3. bét (Toplam 4 bét)

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 13 Ara 2011, 14:57
gönderen Boraan
Ben kimi savundum anlamadım :) ben bunu ancak gençliğinize ve tezcanlılığınıza veriyorum sevgili bengitaşlarındili.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 Haz 2012, 23:07
gönderen Bengitaşlarındili
Boraan yazdı:Ben kimi savundum anlamadım :) ben bunu ancak gençliğinize ve tezcanlılığınıza veriyorum sevgili bengitaşlarındili.
Bırakın genç olayım, en azından henüz Türkey diye bir şey uydurmadım, ya da öntürkçü kesilip katiyyen Türk olmayanları Türk ilan edip uyduruk bir tarih yazmadım,  böyle tarih uyduranların savlarını yaymadım ya da Türkçeyi sallara bindirip sellere göndermedim. Türkçeciliğin gereği neyse asla ayamadım. Yaşlı olup da Türkçeye bu kötülükleri eyleyenler neylesin?
Genç olabilirim, ki o kadar da genç değilim ama ben diyen nice aksakala da kök söktürürüm. Bu da yeter.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 16 Ağu 2013, 22:50
gönderen Bi50likdaha
Vay arkadaş , ne elin "grammar nazis" dediği insanlardan varmış :).
Bu arada kuday => kutay değil mi işte ?

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 16:39
gönderen bilimdan
Aynı yazarın 2017 tarihli yazısında da Türkiye yerine Türkey yazmış olduğu görülüyor. Sitenin ismi Türkçesi Varken ama İngilizce bir kelime Türkçeleştirilmeye çalışılıyor üstelik de ülkemizin adı olarak. Bu son derece tezat bir durum. Ayrıca Türkçenin hiçbir kaidesi lie izah edilemeyeceğinden dolayı şimdiye kadar buna açıklama da getirilememiş.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 18:25
gönderen Furkan Yıldırım
bilimdan yazdı:Ayrıca Türkçenin hiçbir kaidesi lie izah edilemeyeceğinden dolayı şimdiye kadar buna açıklama da getirilememiş.
Kuzey-güney gibi bir üretim olduğunu söylemiş. Bir kişi kendince bir sözcük üretip onu kullanabilir, bunu hakaret diye algılamak çok saçma déğil mi? "Bu sözcük uydurukça" diyen herkes aynı eki alarak oluşmuş bütün sözcükleri uydurukça görmek zorunda. Kalanda1 tepki göstermeyenlerden de o sözcüğü benimseyen olmamış. Ben de Doğu Türksitanıñ adı Doğu Türkéli, ülkemiziñ adı Batı Türkéli olabilir diye düşünüyordum.
bilimdan yazdı:Sitenin ismi Türkçesi Varken ama İngilizce bir kelime Türkçeleştirilmeye çalışılıyor üstelik de ülkemizin adı olarak.
Bu güne dek daha başka sözcükler içinde bunlar söylendi, bu düşüncelere çok katılmadım. Üretimde bir özentilik olduğunu onaylıyorum ancak Türkçe kurallarına göre sözcük üretimi doğru ve benimseyen ulus soñuçta. Atatürküñ geometri bétiğini okumak o dönem yaşananları añlamaya yardımcı olacaktır. Bir çok sözcük çavlık2 aracılığıyla ulus béğenisine sunulmuş, ulus béğendiğini kullanmıştır. Atatürküñ kendi üretimi olan sözcüklerden de benimsenmeyip başka sözcükleriñ benimsendiği olmuştur. Bir takım kimselerde ısrarla bu koñu üzerinde durup buna odaklanırlar. "Aktüel...Güncel", "Bilim...İlim", "Beşgen...pentagone" yazarlar. Halbuki géñ "aralık, géñişlik" sözcüğü Öztürkçedir, bu tamlamanıñ da kuralı doğrudur diğerlerinin de. Biñlerce yıllık kök, biñlerce yıllık ek bugün bir araya geldiği için Türkiye Türkçesi olamaz ya (sözcüğün kendisi Türkiye Türkçesidir ancak eklere ve köklere bu öñadı vérmeniñ bence niyeti başkadır.) Diğer başlıklardan okuduğum kadarıyla +sAl eki de çoğuna göre Türkiye Türkçesi ve uydurukça. Bu uydurukça diyenler "arsal" sözcüğünü açıklayamazlar mavi, kurşuni gibi renkler aynı kuralla oluşmuştur. Arapça -i eki yérine kullanılmaya uygundur. Bugün işlekleşti diye Türkiye Türkçesi de olamaz uydurukça da olamaz.

