4. bét (Toplam 7 bét)

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 01 Mar 2013, 18:48
gönderen Türkeröz
oba:1. Konak yeri. 2. çadır


ise;


obamak:Kamp yapmak.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 16 Şub 2014, 08:32
gönderen Türkeröz
düşerge   
Pay, miras payı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 16 Şub 2014, 08:49
gönderen uydurmatik
Türkeröz yazdı:düşerge   
Pay, miras payı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
Kelimenin bazı ağızlarda bu anlamda kullanılıyor olması kamp anlamında kullanılmasına engel değildir. Bunun gibi Türkiye Türkçesinde yazı dilinde kullanılan pek çok kelime Anadolu ağızlarında çok daha farklı anlamlara gelebilmektedir.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 16 Şub 2014, 09:10
gönderen Türkeröz
Benim için zaten tek bu engel değil, başka bakış açılarından da bakıldığında engel. Öncelikle bu sözün köküyle oluşturulmuş kavramın birbiriyle ilişkisi ters düşüyor. Yani bu sözün tutulabilirliği düşük.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 16 Şub 2014, 10:40
gönderen uydurmatik
Google'a "düşergesi" yazıp arama yapın. "Miras, pay" anlamında kaç sonuç çıkıyor? (0) Bu şekilde arama yaptığınızda Azerbaycan Türkçesinde çok sayıda sonuçla birlikte Türkiye Türkçesinde az da olsa kamp anlamında kullanımına rastlanabiliyor:
Kırgız,Kimak Altın Ordu düşergesi(kampı) Altın Ordu düşergesi 1210-1260. Altın Ordulular Ruslarla dövüşte.Kalka çayı,1223. Altın Ordulular yürüşte. Moğol atlısı

Türksen, Atatürkçü isen, vatansever bir milliyetci isen, dürüst ve eğitimli isen, bunaların yanında bir de muhalif isen, Silivri Toplama Düşergesi ...

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 16 Şub 2014, 11:03
gönderen Türkeröz
Azerbaycanca'da kullanılıyor olabilir ama daha önce de dediğim gibi sözün köküyle oluşturulmuş kavram arasında bağ bulamıyorum. Bu yüzden benim açıdan tutulabilir bir söz değil.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 17 Şub 2014, 14:41
gönderen PAÜlü
Türkmen Türkçesinde düşelge gibi yaya geçidi anlamında geçelge diye bir sözcük varmış.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 18 Şub 2014, 15:06
gönderen Temirbek
Düşmek, Türkçede aynı zamanda "kısa süre geçirmek 2. belli bir yerde belli bir süre geçirmek" añlamlarında da kullanılır. Halk ağızlarındaki düşgelmek "rastlamak 2. karşılaşmak 3. rast gelmek 4. tesâdüf etmek" (muhtemelen düşegelmek'ten) , yola düşmek "yolda belli bir süre geçirmek" vb. Azericedeki düşerge ile Türmencedeki düşelge "kamp 2. belli bir süre konuşlanılan yer" demektir, añlam gayet yerindedir. Bence sözüñ aslı düşelge olmalıdır, sözcük Azericede r~l göçüşmesi ile düşerge biçimine evrilmiş olmalıdır.

Çünkü bu ek gerek bizim Yörük Ağızlarında gerekse Türkmencede daima /-AlgA/ biçiminde kullanılır. Geñelde eylemlerden yer adları yapar ancak kimileyin soyut ad da türetir. Türkmenceden örnekler; duralga "istasyon, durak", girelge "binalardaki giriş yeri", çıkalga "binalardaki çıkış yeri" (soyut añlam katan türeviniñ añlamı "çâre"), geçelge "geçit" vb.

Yörükçeden örnekler; konalga "konuşlanılan yer 2. ikametgah", yatalga "yatılan yer, yatak odası", basalga "izbe, izbe yer", batalga "bataklık", bitelge "mümbit arazi", geçelge "koridor" vb. Dolayısıyla ana biçim düşelge "kamp" olmalıdır.

Moğolcada böyle bir ek yoktur, Moğolcadaki ek /-lgA/ ekidir ve masdar yapar. Ayrıca bu ekin de Türkçe bir bileşik olduğu düşünülebilir; edilgenlik eki olan /-l-/ ile edilgen ad türeten /-gA/ bileşimi. Moğolcada birçok Türkçe kökenli bileşik ek vardır. Mesela /-geçi/ eki; Moğolca bitigeçi "yazıcı, kâtip". Şimdi bu eke Moğolca dememiz oldukça güçtür. Açık ki Türkçe bir bileşiktir; /+gA/ ile /+cI/; biti- "yazmak" > *bitige "yazılmış olan şey, yazı, metin" > bitigeçi "yazıcı". Bu örnekteki gibi Moğolca /-lgA/ ekinin de Türkçe bir bileşik olduğu kanısındayım. Açıklamam da şöyle; çık- > çıkıl- (edilgen) > *çıkılga "çıkılan yer". Tabii zaman içinde, soñda bulunan /-gA/'niñ etkisiyle edilgenik kısmındaki ses de beñzeşerek /-A-/ye evrilmiş olmalıdır. Bu nedenle çıkılga değil çıkalga... Bu benim şahsi görüşüm tabii, yañlış olabilir.

