduna turp ekilsin.

Yuhun erşe çekilsin.

Gözün bozarsın.

Gözün ellerde qalsın.

Lal olasan.

Dilin dilim dilim olsun.

Lenete gelesen.

Meler qalasan.

Mehebbetin qara gelsin.

Memende südün qurusun.

gara qeyinesen.

Namaz qılmah nesip olmasın.

Namerd güllesine qurban gedesen.

Yastığın ağır olsun.

İmansız guran’sız gedesen.

Nişanlın qara geysin.

Oddanasan.

Toyunda gölden daş yağsın.

Oğul dağı göresen.

Ömrün gödek olsun.

Payın palçığa dönsün.

Parçalanasan.

Payın ite tökülsün.

Pis güne qalasan.

Sahapsız qalasan.

Sesin batsın.

Sesine ses veren olmasın.

Sonsuz ölesen.

Taxdın çevrilsin.

Topal qalasan.

Muradın gözünde qalsın.

Uşag üzüne hesret qalasan.

Üzün qara olsun.

Üzün gülmesin.

Üzünü mürdeşir yusun.

Fitre yığasan.

Heyen-abırın tökülsün.

Çiyni tüşük qalasan.

Sağ can tapmıyasan.

Cebin pul üzü görmesin.

Şirin ağzın acı olsun.

İki elin olsun, bir başın.

Başının hayına qalasan.

gotur tapasan, dırnaq tapmıyasan.

Balan qabağında çarpana çalsın.

Ömründen yarımıyasan.

Gan enderesen.

Lahda lahda qan kusasan.

Ömrüne feleyin eli deysin.

İt kimi qudurup özünü qapasan.

Ezalarına pilte qoyulsun.

Yağışlı havada itle boğuşasan.

Altında yer oynasın, üstünde göy.

Dalın Ağrı Dağı, üzün qırmızı gülle.

Üç cam suya hesret qalasan.

Dik qulağa minmek nesip olmasın.

Adın adlara qoyulsun.

Suya tutulmuyasan.

Alıntı :
http://heryerdenhaber.com/V1/Pg/CityInfoDetail/Citye/76/InfoID/546
  • 0

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik."
Üyelik görseli
Yérbey
Dérnek Üyesi
 
İleti: 484
Katılım: 16 Eyl 2007, 20:38
Değerleme: 70

Ynt: Iğdır Yöresi (Dualar-Beddualar)

İletigönderen Yérbey » 05 Tem 2008, 10:56

Maniler

Eceb şalım güllüdür
Ortası bülbüllüdür
Gardaş adaşlın gördüm
Ecep şirin dillidir

Şalı şala bağlar geder
Gülü şala bağlar geder
Oğlanın bacıları
Nişana bağlar geder

Dermişem şirin narı
Şirin diyerler yarı
Hamıdan şirin olar
Kiçik gardaşın yarı

***

Kızın başdı ağ olsun
Tohumları sağ olsun
Gelin getdiği yollar
Yansın çilçırak olsun

Bulağın başı ile
Dibinin daşı ile
Gelin taşda çıkıptı
Sağdıç solducu ile

Dur ayağa kız gelin
Tellerini düz gelin
Toyçulara yazın gel
Düş ortaya süz gelin

***

Şalvar kara, şal gara
Üzündeki kal qara
Eger meni sevirsen
Eyle derdime çara

Ağdı bileyin oğlan
Enli küreyin oğlan
Elesine giderem
Yanar üreyin oğlan

***

gapqara birçek oğlanın toyudur
Gözleri göyçek oğlanın toyudur
Gör nece göyçek oğlanın toyudur
Mektup yazdım yolladım
Suya saldım yolladım
Ay, özüm gelebilmedim
Ay, salam dua yolladım

Ay, deste çubuk dererler
Ay, yarpağ üste sererler
Ay hoş o qızın adına
Ay isteyine vererler

Ay mektup yazdım qarasız
Ay derde düşdüm çarasız
Ay quşlar menim dilimden
Ay yara siz yalvarasız

***

Haleli, balaca püste menem
Yaleli, yar düğmeleri mercan

İnciden üzülmüşem
Mercana düzülmüşem
Ala papaq, boz oğlan
Men sene yazılmışam

Narınca bak narınca
Sazlaram saralınca
Mende ürek qalmadı
Senden bir söz alınca
Yeri yeri düşen yar
Yeni işe düşen yar
Elçileri küsüpdür
Özü elçi düşen yar

