1. bét (Toplam 1 bét)

ağırmak

İletiGönderilme zamanı: 01 Ağu 2019, 09:26
gönderen Toygun
"Bu kavim ol kavm-i sâ‘ıka-i ra‘d-vârdır kim tahmînen küffâr bir iki merhale yerlerde kalınca cemî‘i Tatar'a çapul bırakmak, ya‘nî ılgar ile gitmek fermân olundukda cümle kavm-i Tatar mukaddemâ arpaya bağlanmış ve yaranmış ve kızaklanmış ağırmak küheylân atlarına ol gün süvâr olup seğirdirler." Evliyâ Çelebi

Robert Dankoff'un Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğüne göre Tatarca safkan at demekmiş. Kırgızcada argımak diye geçiyormuş. Kökenlemesi nedir acabâ?

Ynt: ağırmak

İletiGönderilme zamanı: 01 Ağu 2019, 16:28
gönderen jikme-jik
Halha-Buryat Moğolcasında аргамаг şeklinde mevcutmuş. Orçun Ünal'ın Klasik ve Orta Moğolca Söz Varlığında Türkçe Kökenli Kelimeler I (A–D) adlı makalesinde şöyle bir açıklama bulunuyor: KM arġamaġ (< *arġu.maġ39< *arkun)‘saf kan at, soylu at’ (OM –, Hlh. аргамаг, Ma. –) || GT arkun ‘yaban aygırı ile evcil kısraktan olan at, melez’