Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

[ÖZLEŞTİRME DÉÑEMESİ] Diyanet Kuran Çevirisi

Dil üzerine yaptığıñız araştırmaları, kişisel çalışmaları içerir.

[ÖZLEŞTİRME DÉÑEMESİ] Diyanet Kuran Çevirisi

İletigönderen birtancazin » 17 Eyl 2017, 19:07

Diyanet Vakfı Meali
Fâtiha Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmândır ve rahîmdir.
4. Ceza gününün mâlikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.


Yukarıdaki çeviride: rahman, rahim, hamd, alem, rab, mahsus, ceza, malik, medet, lütuf, ikram, gazap, sözleri ad olarak arapça sözler iken bağlaç görevindeki ve ise yine arapçadır. Doğru, kimse, gün, kendi, yol, sen, o, yalnız, ummak, biz, göstermek, uğramak, sapmak, değil, ad ise türkçe olup ad sözcüklerin kıtlığı dikkat çekicidir. Ekler ise türkçedir ve yad kökenli ekler yoktur. Neredeyse dinsel kavramlar olmasının etkisiyle olduğu gibi alıntılanmış sözlerin hepsi türkçe değildir.

Yöntem: yazı dilinde türkçesi olan varsa, yöresel ya da derleme ve tarama ile türkiye türkçesi evresi kaynaklarında uyarlanabilir ya da anlamdaş karşılık varsa, çağdaş lehçelerde uyarlanabilir ya da uygun anlamda olanlar varsa, tarihsel türkçeden uyarlanabilir ya da anlamdaş varsa... Bu sıradan karşılıklandırmak önemli bence.. Allah sözünü ise kişisel görüşümdür, özel ad olarak nitelendirmemden ötürü karşılıksız bırakılmasının uygun olduğunu düşünüyorum.


DİN İŞLERİ SUNUMTAYI DENGİSİ
AÇILIŞ BELGİSİ

ESİRGEYİCİ ULAY YARGILAYICI OLAN ALLAH ADI İLE.

1.ESİRGEYİCİ ULAY YARLIGAYICI OLAN ALLAH ADI İLE
2.ÖVÜM ACUNLARIN YARADANI OLAN ALLAHA ÖZGÜDÜR.
3.O ESİRGEYİCİDİR ULAY YARLIGAYICIDIR.
4.KIN GÜNÜNÜN İYESİDİR.
5.(YARADANIMIZ) ANCA SANA KULLUK EDERİZ ULAY YALNIZCA SENDEN YARDIM UMARIZ
6.BİZE DOĞRUYOLU GÖSTER
7.KENDİLERİNE KAYRADIĞIN ULAY İYİLİK VERDİĞİN KİMSELERİN YOLUNU, ÖFKEYE UĞRAMIŞLARIN, ÇAVMIŞLARIN YOLUNU DEĞİL.
  • 0

En soñ Oktay D. tarafından 19 Eyl 2017, 01:10 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Gérekçe: başlık adı düzeltildi
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 260

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen birtancazin » 17 Eyl 2017, 20:02

Ve için ma kullanıldığını görüyorum, bence türkçeyle ilişkilendirilebilecek somut dayanaktan yoksun, ulay/ulay ise kullanılmışlığı bilinen ve açıkça türkçe ulamak (bugün de bilinen) eylemine dayanan bir bağlaç.

Doğal olarak doğrudan türkçe karşılığını ornatarak anlatım yeterli biçimde sağlanamaya bilir dolayısıyla anlatım özelliklerinden yararlanarak eksiklik giderilir.


Örneğin lütuf ve ihsanlarda bulunmak, ihsan etmek, inayet gibi sözler anlamca denkçedir.

Meal. Demek istenileni en tutarlı biçimde anlatarak çevirmek iken tercüme karşılık gelen sözlere çevirerek anlaşılabilir bir aytım ortaya koymaktır.
Bu anlamda dengi, demekçe, denimce olarak karşılık önerdiğim mealde anlatılmak istenenin en tutarlı sözlerle kullanılarak sağlanmasıdır, bu bakımdan lütuf ve ihsanda bulunmak ile kayramak ve iyilik vermek, bağışlamak denilmekte olduğundan orada sunum gibi bir söz kullanamayız.

Sözce çeviri... İkram:sunum / ağırlama / soyurgama (ikram ve ihsanda bulunmak)
Lütuf, ihsan, inayet:kayrama
Lutfetmek:kayramak/dilemek
Gazap etmek: öfkelenmek/çımatlanmak, bence çımat öfkeye göre daha yoğun bir durumu belirtir.
Gazap:çımat /çımatlanış

Allahın ünceleri de bu yolla türkçeleştirildiğinde dinsel anlayışa katkı sunar.


Esmaül hüsna / YÜCE ADLAR


1_Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."BENCE KARŞILIKSIZ
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden." - YARLIGAYICI
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."ESİRGEYİCİ
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."İYEMEN
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan." _EKSİKSİZ
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."ESENLEYİCİ
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."İNAL
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."GÖZETMEN
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."YÜCE
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran." BUYURGA
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan." DENKSİZ
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."YARADAN
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."BARIMAN
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."KILGAN
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."BAĞIŞLAYICI
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan." ÜSTÜN
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden." KAYRAĞAN
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan." BESERGEN
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. " GENENDİRGEN
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."BİLEĞEN
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan." DARLAGAN
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."BOLURGAN
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan" DÜŞÜRGEN
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."AĞDIRGAN
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."KUDAZDIRGAN
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten." DUYAĞAN
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."GÖREĞEN
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."YARLAĞAN
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."GÖNEMEN
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen." UZDAĞAN
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar." ÇAVANGAN
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan." YAVALGIN
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce." ERİŞİLMEZ
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."ACIMAN
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."YÜKÜNÜLGEN
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."ULU
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük." BÜYÜKREK
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan." EYİRMEN
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."ÜLEMEN
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."SANAMAN
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."ERKET
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden." BERİNÇEK, SELMEN
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan." BÜRÜMEN
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden". SAĞLAMAN
  • 5

