1. bét (Toplam 1 bét)

Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 24 Haz 2019, 23:55
gönderen timurram
rkadaşlar ben Türkçede İngilizcede bulunan perfekt tense ve türevleri olan zamanlarının olmadığını düşünür idim...Ancak düşünürken aslında yok bildiğimiz birçok zamanın Türkçede olduğunu düşünmeye başladım. Özellikle Yörük Ağzında.....Aşağı bazı cümleler yazdım ve sizin bu cümlelerin zamanları üstünde düşünmenizi ve haklı olup olmadığımı veya yanlış yapıp yapmadığımı söylemenizi istiyorum...

Havalar ısındı (ısınmış)...(Hava geçmişte ısınmış ancak ŞU AN ile ilgili bir bilgi vermez Şu an hava soğumuş ta olabilir)
Havalar ısınık. ( Geçmişte hava ısınmış ve onun etkisiyle Şu an hava sıcak.)

Paramı yitirdim.( Geçmişte bir zaman paramı yitirdim anlamındadır anca ŞU AN ile ilgili bilgi vermez)
Paramı yitiriğim.( Bunu bir Yörüğe söylerseniz ŞU AN yanınızda para olmadığını anlar.)

Osmanlı Devleti kuruldu.(Bu cümleyi söylerseniz muhattabın zihni devletin kurulduğu geçmişte bir tarihe gider.)
Osmanlı Devleti kuruluk. (Bu cümleyi derseniz devlet ŞU ANDA KURULU yani henüz yıkılmamış olarak anlaşılır.

Daha iyi anlaşılması için verdiğim linkin okunmasını öneririm...http://www.turkdilleri.org/turkdilleri/ ... ersinA.pdf Özellikle 115 sayfa...

linkten bir örnek...

(Seccade) ho odada var, yeŋi seriğin (ser-ik-im=seriğim) (Karadiken / Tarsus). Bu
cümledeki “seriğin” yerine “serdim” denilebilir; ama bildirilmek istenen
‘ser-’ eyleminin zamanı değil, serili olmasıdır. Eylem yeni tamamlanmış,
sonuç ortadadır. (sayfa 115)

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 04:32
gönderen ArifDemirciHoca
Verdiğiniz örnekleri pek anlamadım ancak Erzurum ve Azerbaycan ağzında 'yapırıh, konışırıh' gibi yüklemler var. Bunlar ise 'yapıyoruz, konuşuyoruz' anlamlarını veriyor. Galiba aynı değil.

En sade örnek ile: "It rained." / "It has rained." ve "I bought." / "I have bought." nasıl söyleniyor Yörük ağzında?

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 18:57
gönderen bensay
timurram'ın örnekleri kapsamında "yağmur yağık, satın alığım" denmesi gerekiyor

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 00:50
gönderen Oktay D.
Eski Türkçede bugün eski işlevi unutulmuş olan bir "perfect tense" bulunuyor: -dUk

Örneğin:
- ol yérke barduk men (o yére varmış bulundum, I have gone that place)
- ... neñ kiginç bérmedük ([o kişi] hiç yanıt vermemiş bulundu, [he] has never given an answer)

Bu ek, daha Eski Türkçe döneminde yan tümce kurma görevine sıkışmıştır. Bugün de öyle kullanıyoruz. Örneğin
- vardığım yér < bardukum yér
- sormadıkça kopuyordu < sormadukça ...

Bu konuya Divânü Lügâti't-Türk'te yér vérilmiş. Ayrıca daha ayrıntılı araştırmak isteyenler Marcel Erdal'ıñ A Grammar of Old Turkic adlı bétiğiñ 3.232 sayılı bölümüne ve ilgili atıflarına bakabilir.

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 13:19
gönderen bensay
geçmişte başlamış kıpı an bağlamında sürmekte olan eylemler için -mAktA biçiminde bir ek de bulunmakta sanırım, "yağmur yağmakta, ev boyanmakta, yolda gelmekteyim" gibi. yoksa ingilizce çalıştığım dönemlerde perfect'li tümceleri türkçeye çevirmek için ben mi uydurdum böyle anlatımları bilmiyorum

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 17:07
gönderen Oktay D.
-mAktA eki şimdiki zaman ekidir, yañılmıyorsam Muharrem Ergin'iñ Üniversiteler İçin Türk Dili adlı bétiğinde şimdiki zaman kipi olarak bu ek geçiyordu.

"Perfect tense" kipi, evet geçmişte başlamış ancak "sürmekte" olan déğil, daha doğrusu étkisi süren bir kiptir. -mAktA ekinde geçmişte başlama durumu isi hiç yoktur.

Perfect tense kipi Türkçede "yapmış bulunmak" diye düşünülebilir. Bizdeki -miş eki de çoğunlukla perfect añlamı içerir (bkz. Erdal, A Grammar of Old Turkic) ancak "duyulmuş" añlamı da kattığı için saf bir perfect tense değildir.

