1. bét (Toplam 2 bét)

Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 05 Ağu 2020, 01:17
gönderen datadeveb
Selamun aleykum, esenlikler.

Ortak türkçede çekim eklerinin yazılışını bilsikir biçimde yazılmasını savunan biriyim. Örnekleri veriyorum.

Ev - ev.i - ev.de - ev.ler
Araç - arac.ı - araç.ta - araç.lar
koymak - koy,du - koy,acak - koy,saydı - koysa koy- > koysa- ,dı


Ev - ev:i - ev:de - ev:ler
Araç - arac:ı - araç:ta - araç:lar
koymak - koy.du - koy.acak - koy.saydı - koysa.dı


Örnek bir tümce yazayım uzun uzadıya görünüşüne bakalım.

Bugün ev:e gel.diğimde siz:inle buluş.acağımı san.mazdım. Arac:ımı arka:ya koy.dum.

Bugün ev:e gel;diğimde siz:inle buluş;acağımı san;mazdım. Arac:ımı arka:ya koy;dum.

Bugün ev'e gel"diğimde siz'inle buluş"acağımı san"mazdım. Arac'ımı arka'ya koy"dum.

Bugün eve geldiğimde sizinle buluşacağımı sanmazdım. Aracımı arkaya koydum.Kullandığım ayraçlar belki göze itici geliyor olabilir. O kısıma takılmayınız. Amacım anlaşılsın yeter.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 08 Ağu 2020, 15:08
gönderen datadeveb
Bu konu'yu gör-üp de es geç-enlerin ol-acağını sez-iyorum. Karşı'ma kök'ü, ek'i tanı-mayan kişi çık-ınca bu öner-diğim durum'un önem'li bir yer'i ol-duğuna inan-dım. Bu neden'le değin-diğim sorun'ları es geç-meyiniz. Ve bu yazım kural'ı türkçe bilmez'lere dil'i çok daha tez bellet-ir.

Özel ad'lar kesme im'i ile ayrıl-ır di~yecekler çık-acaktır. O kısım kolay. Özel ad söz konu'su ise baş harf büyük yazıl-ır. Özel ad ile özel olmayan ad söz baş'ına gelirse diye sorun doğ-ar ise o'na bak-arız.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 08 Ağu 2020, 18:33
gönderen TürkçeSözlük78
Böyle kurallar birisinin Türkçe öğrenmesini zorlaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Ortada karışıklık yokken kural türetmek anlamsızdır.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 08 Ağu 2020, 19:27
gönderen datadeveb
Eksile dediğiniz gibi olmayacak. < Dur daha anlaşılır yazayım.

Eksil Aksine gibi bir anlam taşıyacağına sanarak türettiğim öylsesine sözcük amacın konunun gerekliliğini göstermekti. 'e de-diğiniz gibi ol-mayacak.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 08 Ağu 2020, 20:13
gönderen datadeveb
berkit yazdı:kat-la-na-rak
Hatta bence tüm harfleri bir nokta, bir çizgi ve bir slash ile ayıralım daha anlaşılır olsun.

U.-/ğ.-/r.-/o.-/l.-/a.-/


katlan-arak < böyle yazılması yeterlidir. Burada söz konusu olan ad ve eylemi ortaya çıkarmayı iliklerine dek ayırmaya kadar çalmanın amacı boşaboş olur.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 13 Ağu 2020, 20:50
gönderen datadeveb
Yalın eylem'leri şöyle yaz-mak gereke-bil-ir.

Ev'e git-. Bir bana bak- sonra gid-ersin.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 01 Eyl 2020, 17:12
gönderen datadeveb
OTYK s.0.1 - ( Ortak Türkçe Yazım Kuralı s.0.1 )

1- Adlardan sonra gelen çekim eklerine (') imi yazılır.
--------------------------------------------------------------------------------
: Ben'im ev'den uzak'tasın.
--------------

2- Eylemlerden sonra gelen çekim eklerine (-) imi yazılır. Buyruk kipinde olan eylemler (-) yazılarak belirtilir.
--------------------------------------------------------------------------------
: Ben'im ev'den uzaklaş-. Sen'i gör-mek iste-miyorum.
--------------

3- Özel adlar (:) imi arasına yazılır.
--------------------------------------------------------------------------------
: Ben'im ev'den uzaklaş-. Sen'i gör-mek iste-miyorum. :Öğretmen; Hakan Seki: gel-ecek.
--------------

3- ???????????
--------------------------------------------------------------------------------
*: ???????????
--------------

--------------------------------------------------------------------------------
OTYK s.0.1: Ortak Türkçe Yazım Kuralı s.0.1
Özel adlar yazılırken ":" imi arasına alma kuralı.
:Öğretmen; Hakan Seki: siz'inle görüş-mek ist~iyor.


Karışıklığa neden olan yazı örneği.
Ziyaretin kısası makbuldür.

