1. bét (Toplam 1 bét)

şirinlemek, şirnemek

İletiGönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 21:11
gönderen Toygun
Seyahatnâme'de sıklıkla geçiyor.

“İmdi anların gelmesinden me’yûs olup hemân hân askeri şîrînleyüp {bizimle} me’nûs olmadan bir gün mukaddem hân ile mukâbele idelim.”
“Bu hâl ile zahîre muzâyakasından hâlleri diyergûn olup asker-i Tatar günden güne şîrînleyüp tabura zenbûr-ı asel gibi üşürlerdi, ammâ bir tarafdan tabura hücûm edemezlerdi”
“Aslâ bakmayup kâmil dokuz sâ‘atdir mel‘ûnlar ceng mümted edüp görmez misin leşlerin kaldırup yine şîrînleyüp savaş-ı perhâş ederler. ”


Robert Dankoff'un Seyahatnâme Okuma Sözlüğünde "fırsatçılık etmek, hîleye başvurmak" anlamında geçiyor. Açıklamada yaramazlık etmek, şımarmak anlamındaki şirnemek de paylaşılmış. Bildiğimiz şirin sözcüğünden mi türemiş bu? Pek bağlantı kuramadım ama...

Ynt: şirinlemek, şirnemek

İletiGönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 02:18
gönderen jikme-jik
Farsça şîrînden türetilmiş. Günümüzdeki keklemek ile benzerlik gösteriyor.