1. bét (Toplam 1 bét)

dördül

İletiGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 10:12
gönderen cingelek
Kubbealtı Lugatine göre < dört+ü+l ancak bu açıklama yanlış görünüyor.
Türkçede üçgen anlamında üçbucak sözü mevcuttur; bucak "köşe, kenar, açı" anlamlarına gelmektedir.
Dördüldeki ül sözünün Derleme Sözlüğünde "köşe" anlamı bulunduğuna göre bu bir birleşik kelime gibi görünmektedir.

Ynt: dördül

İletiGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 10:31
gönderen Oktay D.
dördül sözcüğü DLT'de ve Uygur metinlerinde bulunan Eski Türkçe törtgil biçiminden gelir. +gil eki geometrik biçimler veya renk tonları yapan bir ek olarak karşımıza çıkıyor [Erdal, 1991: bét 98].

Ynt: dördül

İletiGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 16:31
gönderen cingelek
TDK DLT veritabanında törtgil bulunmuyor ancak törtgül bulunuyor:
törtgül ترتكل
"törtgül ew = dört köşeli ev”.

Bununla birlikte اجكل hem üçgil hem de üçgül şeklinde veritabanına alınmış. Buradaki gil/gül Çince 旮旯 /gālá/ "köşe" ile aynı kökenden olabilir ancak bununla ilgili bir ispatım yoktur. Derleme Sözlüğündeki ül ya köşe anlamında gil/gül şeklindeki bir sözün başındaki /g/ sesinin düşmesiyle ortaya çıkmış (Anadolu ağızlarında göz ve öz "pınar, suyun çıktığı yer" ile salıştırılabilir) ya da dördülden hareketle üle köşe anlamı yüklenmiş olabilir.

Ynt: dördül

İletiGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 17:41
gönderen Oktay D.
DLT'niñ Kabalcı basımında törtgil olarak geçer. DLT'niñ kendisinden aradaki ünlünüñ i veya ü olduğu añlaşılamaz ancak Uygurca metinlerde hep i ile geçmiş olduğundan Kabalcı'nıñ yazarları onu öyle varsaymış durumdalar. Marcel Erdal da eki +GIl olarak kurgular ancak başka bir +gXl ekinden añlamca ayırır (biçimce öyle bir ayrım saptanacak kadar istatistik bulunmuyor).

Ynt: dördül

İletiGönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 05:58
gönderen cingelek
gül Köşe: Dört güllü ayna. -Sivas