3. bét (Toplam 3 bét)

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 18:32
gönderen TürkçeSözlük78
Tanımladığınız sözcük bildiğiniz "nen (şey)" oluyor. Bu sözcüğün bu anlamla ilgisi yok.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 18:49
gönderen datadeveb
Olur mu hiç? Şey sözcüğüne çoğul eki getirebilirsin. Şeyler... Benim tanımladığım Ö' anlamına -ler takısı getiremezsiniz. Şey anlamıyla ilgili değil bu. Ö'de her şey aynı anda (geçmiş şimdi gelecek) yaşanır gibi bir şey söyleyebilirim size. Şeyde her şey aynı anda yaşanır gibi bir şey söyleyebilirim size dersem. Siz bana "neyde?" diye sorarsınız.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 20:48
gönderen datadeveb
Belirteyim birde ö' bu, şu, o im adıllarıyla işaret zamirleri gösterilemez. Sarkıtı da var. ::)

O Ö'
BU Ö'
ŞU Ö'

ya da

Ö' O
Ö' BU
Ö' ŞU

Birde şöyle bir durum var. Her şey Ö'de Ö'den olduğu için Ö'den zaten her şey Ö'dedir. Ö'nün ne demek olduğunu anlatmaya çalışırken Ö' içi dışı varmış gibi algılanabiliyor. İç dış gibi şeyler düşünmemelisiniz. Bütün... Enitin bölümleri olan geçmiş şimdi gelecek tek ende yaşandığını düşünün. Bunun gibi diğer şeylerde Ö'dendir.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 09:52
gönderen datadeveb
öñeri ö
görüyle, yapıyla, ediyle .... edilen büsbütünlük
mutlak gerçek, eksik+yanılma olmayan gerçek, eksik bırakanın bilindiği gerçeklik, sonsuz boyutluk
içinde çelte/hile olmayan eksiksiz gerçeklik
ok adılı işaret zamiri : oklanamayan olmuş olmakta olacak olan okuyuşlarınızı bölük, bütün biçimlerde yapın, her değişik okuyuşta başka anlayacaksınız. büsbütünlüğü gösterme

Birçok anlamı var da şimdilik bunlar yeterli sanıyorum.

öñeri öden
....-dAn, zaten
ö ok adılına bakışla, gösterilemeyen gerçekliği oklayarak olanı söyleme

öñeri öd
gerçekleşme eniti/zamanı

öñeri öddü
gerçekleşti

öñeri öde
gerçekte, -dA

öñeri öde-
ö dengesini korumak, çelte/hile bırakmamak, eksik bırakmamak, eksikliği gidermek, dengesizliği düzeltici eylem yapmak, söz tutmak, görevini yerine getirmek...

öñeri öl-
ö ile büsbütün duruma ermek, ö'ye girmek yani bildiğimiz ölmek
anlamak için kapıl- (gelen L ekinin işlevidir)

öñeri ön
ö'ye ö olmaya ilerleme yönü, kişi için bütünlüğüyle okuyabildiği en yoğun bölge... İlerleyiişini değiştiremediği öney, başı sayılan başına bağlı olan yanay, doğrultu (öney) diğer bir değiş ile bir ögenin başı olarak ele alınması gereken yanayı


Anlama örnekleri
"ölen öldü öden zaten, büsbütünlük diye tanımladığımız ö, hangisini düşünürsen düşün... aynı çıkıma çıkarsın. geri getiremezsin."
"kapılan kapıldı kapı ev kapısı olarak mı anladın? kapmak eyleminin kapısı dan döndüremezsin."

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 22:55
gönderen datadeveb
DLT'de ök,ög akıl, düşünce gibi anlamlara verilirken HEP tanısını nasıl verildi?

ök öküm/ögüm yüzünden oluyor bunlar
hep aklım yüzünden oluyor bunlar?

Ses uyumu çok güzel bu arada. Söz içinde denemek gerek.
ver|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
işig küçig birtim ök [hizmet verdim hep] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa yarmak birdi [o bana para verdi] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
virmek vul. vermek. (...) viriş, virgü, viresiye Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
veriştirmek: Şetm etmek. Türkiye Türkçesi: [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
veryansın etmek: Ne olursa olsun deyip meselede uluorta gitmek.
Köken

Eski Türkçe bir- "vermek" fiilinden evrilmiştir.
Benzer sözcükler

boş vermek, elvermek, işveren, reklamveren, verdirmek, verecek, verici, verilmek, veriştirmek, veryansın
Bu maddeye gönderenler

alavere dalavere, beri1 (gelberi), özveri, veresiye, vergi, veri, verim, vire

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 30 Ara 2018, 10:32
gönderen datadeveb
Ö sesiyle başlayan bir sözcük üzerinde irdeleme örneği

İzleyin youtube.com

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 16:27
gönderen datadeveb
ök sözcüğüne denk geldim. İrdeleriz.