Acaba ne demek istedi? Kısa'sı mı? Kısas'ı mı?

İşte doğrusu. OTYK s.0.1 ile yazıldı.
"Ziyâret'in kısas'ı mâkbûl'dür."

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 01 Eyl 2020, 21:08
gönderen bilimdan
Çekim eklerinin ayrı yazılması için ortaklık bir gerekçe olamaz. Çekim ekleri yüzyıllardır Türk dilinin farklı kollarında birleşik yazılıyor. Çekim eklerinde ortaklık için yapılabilecek olan şey belki eklerin /t/'li şekillerinin de /d/ ile yazılması vs. olabilir.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 01 Eyl 2020, 22:15
gönderen datadeveb
bilimdan yazdı:Çekim eklerinin ayrı yazılması için ortaklık bir gerekçe olamaz. Çekim ekleri yüzyıllardır Türk dilinin farklı kollarında birleşik yazılıyor. Çekim eklerinde ortaklık için yapılabilecek olan şey belki eklerin /t/'li şekillerinin de /d/ ile yazılması vs. olabilir.


Bu bir yeni anlayış, yeni gereklilik. Özellik'le tanın-mayan sözcük'lerde çok işe yarı-yor. Bir de eylem ile ad olanlar birbiri'nden çok belirgin biçim'de yazı dil'inde ayrılır. Yer ver-irsiniz ki konuşma ortam'ı ile yazışma ortam'ı bir değil. Yazışma ortam'ı daha sığ bir ortam. Yüz im'leri, beden im'leri bile konu'nun anlaşılma'sına kolaylık sağla-r iken yazı'lı iletişim'de bu'nlardan yoksun kal-ıyoruz.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 13:24
gönderen bilimdan
Ekleri ayrı yazdığınız zaman kekeme birinin konuşmasını dinlerken konuşma uzayınca nasıl sıkıcı oluyorsa yazıyı okurken de öyle sıkıcı oluyor.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 14:22
gönderen datadeveb
bilimdan yazdı:Ekleri ayrı yazdığınız zaman kekeme birinin konuşmasını dinlerken konuşma uzayınca nasıl sıkıcı oluyorsa yazıyı okurken de öyle sıkıcı oluyor.


Göz'e güzel geliş'i ile uğraş-acak durum'da değiliz. Bu durum'a önce'den karşı çıkıp'ta şimdi'lerde karşı çık-mayan kişi'leri gör-dük. Görünüş'ü alım'lı bir örnek yakın'da çık-ar. Dile-rseniz biraz uğraş-ıp başka tür yazış'lar dene-yebil-irsiniz. Böyle sıkıcı yön'lerini gid-ermek için katkı sağla-yabil-irsiniz.

Belki eylem'leri yaz.ar iken (-) yerine (.) yaz.mak daha güzel ol.abil.ir.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 14:49
gönderen datadeveb
Belki gelecekte yaygın bir eklenti ile hiç olmaz ise bilgisayar tabanlı ortamlarda bu yazım kuralı işletilir. İlkel bir örnek yaptım. Ne demek istediğim anlaşılsın diye...
https://jsfiddle.net/deveb/s4v2g8kx/

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 05:44
gönderen bilimdan
datadeveb yazdı:
bilimdan yazdı:Ekleri ayrı yazdığınız zaman kekeme birinin konuşmasını dinlerken konuşma uzayınca nasıl sıkıcı oluyorsa yazıyı okurken de öyle sıkıcı oluyor.


Göz'e güzel geliş'i ile uğraş-acak durum'da değiliz.
Göze nasıl geldiği ile ilgisi yok. Bu şekilde yazdığınız iletileri sıkıldığım için başından sonuna kadar bile okuyamıyorum. Buradan hesap edin.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 04 Eyl 2020, 12:27
gönderen datadeveb
Buraya kapları getirin.

Hangisi?

Bura'ya kap'ları getir-in.
Buray'a kap'ları getir-in. (bura + +Ay)
Bura'ya kaplar'ı getir-in. (kaplar: kaplamak işini yapan kişi ya da nesne, gereç)
Buray'a kaplar'ı getir-in.

Ynt: Ortak Türkçede Çekim Ekleri Yazma Kuralı

İletiGönderilme zamanı: 29 Eyl 2020, 05:39
gönderen datadeveb
Yeni kural ekledik.
3- Türkçe dilinde olmayan sözcükleri yazarken sözcüğün alıntılandığı dilin sol üst ucunda sayı üssü gösterimi gibi dil adını kısaltma biçiminde belirtilir, aya edilir. Böylelikle sözcüğün okunuşu ve anlamları geldiği dile bakılarak kullanılır. Eski sözcüklerde göstermek isteğe bağlıdır.

Canlı örneği için tıklayınız.
https://jsfiddle.net/deveb/s4v2g8kx/