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 20:46
gönderen bensay
evet, benim belirttiğim de perfect'li bir tens olmakla birlikte şimdiki zaman içerisinde yer alan "present perfect continious tense" belirttiğin üzre , eylem bitmiş, etkisi, izi süren türden perfect tens için past perfect oluyor, değil mi, timurram'ın belirttiği -ık bana anlamı veriyor nitelikte geldi

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 06 Tem 2019, 04:18
gönderen Oktay D.
-mAktA ekinde hiç "perfect" özelliği bulunmuyor, tümüyle "şimdiki zaman" dır. "Perfect tense" olması için eylemiñ geçmişte olması gérekiyor. -mAktA ekinde eylem şimdi gérçekleşiyor.
"bensay, ileti yazmaktadır" = "bensay (şimdi) ileti yazıyor"
Oysa
"Oktay has been talking for 1 hour" = "Oktay, 1 saattir konuşuyor oldu"

Hatta
"Oktay has been talking for 1 hour but he is going now" = "Oktay, 1 saattir konuşuyor oldu ama şimdi gidiyor"

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 06 Tem 2019, 11:05
gönderen bensay
öyleyse zamanın adı niye "present perfect continious" anlamadım, "bensay ileti yazmakta" ile "bensay ileti yazıyor" arasında nekbir hiçbir anlam ayrımı olmaması doğru mudur

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 07 Tem 2019, 21:59
gönderen Oktay D.
-mAktA ile -Xyor arasında zaman olarak bir fark olmasa da añlam olarak bir fark var elbette. İkisi de zaman olarak tam tamına şimdiki zamanı bildirir, ancak -Xyor ekinde eylemiñ başlamak üzere olduğu durumları da kapsadığı görülüyor, o yüzden de bazen gelecek zaman kipine kayabiliyor. Oysa -mAktA eki asla eylemiñ başlamak üzere olduğu añlamını vérmez ve o yüzden de gelecek zaman yérine kullanılmaz [M. Ergin, "Türk Dil Bilgisi", 1993].

Aslında Türkçede şimdiki zaman kipi oldukça bol. Ayrıca şimdiki zaman için çoğu Türkçede hem -mAkdA eki hem de aşağıda ayrıntısını yazacağım birleşik eylemden oluşan bir ek kullanılır.

Eñ yaygın şimdiki zaman kipi örüntüsü, eyleme gelen bir ulaç ekinden soñra sürekli bir eylemiñ géñiş zaman çekimiyle birleşmesidir:
(EYLEM) + Ulaç eki + [SÜREKLİ EYLEM] + Géñiş zaman eki

Türkiye Türkçesine özgü olan -Xyor eki bu örüntüye uyar:
geliyorum < Eski Anadolu Türkçesi gele yorırım (gele yürürüm) < yorı- (yürümek)

Beñzer şekilde ağızlarda örneğin
gelip durum (geliyorum) < gelip dururum < tur- (durmak)
Bu biçim Çağataycada, bugün Özbekçede ve Oğuzcada da bulunur.

Görüldüğü gibi, yorı-/yürü-, yat-, dur- gibi eylemleriñ ortak özelliği süreklilik içermeleridir. Bu arada continuous sözcüğü ile present sözcüğü aynı şeyler déğil. Present tense şimdiki zaman démekken, continuous tense ise süreklilik kipi démektir. İngilizcede géñiş zaman olmadığı için bu iki kavram ayrı ayrı kipler yaratır. Örneğin İngilizcede I miss you dédiğiñizde bunu "özlerim" olarak déğil "özlüyorum" olarak añlamak gérekir. Zaten kimse I am missing you démez çünkü bu eylemiñ sürekliliği déğil şimdi olup olmaması vurgulanmak istenir. He is going déndiğinde buradaki is yardımcı éylemi zaten present tense (şimdiki zaman) kipindedir, ancak asıl eyleme gelen -ing takısı onu ayrıca continuous (sürekli) yapar. İngilizcede bizdeki gibi géñiş zaman kipi yoktur, onlar şimdiki zamanı veya perfect tense'i çoğu zaman géñiş zaman olarak da kullanabiliyorlar.

Özbekçede
kela yotirman (geliyorum) < kela yotir man (gele yatar ben) < yat- (yatmak)
kela turibman (geliyorum) < kela turib man (gele durup ben) < tur- (durmak)

Bunuñ yanı sıra Özbekçede, Oğuzcada ve birkaç Kıpça Türkçesinde -mAqdA/-mAktA eki şimdiki zaman olarak kullanılıyor.

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 08 Tem 2019, 14:31
gönderen bensay
uğraşınmaların için iyilik ödünçlerimi sunarım

Ynt: Türkçede PERFECT TENCE zaman kipi

İletiGönderilme zamanı: 25 Tem 2019, 20:33
gönderen jikme-jik
İngilizcede perfect tense ifadesindeki perfect fiilin bitmiş hadisenin gerçekleştiği zamanın bitmemiş olduğunu belirtmek içindir.

I have finished - bitirdim

Buradaki bitirmek fiili yapılmış ve bitmiştir fakat fiilin gerçekleştiği zaman bitmemiştir. Mesela sabah kahvaltısını bitirdiniz ve hâlâ kahvaltı vakti devam ediyor vs.

Türkçede -makta eki ile karşıladığımız present perfect continuous tense bitmiş bir yardımcı fiille (have been) ve esas fiilin süreklilik bildiren -ing eki almış şekliyle kurulur. Türkçesinde böyle bir hususiyet bulunmadığı için -makta eki şimdiki zaman eki görünümündedir.