İğne sançtım duvara
Elçi gönderdim yara
Elçi mecel vermedi
Men elçiyem o yara

***

Üzüğün qaşı gözel
Yakuttur, daşı gözel
Destenizin içinde
Bir halay başı gözel

Bizde olan gözeller
Bağ bahcanı bezeller
Toy-düğünde, nişanda
Tomuz kimi süzeller

***

Gedirsen çarh ile gel
Çirmenip arh ile gel
Eger menim yarımsan
Dalımca halq ile gel
Ha yelli, yelli, yelli
Gel şalı telli telli

Evleri yol üstedi
Tüfengi qol üstedi
İstirem suya gedem
Sevgilim yol üstedi

Halay çeken qırh qızlar
Könül sizi arzular
Gel bir qol-boyun olan
Goy bahsın tamarzılar

***
Kemer bağla beline
Şerbet verim eline
Gel bizim eziz gelin
Kına goyum teline

Su gelir bu arhınan
Doldur ver bardağınan
Yarın yaşasın açtın
Kınalı barmağınan

***

Nazbalışı üzül qoy
Üste bir cüt qızıl qoy
Yarın hamama gedir
Hamam pulun hazır qoy

Elimde yar elidir
Golları düymelidir
Yarım hamamdan çıkıp
Goynuna girmelidir

***

Al almağa gelmişem
Şal almağa gelmişem
Oğlanın bacısıyam
Aparmağa gelmişem

Bugün bağa gelmişem
Gonça gülü dermişem
Sizde bir qız görmüşem
Aparmağa gelmişem

Sizin bağa gelmişem
Bağa bağa gelmişem
Ağa gardaş toyunda
Oynamağa gelmişem

Bu yolun iki qatı
Asda sürerler atı
Gız evi camaatı
Verin bizim amanatı

Yerisin ay yerisin
Topuğu gül bürüsün
Ağa gardaş toyunda
Yeddi qarmon çalınsın

***

Gızım seni qız isterem
Gaş gözünü düz isterem
Yeddi oğul anası
Birce dene qız isterem

Ağdır bileyin gelin
Geniş üreyin gelin
Gelmişik aparmağa
Hanı dileğin gelin

Naçla vererler geline
Dolça vererler geline
Bizim yerin âdetidir
Haçla vererler geline

Men senin qızın değilem ay ana
Torbada duzun değilem ay ana
Men senin balan değilem ay ana
Gederem qalan değilem ay ana

Uçtum ana yar yar
Südünü halal eyle
Köçtüm ana yar yar
Südünü halal eyle
Dağları aşdım ana
Heberin olsun ana
Südünü halal eyle
Nezerin olsun
Anam mene sandığ alsın
Uçtum ana yar yar
Cehizleri bir bir saysın
Köçtüm ana yar yar
Çatıpdır ayrılığ demi
Uçtum ana yar yar
Balasıyam yola salsın
Köçtüm ana yar yar

***
Ninniler

Laylay dedim ucadan
Sesim çıhdı bacadan
Allah seni sahlasın
Çiçekten, qızılcadan
Layla balam a layla
Layla gülüm a layla
Layla dileğim layla
Guzum çöreyim layla

Layla dedim bilesen
Düşmeyesen dile sen
Boya başa çatasan
Oynayasan, gülesen
Layla balam a layla
Layla gülüm a layla
Layla dileğim layla
Guzum çöreyim layla
Atım tutum men seni
Şekere qatım men seni
Atan eve gelende
abağa tutum men seni
Layla balam a layla
Layla gülüm a layla
Layla dileğim layla
Guzum çöreyim layla

***
Evim eşiyim layla
Gızıl beşiyim layla
Sen yahşı şirin yuxuda
Çekim keşiyin layla
Layla balama layla
Layla gülüme layla

Layla dedim yatasan
Gızıl güle batasan
Gızıl gülün içinde
Şirin yuhu tapasah
Layla balama layla
Layla gülüme layla

***
Yuhusu şirin balam
Beşiyi serin balam
Dayına qurban
Tayına qurban
Payına qurban
Yayına qurban
Yazına qurban
Özüne qurban
Sözüne qurban
Gözüne qurban
Nazına qurban
Adına qurban
Dadına qurban
Ay üzlü balam
Ay duzlu balam
Canım layla a layla
Balam layla a layla
Laylası şeker balam
Nenesine nöker balam
Balam layla a layla
Gülüm layla a layla
Laylamın adı balam
Ağzımın dadı balam
Senin adını qoyum
Atamın adın balam
Adına layla
Dadına layla
A nazlı balam
A duzlu balam
Üzün ağ olsun
Atan sağ olsun
Balam layla a layla
Camın layla a layla
Laylası şeker balam
Ay mene nöker balam
Layla beşiyim layla
Evim eşiyim layla

