Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Etrüskler Türk Mü?

Dil üzerine yaptığıñız araştırmaları, kişisel çalışmaları içerir.

Etrüskler Türk Mü?

İletigönderen Kızıltürk » 29 Oca 2015, 13:40

Birkaç gündür yazışmalığa giremiyordum.Ancak şimdi fırsatı buldum.Bu yazı bana ait olup bu yerlikteki 'Etrüskler Türk mü?' sorunsalını çözmek amacı ile hazırladım.İyi okumalar!

ETRÜSKLER TÜRK MÜ?

TARİHİ BULGULAR VE GEN ARAŞTIRMALARI

Etrüsklerin Türk olup olmamasına gelelim şimdi.Atatürk'ün yönlendirmesiyle çıkan ve amacı ulusal bir tarih yaratmak olan Türk Tarih Tezine göre Etrüskler Türk olarak görülür.[Tarih 1, 1932] [T.T.A.H. , 1930]

'Tarihin Babası' olarak anılan Herodot eserinde Etrüskler için şöyle bahseder:

“...Manes’in oğlu Atys’in krallığı zamanında Lydia’da çok korkunç bir açlık hüküm sürmüştü… Kral halkı iki gruba ayırmış ve kur’a ile, bir grub kalıp öteki grubun göç etmesini kararlaştırmıştı. Lydia’da kalanlara kendi, göç edenlere de oğlu Tyrrhenos kumanda edecekti. Kur’a çekildikten sonra bir kısım Lydialılar İzmir kıyılarına gittiler ve orada gemiler inşa ederek hayatlarını kazanmak için bir yurt bulmak üzere denize açıldılar. Bir çok ülkeden geçtikten sonra, İtalya’nın kuzeyindeki Umbriya bölgesine geldiler ve buraya yerleştiler…” [Herodot, 1973, bet 43]

Türk Tarihinin Ana Hatları adlı yapıtta Etrüskler'in göçü için şunu söylemekte:

''Doriler istilâsından sonra bunlardan bir kısmı İtalya'ya göç etmişlerdir.Dorilerin istilâsı, milâttan 1200 sene evveldi.Dorilerin baskıları karşısında Etrüskler, ihtimal evvelâ Anadolu'ya geçtiler ve oradan küçük guruplar halinde İtalya'ya hicrete başladılar, sahillere çıktılar.''
[T.T.A.H, 1930, bet 318]

Bundan sonraki gidişat şöyledir:

''Ondan sonra dahile girdiler.Kampanyada methal olarak Kapu (Capoue) şehrini yaptılar.Fakat,asıl isimlerine izafe edilen Etrürye de yerleştiler.
Bu mıntaka, o esnada Ombri lerin elinde idi.Gelenlerin medenî seviyeleri daha yüksek idi.Fakat, denizden azar azar geldikleri için istilâ çabuk
olmadı. Omberi ler yavaş yavaş Apenin dağlarına çekildiler.Bundan sonra Etrüsk şehirleri meydana gelmeyebaşladı.''[T.T.A.H, 1930]

Bir kurama göre Etrüskler,Truva Savaşı'ndan sonra arta kalan Truvalıların Sakalarla birleşmesi sonunda ortaya çıkan Tursaka kavminin bir devamıdır.[Memiş, 2007, bet 107-112]

Ayrıca tarihin çeşitli dönemlerinde Etrüsklere verilen adlar arasında Türk,Asena,Tarhan,Turs,Turk,Turia,Turksu gibi adlar olmuştur.
[Mutlu, 2007, bet 121-122]

Etrüsklerin Türk olduğunu güçlendiren kanıtlardan biride Kazıbilimsel bulgulardır.Bu bulgular üzerinden yani sanatsal eşyalardan yola çıkarak Etrüskler ile Türklerin benzerlikleri görülmektedir.[Ayda, 1974] Birkaç örnek verelim:

kalıntı.png
Bugünkü Kırgız ve Başkırt kiyafetlerine benzeyen en eski Etrüsk kiyafetleri. Louvre Müzesi, Paris.
kalıntı.png (78.86 KiB) 2224 kéz görüntülendikapitolin.jpg
Kapitolin Kurdu,Musei Capitolini, Rome, Italy
kapitolin.jpg (15.01 KiB) 2224 kéz görüntülendi


gibi bir çok benzerlikler vardır.Dişi Kurt motifi,çift başlı kartal,fiziksel özellikler,sanatsal benzerlikler bunların birkaçıdır.[Memiş, 2007,bet 110-111]

Zaten bilindiği üzerine kalıtım uzmanı Prof.Dr.Alberto Piazza tarafından araştırmada Etrüsklerin Anadolu'dan göç ettiği kanıtlanmıştı.Ancak bu Etrüskleri, Türk yapmaz.Piazza daha sonra şu açıklamada bulunmuştur:

"Özellikle Etrüsklerin yoğun yapılandığı ve yaşadığı Siena'ya bağlı Murlo kasabasında yaşayanların DNA testlerinin sonuçlarına göre kanlarında normal bir İtalyan'dan çok Türk kökenlilerin kine benzer kanların bulunduğuna rastladık. Bu bakımdan tezimizin yüzde yüz olmasa bile buna yakın doğru olduğuna inanmaktayız."

