1. bét (Toplam 1 bét)

ÖZMEKLİ

İletiGönderilme zamanı: 24 Tem 2008, 14:27
gönderen bensay
Özmekli sözü Muğla'da "olağanın üzerinde gelişme, büyüme göstermiş bitkiler için kullanılır. Bu durum; bizim bugün yalnızca bir ad, bir niteç olarak kullandığımız "öz" sözcüğünün bir eylemlik kökü olduğunu da göstermektedir. DLT'de yer alan aşağıdaki özük sözcüğü de bu tabanda bir türeyiş olsa gerektir:

      özük:  kadınlara verllen ungun•I, 71 § altun özük; altın gibi temiz ruhlu
      kadın,I, 71 § ertini özük; bedeni inci gibi temiz olan kadın• I, 71 
      özük:  oyularak havuz yapılan her yer• I, 71 
      özük suw:  büyük derelerden ayrılan her çay,kol• I, 71 

Yine bugün dil devriminden sonra dilimize kazandırılmış olan "özünlü, özümleme..." gibi sözcükler de öz- tabanlı türetimler olarak gözükmektedir, esenlikler.

Ynt: ÖZMEKLİ

İletiGönderilme zamanı: 26 Tem 2008, 21:18
gönderen bensay
Kanımca, z/s sesletim (telaffuz) değişikliği ile ös-/öz- eylemlikleri özdeş eylemlikler. Yine  kanımca "özek" sözcüğü öze- değil öz- eylemliğinin bir türevi. Belli bir neyse neyin özdüğü yere özek denmesi çok doğal, dahası bunun merkez karşılığı kullanılması da oldukça yerinde. Bir nemenin özdüğü yer (özek) merkez olmayacak da neresi merkez olacak, değil mi?