1. bét (Toplam 1 bét)

"Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 03 Ara 2017, 20:37
gönderen Furkan Yıldırım
Ap (Ar:in, Far:ne): 'Ne... ne...', 'ya da', 'halbuki', 'lâkin'

Sadece Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemine ait metinlerde tespit edilen kelimelerden biri de budur.(EDPT An Etymological Dictionary of Pre-thirteeth-Century Turkish 3; DTSI Drevnetyurkskiy Slovar . 47)...(Karahanlı Türkçesi örnekler)
Yalnız bu kelimenin cümle içinde kullanımı bakımından farklılık vardır. Kelime, cümle içinde Uygurca metinler veDLT Dîvânü Lügâti't-Türk 'te ap...ap şeklinde geçerken KB Kutadgu Bilig ile Tercüme'de sadece ap ve Tesfir'de her iki şekilde kullanılmıştır.Aysu Ata, Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, TDK Yayınları, Ankara 2013. Bét:166
Ben de "ne...ne..." bağlacınıñ Türkçe olmadığını düşünüyorum. Çünkü "ne" sözcüğü yalñız(tümce olarak) kullanımı dışında kapalı e ile söylenir. Kapalı e dizelgesinde yazılmamış olsa da yöresel koñuşmalarda görülür. Néden, Nérden, Né olsun...

Ynt: "Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 10 Ara 2017, 17:35
gönderen bilimdan
Ne geldi ne gitti = gelmedi de gitmedi de.

Ynt: "Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 10 Ara 2017, 19:32
gönderen Furkan Yıldırım
Kullanılmasa da olacak bir çok sözcüğüñ de karşılığını bulmuştuk. Hatta bir önceki tümcedeki de/da'lar bile géreksiz olabilir. Amacımız söz varsıllığımızı gün yüzüne çıkarmak, bir şekilde yabancı sözcükleri atabilmek déğil. Apañ(eğer) amacımız bu olursa başka dillerde olmayan Eski Türkçe sözcükler nék(hiç) gün yüzüne çıkmaz.

Ynt: "Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 10:46
gönderen ulduzéver
Sayın Oktay'ıñ ha...ha... başlığında yazdığı iletiye göre burada iki soru öñe gelmekte

Oktay D. yazdı:ep ... ep .... kalıbı olumsuz olan, bize geçmiş Farsçadaki "ne ... ne ..." kalıbı gibidir ancak İlk Türkçe *e- "olmamak, olmaksızın olmak" eyleminiñ ulacıdır.


1. ap mı yoksa ep mi yéğlenebilir?

2. öylekim bu sözcüğümüz ulaçtırsa günümüze ayıp azı eyip biçiminde mi uyarlanır yoksa doñmuş bir sözcük olarak ap/ep mi taplanabilir?

Ynt: "Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 12:07
gönderen Oktay D.
Sözcüğüñ kökü *e- olduğu için ep biçimindedir (bkz.) Talat Tekin, 'Olumsuzluk Eki -ma-/-me-'nin Etimolojisi' .

Bazı dil bilginleri yazı çevrimi yaparken elif gördükleri yére /a/ sesini atıyorlar. Örneğin Divanü Lügati't-Türk'üñ Rahmeti Arat çevirisinde ed (varlık, mal mülk) sözcüğü adh olarak yazılmış, aynı şekilde ep olması géreken sözcük ap olarak yazılmış.

Ynt: "Ne... Ne..." bağlacı yérine

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 21:17
gönderen ulduzéver
değil Ana Türkçe tag + ol (o) › tagol › Oğuzca degül › degil › değil sözcüğünüñ kökü olan Ana Türkçe tag "yok, değil" sözcüğünüñ bizdeki biçimi değ olur. Bunu ne...ne.. yapısı için değ...değ... diye kallanabilirmiyiz?