1. bét (Toplam 1 bét)

[ÖZLEŞTİRME DÉÑEMESİ] Bürokrasi Nedir

İletiGönderilme zamanı: 21 Ağu 2017, 00:57
gönderen birtancazin
Bürokrasi Terimi Hakkında Bilgiler
Siyaset Terimi Olarak Bürokrasi:
Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.
İLDEM DENİMİYLE İLGİLİ BİLGİLER
ÜLSEM DENİMİ OLARAK İLDEM

BürokrasiTarih Terimi Olarak Bürokrasi:
1.Genellikle devlet hizmetinde belirlenmiş genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan görevliler grubudur. Aşağıdan yukarıya doğru piramit özelliğinde hiyerarşik bir örgütlenme yapısı vardır. Bürokratlar baştaki yöneticilere göre değil, var olan sisteme ve kurallara uygun olarak çalışırlar. 2.Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde yönetimin aşırı ölçüde etkili olması.
ÖYDEMBİLİM DENİMİ OLARAK İLDEM
GENELDE ÖDÜZ ANÇISINDA BELİRLENMİŞ GENEL KURALLAR VE İŞLEYİŞ İLKELERİNE GÖRE ÇALIŞAN KESİMDİR. BUNLARA TARKAN DENİR. ASTAN ÜSTE BİR TÖRLEŞİM BİÇİMİNDE ÖRGÜTLENME YAPISI VARDIR. TARKANLAR BAŞTAKİ YÖNETİCİLERE GÖRE DEĞİL, KURULU DÜZENE VE KURALLARINA UYGUN OLARAK ÇALIŞIRLAR. / ÖDÜZ İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE YÖNETİMİN AŞIRI ÖLÇÜDE ETKİLİ OLMASI DA KATI İLDEM OLARAK ADLANDIRILIR.
BürokrasiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Bürokrasi:
1- Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar ve işleyişlerine göre çalışan, memurlardan oluşan hiyerarşik devlet örgütü.
DÜŞÜNGÜ, TİN, TOPLUM, ESEME BİLİMLERİ DENİMİ OLARAK İLDEM
2- Yasaların uygulamalarını üstlenen memurların idari işleyişidir.
YASALARIN UYGULAMALARINI ÜSTLENEN KAMU GÖREVLİLERİNİN KURUMSAL İŞLEYİŞİDİR.
3- Devlet mekanizmasında bulunan birey, grup ve kurumların tümü.
ÖDÜZ İŞLERGESİNDEKİ BİREY, TOPLULUK VE KURUMLARIN TÜMÜ


BürokrasiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bürokrasi:
Bürokrasi kavramı, genelde örgüt, örgütün işleyişi gibi anlamlar içermekte ve bu özelliği ile özel sektör için de geçerli olmasına rağmen, genel olarak kamu yönetimi anlamında kullanılır. Bürokrasi, siyasi sistemin bir parçası olan yönetsel yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Böylece bürokrasi, merkezi yönetimlerdeki ve yerinden yönetim kuruluşlarındaki yönetimi ve kamu politikalarının uygulanmasını ifade eder.
BAYINDIRLIK YÖNETİMİ_KAMU YÖNETİMİ/YEREL VE KAMUSAL YÖNETİM DENİMİ OLARAK İLDEM
... ÖZELLİĞİ İLE ÖZEL İŞ KESİMİ İÇİN DE GEÇERLİ OLMASINA KARŞIN GENEL OLARAK KAMU YÖNETİMİ ANLAMINDA KULLANILIR. İLDEM, ÜLSEM İNAĞININ BİR UZANTISI OLAN YÖNETİM YAPISINI VE ONUN EYLEMLERİNİ AYTAR. BÖYLECE İLDEM, ÖZEKSEL YÖNETİMLERDEKİ VE YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARINDAKİ YÖNETİMİ VE KAMU İZLENCELERİNİN UYGULANMASINI AYTAR.
Başka bir anlatımla bürokrasi, devletin, yürütmeye ilişkin kolunun yapı ve faaliyetlerinden meydana gelir. Yapısal bir kavram olarak bürokrasi, devletin örgütsel görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevini yerine getirmek için ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu devlet örgütlerine de kamu bürokrasisi denilir. İşlevsel bir kavram olarak bürokrasi ise, genel kuralları ve kamu politikası kararlarını uygulama süreci olarak tanımlanır
BAŞKA BİR ANLATIMLA İLDEM, ÖDÜZÜN YÖNETMEYE İLİŞKİN KOLUNUN YAPI VE ETKİNLİKLERİNDEN OLUŞUR. YAPISAL BİR KAVRAM OLARAK İLDEM, ÖDÜZÜN ÖRGÜTLENME GÖRÜNÜŞÜNÜ YANSITIR.......

Ynt: [ÖZLEŞTİRME DÉÑEMESİ] Bürokrasi Nedir

İletiGönderilme zamanı: 21 Ağu 2017, 05:16
gönderen birtancazin
Özleştirme denemelerinde anlatım ve anlamlandırma ve türetimler bakımından tartışılmasını umuyorum.

Ülsem... Ül_yön:ülsemek-yönel/t-mek istem ve kurgusu / siyaset

İldem... İl_(el)_devlet:yordam, erdem vb, devletleşme, devlet örgütlenmesine ilişkin olmak

Ynt: [ÖZLEŞTİRME DÉÑEMESİ] Bürokrasi Nedir

İletiGönderilme zamanı: 21 Ağu 2017, 12:04
gönderen bensay
deneme yazısının altına sözlükçe eklesen iyi olacak yerliktaş, böyle çok yorucu, dahası usandırıcı oluyor