1. bét (Toplam 1 bét)

uysal

İletiGönderilme zamanı: 19 Eki 2016, 21:57
gönderen kuluduk
Bu söz uydurma -sAl ekini müdafaa edenler tarafından ekin fiillere de getirilebileceğine dair misal olarak gösterilmektedir. Tarama Sözlüğünde mevcut değildir.
Güncel Türkçe Sözlükte: 1. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı. 2. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı bir biçimde.
Derleme Sözlüğünde:
Geçimsiz, kavga çıkaran, takılan. (GTS'deki ile zıt bir anlamda)
Aptal, bön, başkasının sözüyle davranan.
Evcil.
Redhouse'un Lexiconunda:
uysal.png
uysal.png (2.38 KiB) 3188 kéz görüntülendi


Güncel Türkçe Sözlükteki anlam "başkasının sözüyle davranan (aptal kimse)" anlamındaki sözün esas manası değiştirilerek yazı diline göçürülmesi neticesinde ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Ynt: uysal

İletiGönderilme zamanı: 21 Eki 2016, 23:24
gönderen Boraan
-,+Sa eki hem eyleme hem de adlara gelebildiğinden -,+sa-l birleşik ekinin kullanımında bir sorun görünmez..

Ynt: uysal

İletiGönderilme zamanı: 03 Mar 2019, 09:51
gönderen cingelek
uysak
Aptal, bön, başkasının sözüyle davranan.
Meydan *Mut -İçel

Ynt: uysal

İletiGönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 19:43
gönderen cingelek
Köken bakımından ilgili olabilir:
Divanü Lügati't-Türk
usal kişi anlamı
gafil, iş bilmeyen.
(Uysal "aptal, bön, başkasının sözüyle davranan" ile manaca yakındır.)

Kişi Adları Sözlüğü
Usal anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün.

Ynt: uysal

İletiGönderilme zamanı: 23 Mar 2019, 03:25
gönderen cingelek
cingelek yazdı:uysak
Aptal, bön, başkasının sözüyle davranan.
Meydan *Mut -İçel
Kıyaslamak açısından savsak ve savsal sözlerini de buraya yazalım:
savsak
Güncel Türkçe Sözlük
savsak anlamı
sf. İhmalkâr.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
savsak anlamı
1.Beceriksiz, baştan savma iş yapan. 2.Geveze. 3.Kararsız. 4.Başıboş, serseri.
savsak anlamı
Aptal, akılsız.

Kars
*Güdül ve köyleri Ankara
savsak anlamı
1. Vurdumduymaz. 2. bakınız» savak(II). 3. Başıboş.

savsal
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
savsal anlamı
Beceriksiz, baştan savma iş yapan

Korcun -Çankırı
-Konya

Uysak ~ uysal, savsak ~ savsal fiilden türemiş gibi görünmektedir (uy-sa "uymak istemek", sav-sa "savmak istemek"). Fakat buna benzer bir durum isimden türemiş gibi görünen burunsak ~ burunsal örneğinde de mevcuttur. Ağızlarda görülen ve aidiyet-mensubiyet mensubu bulunmayan sal ekinin (şayet böyle bir ek varsa) Fransızca çakması ekten ayrı bir ek olduğu buradan da anlaşılabilir.