Balam bal işler görsün
Damağı dişler görsün
Balam tezce böyüsün
Heyirli işler görsün
Ay üzlü balam
Ay duzlu balam
Dilim dileyim
Evim bezeyim
Allah kömeyin
Canına qurban
Dayına qurban
A nazlı balam
Laylası şeker balam
Evine nöker balam
Balam layla a layla
Gülüm layla a layla

Layla dedim soyuna
Gurban kesim boyuna
Sen tez boya başa çat
Eller gelsin toyuna
Bağların barı
Dağların qarı
A nazlı balam
A sazlı balam
Gurban gözüne
Şirin sözüne
Ay üzlü balam
Ay duzlu balam
Laylası şeker balam
Nenesine nöker balam
Balam layla a layla
Gülüm layla a layla

Laylan bal şirin olsun
Beşiyin serin olsun
Keşiyinde men durum
Goy yuxun derin olsun
A gözüm menim
A sözüm menim
A nazlı balam
A sazlı balam
Behdim çiçeyim
Ömür göyçeyim
A dilim bala
A gülüm bala
Laylası şirin balam
Yuhusu derin balam
Layla beşiyim layla
Evim eşiyim layla

Layla dedim yat dedim
Muradına çat dedim
Erenlerin içinde
Metlebine çat dedim
Ömrümün yarı balam
Mülkümün varı balam
Bağların barı balam
Dağların qarı balam
Diller emeyim
Dinim direyim
Evim bezeyim
Allah kömeyi
Ay üzlü balam
Ay duzlu balam
Ay şelesi şekerim
Obasına nökerim
Balam layla a layla
Gülüm layla a layla

***
Balam gelir bazardan
Qırmızı donu qızardan
Allah balamı sahla
Yaman gözden nezerden
A gözüm balam
Sırr sözüm balam
Layla balam a laylay
Evim eşiyim laylay

Balam gelir ellerden
Qoynu dolu güllerden
Allah balamı sahla
Yaman gözden dillerden
A dilim balam
A gülüm balam
Layla balam a laylay
Layla gülüm a laylay

Hoşdu özü balamın
Toxdu gözü balamın
Üreyimde arzun var
Keçsin sözü balamın
A sözlü balam
A duzlu balam
Layla balam a laylay
Cahım celalım laylay
***
Balaların başısan
Üzüyümün qaşısan
Ömrümün daş-qaşısan
A nazlı balam
A duzlu balam
Beşiyi derin balam
Yuhusu serin balam
Balam laylay a laylay
Gülüm laylay a laylay

Laylay dedim diline
Ezap çektim ilinen
Mışıl mışıl gülinen
A nazlı balam
A duzlu balam
Yuhusu derin balam
Beşiyi serin balam
Balam laylay a laylay
Gülüm laylay a laylay
Balam geder gül dermeye
Nergizden tac örmeye
Deste deste gül bağlar
Nenesine göndermeye
Menim balam ay balam
Göyçek balam ay balam
Laylay imanım laylay
Laylay gümanım laylay

Saçının qarasından
Cığır aç arasından
Neneler heç doyar mı
Bu cür gül balasından
A ganım balam
A canım balam
Laylay imanım laylay
Laylay gümanım laylay

Alıntı :
http://heryerdenhaber.com/V1/Pg/CityInf ... InfoID/545
  • 0

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik."
Üyelik görseli
Yérbey
Dérnek Üyesi
 
İleti: 484
Katılım: 16 Eyl 2007, 20:38
Değerleme: 70

Ynt: Iğdır Yöresi (Dualar-Beddualar)

İletigönderen Aytunga » 01 Eyl 2008, 23:48

İlk kez denk geldim bu konuya, onattan da üstün bir paylaşım, sağolasın... :D
  • 0

-Böyle kaba gürültüyle bu i? yürümez...
-Art?k bizim sözcüklerimizi kullanacak, yayg?nla?t?racak yazarlara gereksinimimiz var...
-Dayatma izlemiyle hiçbir yere varamay?z...
-Öz Türkçe temelinde olu?turulmu? denemelere, öykülere, uzunöykülere gereksinimimiz var.
-Bunun yan? s?ra yabanc? dili yüksek düzeyde dilmaçlar?m?z olmal?.
Üyelik görseli
Aytunga
Göñüllü
Göñüllü
 
İleti: 214
Katılım: 18 Haz 2008, 11:59
Konum: Denizli
Değerleme: 15


Dön Derleme, tarama çalışmaları

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 3 konuk

Reputation System ©'