[ Kutadgu Bilig, 1069]
tükel miŋ yıl yaşasa tilekin tamām / tükel ök bulumaz kerekin tamām [insan tam tamam bin yıl yaşasa bile dileği, ihtiyacı tam tatmin olunmaz]

Sözcükler günümüzde de kullanılıyor. Tükel tastamam anlamına geliyor sanırım Kazakça idi... Konuya umarım katkı sağlar.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 11:30
gönderen datadeveb
Öğ sözcüğünün bir eylem olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle öğrenmek sözcüğünün kökü öğ olarak düşünülüyorsa bunun ad olacağına yönelik düşüncem yoktur. Eylem olabileceğine yönelik düşüncelerim olur. Şöyle bir örnek var elimizde

doğmak
doğramak
doğranmak
doğratmak

öğmek
öğremek
öğrenmek
öğretmek

Bu yukarıdaki koşulları ele alırsak öğ bir eylem olması gerekir. Ad olarak ele alınması benim açımdan açıklanmaya gerek duyulacak bir durumdadır.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 06 Şub 2019, 00:02
gönderen Oktay D.
1) öğmek diye ilgili añlamda bir eylem nerede ve ne dönemde kaydedilmiş?
2) eyleme gelen -rA- eki nerede ve ne dönemde kaydedilmiş?
3) eyleme gelen -rA- eki hangi işlevdedir ve hangi añlamı katar?
4) doğmak ile doğramak arasında hiçbir köken ve añlam bağlantısı olmadığı halde niye bağlantılıymış gibi yazdıñız?
5) öğ adını, Orkun yazıtlarında Uygur el yazmalarında Orta Türkçe dönemi yapıtlarda ve çağdaş Türkçedeki kullanımlarda gördüğümüz halde neden yok sayıyorsuñuz?

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 06 Şub 2019, 07:29
gönderen datadeveb
1) DLT dizinde ögmek eylemi görülmektedir. Anlamı sena etmek olarak açıklanmıştır. Günümüzde bunu sanıyorum ki övmek olarak kullanıyoruz. Ek olarak ögtürmek, ögülmek gibi sözcüklerde DLT dizininde görülebilir.
2) Bu sorunun yanıtını anık olarak bilmiyorum. ögreyük sözcüğü görenek adet anlamına geliyor DLT'de araştırmak için üzerine gidilebilir. Bunun dışında öğremek sözcüğü günümüzde kullanılan bir sözcüktür.
3) bilgim yok
4) doğmak ile doğramak arasında anlam bağı vardır. Doğmak gizli veya bilinen bir bütünden ayrılıp tek başına ortaya çıkma olarak düşünürsünüz. Doğramak da bir bütünden bir bütün çıkarma eylemi görülür. Dilim dilim kesmek de aynı görüş yakalanır.
5) Bu konuyu yine araştırırım. Sonuçta ortalıkta ök, ög, öğ sözcüklerini araştırma sürecindeyim. Kesin vargılara ermiş değilim.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 11 Eki 2019, 00:26
gönderen datadeveb
datadeveb yazdı:Parmakla, sözle ya da herhangi bir araç ile gösterilemeyen ancak var olup çitsiz bütünlüğe ö diyebiliriz miyiz? Evreni geçin evrenler söz konusu olsa bile ö içindedir.

Her varlık ö'dedir. Ölsen bile ö'desindir. Ö'de ne durumda, özellikte, varlıkta olacağını Ö'ün egemeni olan yüce Allah belirler. Ö Allah'ındır. Ö'den ötesi yoktur. Ö'de öte yoktur. Ö'de her şey bir aradadır. Ö'ün dışı yoktur. Ö'ün içi de yoktur. Cennet cehennemde ö'dedir. Dünde bugünde yarında ö'dedir. Somutlar soyutlar kişilerce (insanlarca) adı konmamış tüm kavramlar Ö'dedir.

Ö'ün derken özel bir okunuşu olmalı bunun. Öğün diye okunulmamalı. Ö-ün diye okunulmalı. Ö tek ses vurgusu dilde belirli olmalı.

:o Şu an dorukötesi bi durumdan yazıyorum sanırım.


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. "
İsra 16 meali

Kuran-ı Kerim'deki bu ayete dayanarak yazdıklarıma tövbe ettim. Nasıl düşüncelere kapıldıysam haddim olmayan şeyler yazmışım. Allah-u Teala af ve mağfiret etsin. Yöneticilerden bunla birlikte birkaç içeriğin silinmesini istedim ama silmediler.

Allah'a emanet olun.

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 11 Eki 2019, 10:45
gönderen TürkçeSözlük78
AY YETER YETER CEHENNEME GİTMEYECEKSİN İŞTE SAL BE

Ynt: Ömek, ök, öğ, ö?

İletiGönderilme zamanı: 12 Eki 2019, 23:27
gönderen datadeveb
TürkçeSözlük78 yazdı:AY YETER YETER CEHENNEME GİTMEYECEKSİN İŞTE SAL BE


Yazıp yazdıklarımdan pişmanlık duyduğumu ve tövbe ettiğimi burada açıklama hakkım var. Dayanaklarım Kuran olunca niye rahatsız oluyorsunuz. Elhamdulillah Allah tövbeler nasip etti. Bir rahatsızlık duyarsanız yine... yöneticiye yazdığım icerikleri niye istememe rağmen silmediğini açıklasın size.