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 260

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen birtancazin » 17 Eyl 2017, 20:39

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."EGEMEN
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan." SEVİM
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."ÖVÜLGEN
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."DİRİLTİCİ
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan." ANIKMAN
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran." ÇINBAR
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran." GÜVENİLMEN
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz." GÜÇLÜMEN
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü." ONGAY
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden." EKEMEN
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan." ALKAĞAN
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen." SAYGIT
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan." OĞRAĞAN
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan." VARATKAN
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren." YAŞATMAN
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."TİNİYESİ
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi." BENGİ
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan." KALAĞAN
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan." ÖKMEN
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan." ÜNMEN
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan." BİRİCİK
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu." BAYMAN
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan." YETEĞEN
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi." YAPAĞAN
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten." ÖNEĞEN
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan." SONAĞAN
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan." ÖNCESİZ
74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan." SONSUZ
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. " KANILGA
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. " ERİMSİZ
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden." ÖKLEĞEN
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan." ENULU
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı." EYMEN
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan." YOKURMAN
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."KINAMAN
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven." YARLISAĞAN
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."VARIMİYESİ
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi." YÜCEGÖNÜLLÜ
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."UYDARMAN
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan." DEREĞEN
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan." GÖNET
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden." GÖNENDİRGEN
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen." ÖNLEĞEN
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan." KORLUK YARATICI
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."YARAR YARATICI
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren. AYDIRMAN
94- El-Hâdî: "Hidayet veren." DOĞRULTMAN
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan." BENZERSİZ
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan." ÜRGEN
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan." ÖZİYE
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. " İLKEVİYESİ
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen.CIDAĞAN
  • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 260

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen birtancazin » 18 Eyl 2017, 00:57

Bu başlık altında sürdürülmesi uygun ise dilimizde sıkça kullandığımız kiplere de değinebilirim.

Aferin, bravo, maşallah, mazallah, inşallah, Allah muhafaza, Allaha emanet, bismillah, tövbe estağfurullah, selamun aleyküm, afiyet olsun, sıhhatler olsun, rast gele, hayırlı işler, tebrikler, selametle, Allah rahmet eylesin, Allah ziyade etsin, Allah belanı versin, hayırlı olsun, mübarek olsun gibi...

Aferin, bravo... Kutlarım, alkışlarım/alkım
Maşallah... Allah kutlu etsin, onadursun
Mazallah.. Allah korusun
İnşallah.. Allahın yokusuyla
Allah muhafaza.. Alkah korusun
Allaha emanet.. Allah gözetsin,/ sağlıcakla, esen kalın
Bismillah!.. Allahın adıyla
Tövbe estağfurullah... Allah yarlıgasın
Selamun aleyküm... Baydaş! (merhaba) uğur ola, saygılar
Afiyet olsun.. Sağlığınıza
Sıhhatler olsun... Yarasın
Rast gele.. Denk gele / kolay olsun, kolaylıklar, kolay gelsin
Hayırlı olsun... İyi olsun/gözün aydın/başarılar/Allah iyilik versin
Hayırlı işler... Bol kazançlar, iyi işler
Tebrikler. Kutlarım
Selametle.. Sağlıcakla
Allah rahmet eylesin... Allah yüceltsin
Allah ziyade etsin.. Allah artırsın
Allah belanı versin... Kargına uğra, Allah kargına düşürsün
Mübarek olsun.. Kutlu olsun..


Görüldüğü gibi dinsel anlayışla bu sözlerin neredeyse tümü arapça kökenli...
  • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 260

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen Oktay D. » 18 Eyl 2017, 16:41

Her bir déyimi ayrı başlıkta tartışıñ lütfen. Elbette soñrasında o başlıklarıñ bağlantılarını buraya vérebilirsiñiz ancak bu kadar çok sözcük burada tartışılırsa soñradan başka kullanıcılar açısından bulunması olanaksızlaşır.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8036
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 4716

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen birtancazin » 18 Eyl 2017, 21:47

Öyle olacak bu geniş bir konu kalsın olanaklıysa
  • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 260

Ynt: ÖZLEŞTİRME DENEMESİ_DİYANET KURAN ÇEVİRİS

İletigönderen Oktay D. » 19 Eyl 2017, 00:49

İşte tek tek o başlıkları veya belli bir kısmını açıñ, ondan soñra onlarıñ toplu atfedildiği, bağlantılarınıñ olduğu iletiyi yazıñ. Zaten yazışmalığıñ "taslak" özelliği de var, örneğin her açtığıñız başlığı toplu olan iletiniñ taslak haline ekleyiñ soñra bitince taslağı gérçek ileti olarak gönderirsiñiz. Ya da isterseñiz kısım kısım bağlantıları paylaşıñ, illa tek bir iletide hepsini vérmeñize gérek yok.

Size kendi yapmış olduğum bir örnek véreyim:
Sözde addan sıfat veya ad yapan +(X)l eki üzerine
Başlıkta dikkat éderseñiz sözcükleri tek tek tartışmıyoruz, géñel koñu üzerinden tartışma gidiyor, sözcükleriñ özüyle ilgili bir tartışma olacağı zaman vérilen bağlantılarda yapılıyor. Ara ara yéñi sözcükler ortaya çıktığında onları ayrı bir iletiyle bağlantı olarak ekliyorum.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8036
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 4716


Dön Bilimsel araştırmalar, kişisel çalışmalar

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 2 konuk

Reputation System ©'