Bu açıklama da, Türk kökenlilerin kine benzer kanların bulunduğuna rastladık. diye söz geçmektedir.Bu sadece Türkiye'de yaşayan kişiler ile akraba olduklarını kanıtlar.Hiçbir biçimde bu açıklama Etrüsklerin,Türk olduğunu kanıtlamaz.Ancak bu araştırma sadece Etrüsklerin, Anadolu'dan geldiğini söyler.

Ancak İtalya'da Ferrara Üniversitesi'nde Dipt. Biolog. Guido Barbujani ve ekibi tarafından yapılan son gen araştırmasında, gerçekten de Etrüskler'in Anadolu'dan göç eden Turani bir topluluk olduğu kanıtlanmıştır.
[''Etrüskler Türkt’ür'' (Ferrara Üniversitesi Genetik Analiz Raporu) Töre Dergisi, S.2005/2]
Yani son yapılan gen araştırmaları Etrüsklerin Turani bir kavim olduğunu söyler.

DİL VE YAZI

Ön Türk Tarihçisi Sinan Meydan kitabında Etrüsklerin, Türk kökenli olduğunu detaylı bir şekilde açıklamaktadır.Meydan bu iddiayı güçlendirmek için Etrüsk Abecesinin Ön-Türk kökenli olduğunu söyler.
[Meydan, 2014,bet 456-459]

Bazı araştırmacı ve bilim adamları Etrüsk dilinin Türkçe ile benzer olduğunu söyler.Atatürk dönemi okutulmuş Tarih 1 kitabında Etrüsk dilinin Hint-Avrupa Dili olmadığını söyler.[Tarih 1, 1932, bet 262(?)]

İsmail Doğan bir araştırma yazısında Etrüsk Abecesi ile Orhun Abecesinin benzerliklerini ortaya koymuştur: [Doğan, 2007,bet 171]
etürsk.png
10 işaretin hem ses hem de şekil olarak benzer görülüyor.4 işaretin ise şekil olarak benzer ancak ses olarak farklıdır.
etürsk.png (41.04 KiB) 2224 kéz görüntülendi


Doğan, ''Bir yazı sisteminde bu kadar çok benzerlik tesadüf değildir.Bunlar, her iki yazının da kaynağının aynı olduğunun göstergesidir.'' demektedir.[Doğan, 2007,bet 171]
Yani bu benzerliklerin tesadüf olmadığını ileri sürmüştür.

Ayrıca, ''Etrüsk ve Türk yazısının şekil ve ses benzerlikleri dikkate alındığında aynı kaynaklı yazı olduğu açıkça görülmektedir...Etrüskler kullandıkları bu yazıyı muhtemelen Anadolu'da bulundukları sırada öğrenip göçleriyle birlikte Avrupa'ya da öğretmişlerdir.'' diyerek Etrüsk run yazısı ile Orhun run yazısının 'akraba' olduklarını belirtmişlerdir.[Doğan, 2007,bet 171-172]
[Meydan, 2014, bet 459]

Fransız doğu bilimci Bernard Carra de Vauks, La Langue Étrusque; Sa Place Parmi Les Langues adlı yapıtında Türkçe ile Etrüsk dilinin benzerliklerini ortaya koymuştur.
Bunların birkaçı şudur: and/ant 'yemin,ant' , am 'analık,kadın organı' , oñ 'onur', us/es 'akıl', teñ 'eşitlik' vd.[Carra, 1911, bet 31-33-38-39-61]

Filolog ve toponimist olan Taylor, Etrüsk dilinin Turani bir dil olduğunu söyler.[Taylor, 1876]

İtalyan dilbilimci Mario Alinei yazısında Etrüsk dili ile Türkçenin biçimbilimsel olarak benzerliklerini değinmiştir.Örnek olarak, /k/>/h/ dönüşümü veya /t/>/th/ dönüşümü gibi.Ya da son eklerin ard arda yığılması veya Etrüskçe'de sıfatların '-l' ile düzelmesi Türkçe'de de '-li' ile olması gibi.Daha çok örneği vardır.[Alinei, (?)]

Görüldüğü gibi Tarihi bulgular ve gen araştırmaları;dil ve yazıda Etrüskler ile Türklerin benzer olduğunu göstermektedir.Bu yazıda hiçbir şekilde Etrüskler Türk'tür diye iddiada bulunmuyorum sadece tarafsız bir biçimde Etrüsk ile Türk'ün benzerliklerini ortaya koydum.

