1. bét (Toplam 1 bét)

kırkını bir kıl ile yedmek

İletiGönderilme zamanı: 26 May 2019, 04:06
gönderen Toygun
"Aliyyü'l-Mürtezâ, Ebû Bekiri's-Sıddik ve Ömeru'l-Fârûk zamanlarında olduğu gibi nâsı(insanları) bir söz ile idâre etmek ve kırkını bir kıl ile yedmek ister ve kimse hakkında muamele-i cebriyye icrâsından ihtiraz eylerdi(zoraki muameleden sakınırdı)."

Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa - Ahmed Cevdet Paşa