Ulusuñ géñeli bir sözcüğüñ öykünç3 olduğunu düşünüyorsa benimsenmesin bunu bende istiyorum ama yapılan bir dénemeye "hakaret" démek, önyargılı ve abartılı bir tepkidir. Türkçeye duyarlı, sévili4 kişileriñ birbirini yémesiniñ bir añlamı yok. Kuralsız ise uyarıp itiraz édilir, kurallı ve özenti ise "bayağı bir üretim" déyip géçilir.


1. Kalanda: zaten
2. Çavlık: gazete
3. Öykünç: taklit
4. Sévili: aşık

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 21:49
gönderen bilimdan
Furkan Yıldırım yazdı:
bilimdan yazdı:Ayrıca Türkçenin hiçbir kaidesi lie izah edilemeyeceğinden dolayı şimdiye kadar buna açıklama da getirilememiş.
Kuzey-güney gibi bir üretim olduğunu söylemiş. Bir kişi kendince bir sözcük üretip onu kullanabilir, bunu hakaret diye algılamak çok saçma déğil mi? "Bu sözcük uydurukça" diyen herkes aynı eki alarak oluşmuş bütün sözcükleri uydurukça görmek zorunda. Kalanda1 tepki göstermeyenlerden de o sözcüğü benimseyen olmamış. Ben de Doğu Türksitanıñ adı Doğu Türkéli, ülkemiziñ adı Batı Türkéli olabilir diye düşünüyordum.
Öyle herkes kendi kafasına göre kelime uydurup kullanmaya kalkarsa ortada dil birliği mi kalır? Kuzey ve güney kelimeleri ile Türkey gibi bir saçmalık arasında nasıl bağlantı kurulabilir?
kuzay: 1. Güneş görmeyen, gölgelik yer. 2. Nemli, ıslak yer.
güney: Güneşi hiç eksik olmayan yer, güneşe karşı olan yer.

Bu kelimelere farklı anlam yükleyip yön adı olarak kullanmaya başlamışız. Bu ekin Türk dili tarihi boyunca ülke adı yapmakta kullanıldığı bir tek örnek var mı? Yok... Bu resmen Türkçeyi İngilizceleştirmeye çalışmaktır.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 22:06
gönderen TDK
Böyle bir kelime kabul edilemez. Yöneticilerin topu yazara atıp mesuliyet almamaları da ayrı bir vaka. "Her sözün arasan vardır Türkçesi" sloganıyla İngilizce kelimeler Türkçeleştirilerek Türkçe İngilizceleştirilmiş oluyor. Zaten öz türkçecilerin birçoğunda böyle hâller görülmektedir. Ya Fransızcaya, ya Rumcaya ya İngilizceye benzer kelimeler uydurarak güya Türkçemizi koruduklarını iddia ederler.

Bir de "halk tutarsa kullanılır, tutmazsa kullanılmaz" demezler mi? Dil yapboz tahtası mı? Kelime türetecekseniz bunu belirli bir çerçeve içerisinde yapabilirsiniz. Uydurma köklerle veya uydurma eklerle kelime türetilmez. Türetilirse dil aslından uzaklaştırılmış olur.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 22:08
gönderen TDK
Ayrıca şu kalanda, çavlık, öykünç gibi kelimeler de neyin nesi? Söyledikleriniz alt yazı olmadan anlaşılmıyor!

