3. bét (Toplam 3 bét)

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 13 Tem 2009, 21:50
gönderen kıpçakefe
Karanlığı Yarıp Ay Yıldıza Tutunan Ulusun Çocuğu, Uyan!
Beynin, gönlünden kopan ana sütü kadar temiz öz varlığın sözcükler tehlikede, ses bayrağın dilin kirletilmekte izin mi vereceksin?

-Dilin, özenilen dillere açık ara fark atarak, yaklaşık 2 milyon sözcük türetebilirken bu varsıllığı kullanarak yükseleceğine, akıntıya kapılıp yitecek misin?

Uyan da kulak ver Tahsin Yücel’e, ‘’  Dilde çöküş yaşayan ulusların kültürü kıraç topraklara döner. Kıraç toprak açtır. Aç toprak insan gibidir, ağzını yaban memelere uzatır. Dili yaban memelerle beslenen uluslar ise şairin dediği gibi,  'kendi vatanında vatansızlığı' yaşar. ‘’

Bak ne demiş büyüğümüz Sabri Özer, ‘’ Tarih sahnesinde daima görülmüştür ki dillerini koruyamayan uluslar kolayca parçalanmış, zamanla benliklerinden ayrılmış, kimliklerini yitirmişlerdir. Diline sahip çıkan bir halk ise, esir de olsa, zulüm de görse ulusal kimliğini korumuş ve zamanla yeniden ulus olarak tarihteki yerini almıştır.

Dilin önemini kavrayan ve bunu kullanan ulusların başında olan Fransız düşünür, Rochefoucauld’, ''Düşüncelerini ve gelecek özlemlerini ulus diliyle kuramayan toplumlar, yaratıcı olamayacakları gibi uygar da sayılamazlar.'' Demiş! Elinden kayıp gitmeden, benliğin yitmeden düşün!
Görmüyor musun ki, bu karanlık oyunu uyanarak ve uyandırarak ancak sen bozarsın.

Yolun sonu görünmekte uyan! El dili sözcükler- adlar; söyleme, yazma, anlama yanlışlarıyla dilini yerle bir ederken, geçmişi geleceğe bağlayan iletişim köprünü yıkmaktadırlar.
İletişimde kopukluğun ardından gelen yabancılaşma, birbirini öteleme, bağların kopmasıyla ulusal birliğin ve dirliğin bozulmasının sonucu gelen mutsuzluk ve kargaşadır. İşte sömürgeci ulusların ereği bu; gelişim sürecini engelle, ekini(kültürü) yozlaştır, sanatı boz ve toplumun ilerletici gücünü kemir, durdur, hatta gerilet, bilim yapmasına engel ol!

Biraz daha uyursan, uyandırmazsan: Bilinçsiz, ortak benlik yoksunu toplumlar ulus olarak kalamazlar neden mi? Bireylerinde özsaygı, özgüven eksikliği ile değersizlik duygusu olanlar başkalarına öykünürler, özentiyle tapınırlar: Çünkü onları "Yerlilik" utandırır.  Kolayca güdülür, gelecek adımları için dışarıdan onay bekler duruma gelir, düşleri bile kilit altında tutulur.

Evrensel olan dinlerin de, bilimin de kavramlarıdır, sözcükleri değil. Bu yüzdendir ki,  kavramların iyice anlaşılması için sözcüklerinin ana dilde olması büyük önem taşır.
El dilinde öğretim, bilim yaratmaz kofluk yaratır. Ezikliğin burukluğunu gizlemeye uğraşan özentiler yaratır. Kavramların anlaşılamaması ezberciliğe yöneltir. Ezberci eğitim temeli olmayan yapıya benzer, üstüne bilgi koyup yükseltilemez, yeni açılımlar geliştirilemez.  Böylece kısır, sığ ve uçucu bilgilerle donanmış yeterlikli olmayan kişiler türetilir.
Sonuçsa; benliği yitmiş, onun bunun kulu kölesi olmuş, iğdiş edilmiş kişiler yığınıdır.

Düşün, sor kendine, yerlilik gözden düştü mü? Ya yerli ürünler ve adları aşağılanıyor mu? Özünden başkalaşmak yadırganmıyor mu? Bu bilinçsizce ya da kayıtsızca kıyımı kim durduracak? Uzak durma,  katıl aramıza! Biz kim miyiz? Ana dilleri için savaş veren, tüm dillere saygısı olan, bir kaç dil bilmeyi varsıllık olarak gören ve dilleri birbirine bulamaç yapmayanız. Olabilse de herkes birden çok dil bilse böylece; aydınlıklar, bilgelikler, erdemler tüm insanlığa yayılabilse,  kimse kimsenin güdümünde özünü yitirmese. Özgür, ergin yetişkinler, bilinçli bireyler, donanımlı yurttaşlar olabilse. Geleceği tüm insanlık el ele kurabilse...