Moğolca bu ekle türemiş bir örnek verelim; ülelge "bölme 2. bölme işlemi". Türeyişi üle- "bölmek, pay etmek" > ülelge "bölme" (masdar). Buradaki üle- eylemi de Türkçedir, işteş biçimi üleş- "paylaştırmak" > *ülel- (Türkçe edilgen olarak düşünürsek, bölünmek, paylaştıtılmak, *ülen-mek) > ülelge = Türkçe bir diğer eşdeğerini düşünürsek *ülenge "bölünme 2. paylaştırılma". Demeli, ben bu ekin de Türkçe bir bileşik olduğu kanaatindeyim. Ancak Moğolcada masdar añlamına bürünmüşken, Türk Dillerinde daha çok yer adları yapma ve soyut ad türetme işlevini kazanmış olmalı.

Bu, bir bucakta unutulmuş/bırakılmış ekimiziñ diriltilmesi, işlekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kullanışlı bir ek. Bu ekle birçok yeñi söz türetilebilir, örnekler (sözler yalñızca örnektir, öneri değildir);

*yazalga "ofis, yazıhane, büro"
*varalga "destinasyon, varış yeri"
*derelge "kolezyum, derlenme/toplanma yeri" (belki stadyum?)
*aytalga "parlamento'nun birebir çevirisi, konuşma yeri" :)
*yaşalga "habitat"
*türelge "fauna"
*öselge "flora" (Anadolu'da ve diğer Türk Dillerinde yaşamakta olan ös- "bitmek (bitki vb.) 2. yetişmek (bitki, ürün vb.) 3. boy atmak 4. uzamak" kökünden).
*uçalga "uçuş pisti" vb.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 18 Şub 2014, 19:19
gönderen Bi50likdaha
Çakılga var bildiğim tunderstorm gibi anlamı vardı sanırım.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 18 Şub 2014, 19:42
gönderen uydurmatik
Yörükçe dediğiniz Türkmen Türkçesinin ağzı değil mi zaten?

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 22 Şub 2014, 16:41
gönderen Bi50likdaha
uydurmatik yazdı:Yörükçe dediğiniz Türkmen Türkçesinin ağzı değil mi zaten?

Türkiye'deki Törüklerden bahsediyor sanırım.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 26 Şub 2014, 01:09
gönderen Bi50likdaha
Çizelge sanırım aynı yolla türetilmiş ve oldukça uygun gibi mi emin olamadım , çizilerin durduğu yer.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 26 Şub 2014, 11:11
gönderen PAÜlü
duyarga
isim
1. isim Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör
2. hayvan bilimi Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten
Güncel Türkçe Sözlük

konarga
Göçebe ve yolcuların yolculuk ya da göç sırasında kondukları sulu, otlu yerler, konak yeri.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

konarga   
1. Tavuklann tünedikleri odun, sırık. 2.bk. konalga.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

biterge   
Bitecek iş, ihtiyaç.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çekerge   
Süre, mesafe, uzam.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dönerge  Fr. Vortex
BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

dönerge

1. Çark. 2. Arabanın mazısı.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dönerge
İşleri çevirmek için elde bulunan anapara.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dönerge
Su çevirisi
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ekerge   
Ekilecek, ekilmeye elverişli yer, tarla.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yeterge  Fr. Dose
BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

yeterge   
Yetecek kadar: Bu yıl yetergesi kadar yağmur yağmadı.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 02 Mar 2014, 20:23
gönderen Türkeröz
yola düşmek deyimi yolda geçirmek demek değil ki. Zorunluluktan dolayı yola çıkmak...

Bir zorunluluk sebebiyle yola çıkmak, yol almaya başlamak.”Çabuk olun, onlar yola düşmüşlerdir bile.”

Hapishaneye düşmek de hapishanede kendi isteğiyle kalıyor demek değildir aynı şekilde yaptığı bir suçtan dolayı ya da suçlu sanıldığı için o kişiyi hapsetmesi demektir.

Sizin burada söylediğiniz düşmek sözü yardımcı fiildir ve gerçek anlamından uzaktır. Gerçek anlamı ise yüksekten aşağıya doğru istemediği halde çakılmak, serilmek demektir.

Ynt: Kamp

İletiGönderilme zamanı: 04 Mar 2014, 17:01
gönderen PAÜlü
Bu eski ve zengin ülke, muhtelif ırklara mensup insan akınlarına asırlarca bir geçit ve düşerge yeri olmuştur.
(İ. Hikmet Ertaylan'ın Azerbaycan Edebiyatı Tarihi'nden alıntı yapılarak Hüseyin Baykara, Azerbaycan'da yenileşme hareketleri: XIX. yüzyıl)