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 23:09
gönderen Furkan Yıldırım
bilimdan yazdı:Öyle herkes kendi kafasına göre kelime uydurup kullanmaya kalkarsa ortada dil birliği mi kalır? Kuzey ve güney kelimeleri ile Türkey gibi bir saçmalık arasında nasıl bağlantı kurulabilir? kuzay: 1. Güneş görmeyen, gölgelik yer. 2. Nemli, ıslak yer.güney: Güneşi hiç eksik olmayan yer, güneşe karşı olan yer.Bu kelimelere farklı anlam yükleyip yön adı olarak kullanmaya başlamışız.... Bu resmen Türkçeyi İngilizceleştirmeye çalışmaktır.
Sayın Bilimdan, ben o yazarı kollamak amaçlı bir yazı yazmadım, herkesin kendince sözcük üretebileceğini, bizim tavrımızın né olması gérektiğini yazdım. Siz yañlış buldunuz, uyardınız, açıkladınız, bitti gitti. Bu herkesçe doğrulanınca kimse onu kullanmaz. Hatta doğru olsa da öykünç olduğu için kullanılmak istenmemesi olağan bir durum, bunu yapmak herkesin hakkı. Ben binlerce yıllık kökleriñ ve ekleriñ bugün bir araya getirildiği için uyduruk sayılmasına karşıyım. Kuzey-güney gibi bir bağlantıyı kendisi açıklamış ben açıklamadım. Doğru bir üretim de demedim.
bilimdan yazdı:Bu ekin Türk dili tarihi boyunca ülke adı yapmakta kullanıldığı bir tek örnek var mı? Yok...
İşte bu sözünüze %100 hak vériyorum. Ülke adı yapan eklerimiz varken bende böyle bir üretime gérek olmadığını düşünüyorum zaten.
TDK yazdı:Yöneticilerin topu yazara atıp mesuliyet almamaları da ayrı bir vaka. "Her sözün arasan vardır Türkçesi" sloganıyla İngilizce kelimeler Türkçeleştirilerek Türkçe İngilizceleştirilmiş oluyor. Zaten öz türkçecilerin birçoğunda böyle hâller görülmektedir. Ya Fransızcaya, ya Rumcaya ya İngilizceye benzer kelimeler uydurarak güya Türkçemizi koruduklarını iddia ederler.
Top zaten yazarda, kimse sözcük üretmek için gelip senden izin almayacağına göre, herkes gereksinim durumunda sözcük üretecektir. Yazıda koskocaman adamıñ adı yazıyor. Buranıñ yöneticileri çoban mı? "Şunu kullanma bunu kullan, yok o olmadı böyle yaz" mı désinler?
TDK yazdı:Bir de "halk tutarsa kullanılır, tutmazsa kullanılmaz" demezler mi? Dil yapboz tahtası mı? Kelime türetecekseniz bunu belirli bir çerçeve içerisinde yapabilirsiniz. Uydurma köklerle veya uydurma eklerle kelime türetilmez. Türetilirse dil aslından uzaklaştırılmış olur.
O çerçeveyi kim belirliyor? Şimdi benim atalarım arsal "kestane rengine çalan" sözcüğünü kullanmışlar. Ben "bilmem ne sel" dediğimde kim buna uyduruk diye bilir. Var olanın aynısını uygulayan mı dili yapboz gibi kullanıyor. "Bu uydurukça!? aman haa kullanmayın sakın" diyen mi? Bir ekin biñ kéz eski yazılarda géçmesi ile bir kéz géçmesi arasında bir ayrım yok. Herkes bu kaynağı kullanarak ataları gibi sözcük üretebilir...
O yazarıñ yaptığı üretimiñ yañlış olduğu bende söylüyorum. Paronayaklar için o denli açıklama yaptım, yazarı savundum sandınız. Adamıñ né yaptığını, né yapmaya çalıştığını sormadan "bu dilimize hakaret, bu taklitçilik" démişler. Gerçekten öyle olsa bile bu tavır yañlış. Bilimsel olarak çürütünce o sözcük kimse için géçerli déğildir zaten artık.
TDK yazdı:Ayrıca şu kalanda, çavlık, öykünç gibi kelimeler de neyin nesi? Söyledikleriniz alt yazı olmadan anlaşılmıyor!
Bir alt yazı var işte, oku da añla o zaman.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 08 May 2018, 23:34
gönderen Oktay D.
TDK yazdı:[...] Yöneticilerin topu yazara atıp mesuliyet almamaları da ayrı bir vaka. "Her sözün arasan vardır Türkçesi" sloganıyla İngilizce kelimeler Türkçeleştirilerek Türkçe İngilizceleştirilmiş oluyor.

Biz kimseniñ hangi sözcüğü kullandığına karışamayız, kimse karışamaz. Dil ne siziñ ne de bizim ne de herhangi bir kişiniñ/kurumuñ tekelindedir. Dil, koñuşanıñdır.

Bir de "halk tutarsa kullanılır, tutmazsa kullanılmaz" demezler mi? Dil yapboz tahtası mı? Kelime türetecekseniz bunu belirli bir çerçeve içerisinde yapabilirsiniz. Uydurma köklerle veya uydurma eklerle kelime türetilmez. Türetilirse dil aslından uzaklaştırılmış olur.

Türk dili, Osman Nedim Tuna'nıñ glotostatistikle hesapladığına göre 8230±333 yıllık bir dil. Bunuñ 8000±333 yılı boyunca halk, hiç kimseniñ çerçevesine başvurmadan bu dili Altaycanıñ bir ağzından bugünkü duruma dek getirmiş. Osmanlı dönemindeki Arapça ve Farsça étkisi altında, Sovyetlerde Rusça étkisi altında bile Anadolu ve Orta Asya'daki o beğenmediğiñiz halk tarafından korunmuş ve geliştirilmiş. Biz bugün burada o halkıñ ürettiği sözcükleri dérleyip 12 cilde sığdırmaya çalışıp güzel sözcükler bulmaya çalışıyoruz. Tabi ki halkıñ tutup tutmadığına bakacağız, size mi bakalım? Ya da biz yaptık oldu o yaptı olmadı mı diyeceğiz?