Durma, kum saati çalışmakta, bir olup omuz verelim! Uygar, saygın, çağının öncüsü bir ulus için kalk yerinden en değerli varlığın dilin, benliğin ve gelecek kuşaklar için haydi uyan silkin, bilinçlen ve sen de uyandır!

-DİLİNE EGEMEN OL, EGEMENİN OLMASIN!

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 13 Tem 2009, 21:55
gönderen kıpçakefe
Uğrola arkadaşlar, yeni dil bildirimiz için (onaylarsanız) eksiltme ya da düzeltme ya da eklemlerinizi  bekliyorum.
Esen kalın.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 15 Tem 2009, 10:28
gönderen Gökbey
Biraz kısaltma yaptım;

Ey Türk!

-Dilin, özenilen dillere açık ara fark atarak, yaklaşık 2 milyon sözcük türetebilirken bu varsıllığı kullanarak yükseleceğine, akıntıya kapılıp yitecek misin?

Uyan da kulak ver Tahsin Yücel’e, ‘’  Dilde çöküş yaşayan ulusların kültürü kıraç topraklara döner. Kıraç toprak açtır. Aç toprak insan gibidir, ağzını yaban memelere uzatır. Dili yaban memelerle beslenen uluslar ise şairin dediği gibi,  'kendi vatanında vatansızlığı' yaşar. ‘’

Bak ne demiş büyüğümüz Sabri Özer, ‘’ Tarih sahnesinde daima görülmüştür ki dillerini koruyamayan uluslar kolayca parçalanmış, zamanla benliklerinden ayrılmış, kimliklerini yitirmişlerdir. Diline sahip çıkan bir halk ise, esir de olsa, zulüm de görse ulusal kimliğini korumuş ve zamanla yeniden ulus olarak tarihteki yerini almıştır.

Dilin önemini kavrayan ve bunu kullanan ulusların başında olan Fransız düşünür, Rochefoucauld’, ''Düşüncelerini ve gelecek özlemlerini ulus diliyle kuramayan toplumlar, yaratıcı olamayacakları gibi uygar da sayılamazlar.'' Demiş! Elinden kayıp gitmeden, benliğin yitmeden düşün!

Görmüyor musun ki, bu karanlık oyunu uyanarak ve uyandırarak ancak sen bozarsın.

Evrensel olan dinlerin de, bilimin de kavramlarıdır, sözcükleri değil. Bu yüzdendir ki,  kavramların iyice anlaşılması için sözcüklerinin ana dilde olması büyük önem taşır.
El dilinde öğretim, bilim yaratmaz kofluk yaratır. Ezikliğini burukluğunu gizlemeye uğraşan özentiler yaratır. Kavramların anlaşılamaması ezberciliğe yöneltir. Ezberci eğitim temeli olmayan yapıya benzer, üstüne bilgi koyup yükseltilemez, yeni açılımlar geliştirilemez.  Böylece kısır, sığ ve uçucu bilgilerle donanmış yeterlikli olmayan kişiler türetilir.
Sonuçsa; benliği yitmiş, onun bunun kulu kölesi olmuş, iğdiş edilmiş kişiler yığınıdır.

Düşün, sor kendine, yerlilik gözden düştü mü? Ya yerli ürünler ve adları aşağılanıyor mu? Özünden başkalaşmak yadırganmıyor mu? Bu bilinçsizce ya da kayıtsızca kıyımı kim durduracak? Uzak durma,  katıl aramıza! Biz kim miyiz? Ana dilleri için savaş veren, tüm dillere saygısı olan, bir kaç dil bilmeyi varsıllık olarak gören ve dilleri birbirine bulamaç yapmayanız. Olabilse de herkes birden çok dil bilse böylece; aydınlıklar, bilgelikler, erdemler tüm insanlığa yayılabilse,  kimse kimsenin güdümünde özünü yitirmese. Özgür, ergin yetişkinler, bilinçli bireyler, donanımlı yurttaşlar olabilse. Geleceği tüm insanlık el ele kurabilse...


Durma, kum saati çalışmakta, bir olup omuz verelim! Uygar, saygın, çağının öncüsü bir ulus için kalk yerinden en değerli varlığın dilin, benliğin ve gelecek kuşaklar için haydi uyan silkin, bilinçlen ve sen de uyandır!

-DİLİNE EGEMEN OL, EGEMENİN OLMASIN!

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 17 Tem 2009, 16:43
gönderen YİĞİT TULGA
Uğrola,

Ey Türk'üm diyen!
Bundan yerinmeyen...
Ey övünen!
.....
.....