Yazımı burada sonlandırıyorum.Bu yazıdan sonra Etrüsklerin Türk olup olmadığına siz karar verebilirsiniz.Esen kalın!

Dipçe:

T.T.A.H= Türk Tarihinin Ana Hatları

*Bu yazıyı paylaşırken lütfen 'kaynak' belirtiniz.
  • 8

''Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."
-M.Kemal Atatürk-
Kızıltürk
Göñüllü
Göñüllü
 
İleti: 177
Katılım: 30 Kas 2014, 11:33
Değerleme: 432

Ynt: Etrüskler Türk Mü?

İletigönderen Oktay D. » 29 Oca 2015, 14:18

Eliñize ve usuñuza sağlık. Güzel ve bilgi dolu bir yazıydı. Sağ oluñ. Bunu köşe yazısı olarak görmek isteriz ;)

Görüldüğü gibi Tarihi bulgular ve gen araştırmaları;dil ve yazıda Etrüskler ile Türklerin benzer olduğunu göstermektedir.Bu yazıda hiçbir şekilde Etrüskler Türk'tür diye iddiada bulunmuyorum sadece tarafsız bir biçimde Etrüsk ile Türk'ün benzerliklerini ortaya koydum.

Bence bu bulgularla zaten bu söylediğiñiz tümceden daha fazlasını söyleyemezdik. O yüzden bu bulgular, Türklerle Etrüskleriñ doğrudan akraba olduğunu göstermeye yétmez ancak bizi birkaç olasılığa götürür:
  1. Etrüskler, Türklerle étkileşip dil ve kültür alış vérişi yapmış olabilir.
  2. Etrüskler, Türkleriñ Altayik olarak kardeşi olabilir (Moğollar, Tunguzlar, Japonlar veya Koreliler gibi).
  3. Etrüskler, Hint-Avrupalıdır. Ancak Nostratik olarak kuzen olabilir (Hint-Avrupa, Altay, Ural, Dravid, Afroasyatik).
  4. Etrüskler de diğer göçebeler gibi Türklerle aynı kültüre birbirinden bağımsız olarak sahip olabilir.
  • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8138
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 4884

Ynt: Etrüskler Türk Mü?

İletigönderen toorku » 29 Oca 2015, 21:21

bence etrüsklerin türklüğünden çok etrüskçenin ve ön türkçenin karşılıklı etkileşimleri olmuş mudur olmuşsa nasıl nerden olmuştur sorunu çok daha önemli

işin içine anadolu girince ırk köken meselesi çok karışıyor ben anadoluya dünyanın karıştırcısı diyorum (blender) burdan geçip de karışmamış olmak mümkün değil benim kendi kökenimi araştırsam eminim iskendere hitite kadar gider yani önemli olan genel yaşamsal bakış çerçevesi ve konuşulan dildir yani anadoluda yaşayıp da saf ırkım diyen adam romantik ırkçılık yapıyor bence dünyanın en büyük medeniyetlerini dinlerini dillerini oluşturmuş bu topraklarda ne saf türk bulunur ne saf ermeni ne saf yunan ne de saf kürt

anlaşılan o ki anadolu ya da çevresinden gitmişler avrupaya ve daha sonra etrüsk yaşamı avrupa tarihinin ana kökeni olacak olan latin halklarına dini toplumsal ve sanatsal anlamlarda bir pınar olmuştur bunu yaparken de sondan eklemeli etrüsk dilinin bu temel avrupa kültürleri üzerinde muazzam etkileri olmuş görülen o ki roma bile belli efsanelerini etrüsklerden alırken yunanlılardan aldıklarıyla bileştirmiş

bu arada türkçe şöyle bir kitaba denk geldim indirip bakabilirsiniz ama teliflimidir bilmiyorum

Adile Ayda Etrüskler Türk Mü İdi
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md ... 9d028f8df1
  • 0

noktasızlaştıramalandıramadıklarımızdanmısınız
toorku
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 920
Katılım: 17 Ara 2014, 20:50
Değerleme: 1253

Ynt: Etrüskler Türk Mü?

İletigönderen Kafkasmurat » 29 Oca 2015, 23:46

Türklerle toplumsal alışverişi olmuş olabilir. Ancak Türk olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bugün Özbekistan'dakilere Türk dediğinizde, o da ne diyorlar. Sanırım Etrüsklerden önce Türkleri Türklükten haberdar etmek gerekir.
  • 0

Üyelik görseli
Kafkasmurat
Göñüllü
Göñüllü
 
İleti: 148
Katılım: 04 Şub 2008, 01:28
Konum: istanbul
Değerleme: 102


Dön Bilimsel araştırmalar, kişisel çalışmalar

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 1 konuk

Reputation System ©'