Eğer biri bir sözcük uydurduysa éleştiriñ, "bu uydurma" diyiñ, kullanmayıñ. Ancak kimiñ ne kullanacağına da karışmayıñ.

Ben de yazarıñ kullandığı sözcükleri sévmiyorum ve zaten kullanmıyorum. Kimseniñ de kullandığını görmedim. Kendi kullanıyorsa kendi bilir, baña ne. Biz yazarlarımıza ve üyelerimize hangi sözcüğü kullanacaklarını dayatamayız, siz de kimseye dayatamazsıñız. Zaten Yazışmalık'ıñ tek bir kuralı var: kimse kimseniñ hangi sözcüğü kullandığına karışamaz. Uydurma olduğunu veya kötü olduğunu düşünüyorsañız, dayanaklarıyla yazıñ ve geçiñ.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 10 May 2018, 03:32
gönderen TDK
Hangi sözcükleri kullanacağını dayatmazsanız işte ortaya böyle Türkey gibi İngilizce çakması kelimeler çıkabilir. Başka birileri de "ben var yemek Türkiş kebap" şeklinde yazmaya başlarsa ne olacak? Dille ilgisi olmayan birçok forumda bile Türkçenin kullanımına özen göstermek kurallar arasında yer alırken ismi Türkçesi Varken olan bir forumda İngilizce çakması kelimelerle yazmak serbest.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 10 May 2018, 12:48
gönderen Oktay D.
İşimiz gücümüz yok dil nazisi mi kesilelim? Hangi sözcüğüñ doğru olup olmadığına 5-10 kişi mi karar vérsin?

Siz bir dil yérliği açarsañız orada istediğiñiz gibi üyelerden sabun yapabilirsiñiz.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 10 May 2018, 14:01
gönderen cingelek
Türkişivarken.com

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 10 May 2018, 14:27
gönderen Oktay D.
Bu yazışmalık düşünceleriñ sınandığı, sözcükleriñ incelendiği bir yérlik. Burası bir dil laboratuvarı. Başka amaçlarıñız varsa yañlış yére gelmişsiñiz démektir. Varsa yapıcı bir katkıñız, buyruñ. Yoksa kimseyi koñuştuğu yazıtığı dili üzerinden rahatsız étmeyiñ.

cingelek yazdı:Türkişivarken.com

Yazarlarıñ kullandıkları sözcükler bizi bağlamaz, nitelikli bir éleştiriñiz varsa yazıñ.

Zaten eliñizi taşıñ altına sokmak yérine bizim yönetimimizle hiçbir ilgisi olmayan biriniñ sözcüklerini bize mal étmeye çalışarak komiklikler şakalar yapıyorsuñuz anca. Ne bir proje ne bir köşe yazısı ne de nitelikli bir éleştiri alamıyoruz sizden ama herkese sataşıp kendi düşünceñizi dayatmayı biliyorsuñuz, karşıñızdaki üyeyi gıcık étmeye çalışıyorsuñuz. Soñra soñuç alamayınca yazışmalık yönetimine çatıyorsuñuz. Ben buraya girdiğimde siziñ çocukluklarınızla ilgilenmek istemiyorum, doğru düzgün dille ilgili tartışılması için kurduk burayı, artık insanlarla geçinmeyi tartışmayı öğreniñ.

Ynt: Türkey ne demek?

İletiGönderilme zamanı: 10 May 2018, 14:49
gönderen cingelek
Oktay Bey siz Türkiye'de maddiyata dayalı bir ilişki olmadan üyeleriyle birlikte iş yapabilen kaç tane topluluk gördünüz?

Ya yöneticiler isteklidir, üyeler yanaşmaz: ya üyeler isteklidir, yöneticiler üyelere iş yaptırırken onların fikirlerini dikkate almaz, küstürür; ya da işin başında "şunu yapacaz, bunu yapacaz, büyük bir iş olacak" gibi atıp tutanlar iş ciddileşince toptan ortadan kaybolur. Bunlar gibi birçok durumla karşılaşılabiliyor.

Diğer taraftan "dayatmacı olamayız" diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Biri gelse dese ki ben Türkiye yerine "bijikürdistan" kelimesini kullanıyorum, buna da yaptırım uygulamayacaksınız?