Biz neyiz, neciyiz, ne demekteyiz?
.....
.....
Binlerce yıldır öz dilini korumakla öz benliğini korumuşların torunlarıyız. Giyimini kuşamını, töresini göreneğini yalnızca kendi olmakla saklamışların çocuklarıyız.
Bükmünlerce (milyonlarca) Türkün umutlarıyız.
Biz bozkırda kopuzuz, biz doludizgin kopan atların yarattığı çağlarız, biz Tatar okuyuz, yalbırdayan (ışıldayan, parıldayan) yalın kılıçlarız. (Y.UCA) Tanrı' nın kılıcı Atilla' yız!
....
....
Arap değiliz; olmadık, olamayız!..
Fars değiliz, başkalaşamayız!
Sümülgen (emperyalist) Batı' nın hiçbir ulusuna benzemeyiz, benzeşmeyeceğiz.
....
....
Günümüzdeki gibi bunlardan biri olmakta tepişircesine yarışsaydık yeryüzünde Türk adı anılmaz olacaktı.
.....
.....
Dillerin en yetkini aransa Türkçe bulunur.
Türkçe konuşmaktan başkasına özenmek, Türk olmaktan başkasına imrenmek soylu bir ulus için benliksizce kendini alçaltmaktan başka bir işe yaramaz.
......
......
Bizler evren Türkleriyiz, tüm Türklerimizin ortak dilini kuracak kişileriz. Yalnızca yeryüzünde değil evrende de Türklüğün adını sonsuzluğa yazacak kişilerin öncüleriyiz.
Biz, gezegenleri Türkçe adlayarak yurtlanacakların atalarıyız!
Yer yurdunda barışı biz kurduk, acunda barışı da evrende barışı da yine biz kuracağız. Bunu Türkçenin gücü ile yapacağız.
.....
.....
Türkçe'ye vurulmaya girişilen boyunduruğu kırıp atacağız. Gülünsek de, küçümsensek de çalışacağız, yorulacağız ancak yılmayacağız. Bizi yolumuzdan çeleceklere acımayacağız; gerekirse onları kendi boyundurukları ile boğacağız...
.....
.....
Yurtta barış, Acunda barış, Evrende barış için

Yolumuz açık ola!

Uğrola


Dipçe:
Neliğimiz konusunda biraz ülküsel yaklaşmakta yarar görüyorum. Uğraşlarımızın yalnızca anadolu türkçesini kurtarmaya yönelik olduğu sanılmasın.
Ülkümüzün; "Türk birliğini gören, gözlerini bunun düşleri ile kapatan" Atatürk' ün ülküsü olduğu apaçık anlaşılsın.
Bizim bu kutsal uğurda çalışan kişiler olduğumuz belirtilmiş olsun isterim.

Ekçe:
Bildiri'nin akıcı, sürükleyici, bilgilendirici olmasına bir de pek uzun olmamasına çalışılmalı.
Atatürk'ün dil konusunda söylediklerinden de alıntı eklenmeli. Yaslancımız (teminatımız, güvencemiz) O'nun Türklük öğretisi, bilinci olmalı.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 21 Tem 2009, 11:59
gönderen ZaferÖztürk
Uğrola arkadaşlar,
Derim ki, değerli arkadaşımız, '' Kekmeg_ er''in yazdığı dil bildirisini ileti olarak bu ay boyunca yayalım. Gelecek ay içinde ise, sevgili
Yiğit Tulga'nın bildirisini el birliğiyle aynı yoldan yaymayı sürdürelim. Diğer yandan Kıpçakefe'nin derlediği bildiriyi biraz daha kısaltarak bastırıp el bildiri olarak dağıtalım.
Ne dersiniz, görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
Esenlikler.
Zafer

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 22 Tem 2009, 02:06
gönderen Gökbey
Öyle ise, kegmer_er'in yazdıklarını basılacak biçimde tasarlayalım. Birkaç gün içinde de baskıya verelim.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 25 Tem 2009, 21:49
gönderen Kalgan
Tasarımı yaptım. Uygunsa baskıya yollarız.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 25 Tem 2009, 22:15
gönderen Gökbey
Eline sağlık Kalgan. Bir iki güne basıma veririm.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 23 May 2011, 16:20
gönderen orhanuçun
tüm tasarımları bediz olarak verirseniz sevinirim

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 02 Ağu 2011, 01:13
gönderen orhanuçun
ben şöyle bir çalışma yaptım

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 29 Ağu 2011, 13:19
gönderen Gökbey
Géç oldu ya, neyse.
Yéñi bildirimiz baskıdan çıktı.

Uğurlu olsun.

Ynt: Dil Bildirisi/ Çağrı

İletiGönderilme zamanı: 19 Eyl 2019, 01:55
gönderen TürkçeSözlük78
Günümüzde de bu türden çalışmalar devâm ediyor mu? Türk Dili Derneği olarak şu anda tam olarak ne yapılıyor?