1. bét (Toplam 1 bét)

Bakın şu aymazın yaptığına !

İletiGönderilme zamanı: 20 Eyl 2007, 10:10
gönderen SanalBaba
http://www.nisanyan.com/sozluk/search.asp?w=t%FCrk

Birinci örnek:

Türk   [Tü]   Türk [vi] bir kavim adı   Tü tür kök, soy, ırk " tür
———————
• "Belli bir soydan gelen" ya da "ortak bir (mitik) atadan türeyen" anlamında. 10. yy'dan itibaren rastlanan "güçlü, kuvvetli" anlamı şüphesiz politik kökenli bir yakıştırmadır.


İkinci örnek:
"türkü       türkî [xvi Arg] 1. Türke özgü, Türk usulü, 2. köylü havası   < öz Türk " Türk
———————
• Türk sözcüğü burada ""köylü, yörük, kaba saba kimse"" anlamında kullanılmıştır."
 


Sen ne olabilmişsin de her önüne gelende Türk sözünü aşağılıyorsun:

1-Türkçe için kısaltma olarak "TÜ" kullanıyorsun (öteki kısaltmalarda uzun uzun yazıyorsun.Sen kime TÜÜ-kürüyorsun)
2-mitik (söyül) , güdüşül (politik) bir yakıştırma diyorsun. Tersini kim söylüyorsa şaşarım.Türk'ten başkasına şu dediklerin yakışmış da, TÜRK'e mi yakışmıyormuş .Türk'ten güçlü olan var mı? Çok yardaklandığın, kuyruğunda salıncak kurduğun BATI'dakiler bile;  yeri geldiğinde "TÜRK GİBİ GÜÇLÜ" demiyorlar mı?
3-Bu kışkırtmalara son veriniz. Yapıyorsanız işinizi dosdoğru, TÜRK gibi yapınız. Yoksa bu işi TÜRKLERE bırakınız.
4-Böylece yapacaksanız gidiniz ERMENİCE'nin köklerini araştırınız. Biz sözköklerimizi bulmasını da yorumlamasını da biliriz.

Kaba sabaydık, köylüydük, göçerdik, yörüktük evet. Herkes gibi... Bilgelikte ,erdemde, bilimde önderdik de, çoğunun "insan" olmadığı günlerde en yüksek uygarlık idik de...
Bunları da biz mi yakıştırdık kendimize.
Romanın taşavullarında (arenalarında) övündükleriniz insan eti yerken biz TANRI'nın kırbacıydık (ATTİLA).
PAPA'nız önümüzde diz çökmüş bağış dilerken de "zalimlerin" şakaklarını zonklatırdı "TÜRK" adı.
Çıkıp oralardan gelin ortaçağlara,yakın çağlara bilgiçağına. Günümüzde uygarlık kan emen bir yarasadır. Onların arkalarında bıraktığı ancak ölüm, acı ve gözyaşıdır. Yığın yığın kemiktir, kulluktur, köleliktir onların barışları. Bir de Türklerin arkasında bıraktıklarına baksanız ya. Savaşlardan, kaypışlardan öte "zevkine" kan göremezsiniz.
Yakma fırınlarında çoluk çocuk yakanlara ,Atom bombaları cavlatanlara da TÜRK'tür diyemezsiniz.
Ne diyebilirsiniz?
"ÖZGÜRLÜKLER dağıtan Tek diş" , bu dişi kanırtarak eteğine dökeceğimiz BATI YAMYAMLIĞI !

Türk'ü övün,Türkten korkmayın! Yalnızca Türk ile dalaşmaktan, boğuşmaktan korkun.

Bakmayın geri kaldığımıza, bırakıldığımıza! Apaçık biliyoruz ve anlıyoruz ki bunlar da YAMYAMLARIN oyunları..
Gürül gürül çağlayarak, ırlam ırlam ırlayarak yeniden geleceğiz.
Artık çocukların, kadınların, suçsuzların etini onlara yedirmeyeceğiz. Yutaklarındakileri de birer birer kusturacağız.

Eriştik çünkü TÜRK.
Ne Arap'ız ne başkasıyız, yap yalın TÜRK'ÜZ diyeceğiz.

Uğrola
Yiğit Tulga

Dİpçe:
aymaz....gafil (Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı)
avul.......TÜRKÇEDİR..obaların toplanma yeridir.Sanıldığı gibi YUNANCA değildir.Gidip sorun ,bunu "Homeros"  da bilir.
http://www.nisanyan.com/sozluk/search.asp?w=avlu