2. bét (Toplam 5 bét)

Ynt: Fotoğraf

İletiGönderilme zamanı: 19 Ara 2008, 17:41
gönderen Murat Caner
Şipşak. ;D

Ynt: Fotoğraf

İletiGönderilme zamanı: 25 Ara 2008, 20:02
gönderen YİĞİT TULGA
Uğrola,

Şipşak, şıpadanak, şıppadan gibi sözcükler ivecenlik, tezlik bildirir. Yaygınca da kullanılır.

Şipşak, şipşakçı, şipşakçılık...önen (zaten) var.

Bunlara ek olarak yeni bir öneride bulunacağım. Önce "aşırtmık" sözcüğünü irdeleyelim;

[aşırtmık]
Semer paldımının aşağıya düş memesi için sağrı üzerinden ve iki yandan paldıma bağlanan yün veya kayış kemer. [ Derleme Sözlüğü c: 1 ]

-------------------------------------------------------------------------------
aşırtmık
[-> aşırma (II) -3] [ Derleme Sözlüğü c: 1 ]


ardından önerimizi bildirelim.

ışımak, ışıtmak, ışırtmak >>>> ışırtmık

ışırtmık.....fotograf
ışırtmıkçı....fotografçı
ışırtmıkçılık....fotografçılık

yad dillerin -graf ekine karşılık olarak bizim kılgıdan ad yapan '-mık, -mik, muk, mük" eki kullanılabilir.

örn:
çizirtmik.......pantograf
sesirtmik.....sonografi (sesirmek (DS))
duyurtmuk.....audiograph
görütmük (görürtmük) ....... videograph
yaldırtmık........radyograf (röntgen) (yaldramak = ışımak, parıldamak, parıldaşmak)


olabilir.
Usumuzda bulunsun.

Uğrola

Ynt: Fotoğraf

İletiGönderilme zamanı: 11 Nis 2009, 17:25
gönderen YİĞİT TULGA
Uğrola,
Kılgıdan (eylemden) ad yapan +mık eki ile, addan ad yapan +dırık, +duruk ekleri ile de terimler yapılabilir.

+DIrIk / +DUrUk:

T. Banguoğlu bu ek için “dur- fiillinden 'tutan' anlamında bir birleşenden gelmekte olmalıdır.” demektedir (a.g.k. 170. s.).

Örnekler:
boyunduruk, burunduruk
cibindirik “sineklik”
eğindirik “sırt örtüsü”
çiğindirik “omuzluk”
dişindirik “gem”
oğulduruk “döl yatağı”
gömüldürük “atın boynundan aşırılıp kolanına bağlanan kayış”
sakaldırık, sakandırık “başlığın çene altından geçirilerek bağlanan bağ kesimi ; kaytan”
kamıştırık  "prezervatif"
oğulduruk “sülâleyi sürdüren torunlar”
akındırık “reçine”.
ışın+dırık ............foto+graf
yankı+ndırık........eko+grafi (örn: ekokardiografi = yürek yankındırığı)
ses+in+dirik..........odyograf
ün+dürük..............sonografi
görün+dürük........videgraf

Ayrıca "sevindirik olmak" deyimini de yadırgamıyorsanız:

yapındırık ............anatomi, iskelet
düşündürük .........
abandırık...............manivela
dayandırık.............referans (gerekçe, dayanak)

gibi türetimler yapılabilir

Uğrola

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 09 Eki 2010, 00:11
gönderen Toygun
Görüt gibi öneriler var sanırım. İlkin fotoğraf anlamındaki kılık sözcüğünü kıyafet anlamı ile karışacak diye kullanmaya çekindim ama bu sözcük Güncel Türkçe Sözlüğe girmiş bence fotoğraf için kılık sözcüğünde oydaşmalıyız. Kılık sözcüğünü fotoğraf anlamında kullandığımız tümcelerde kıyafet anlamında kuşam sözcüğünü kullanabiliriz.

kılık, -ğı   

2. hlk. Bir kimsenin resmi, fotoğraf.
Güncel Türkçe Sözlük

kılık   

Bir kimsenin resmi, fotoğraf.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kılık   

Resim, fotoğraf: Bugün kılıkçıya gittim, kılığımı çektirdim.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kılıkçı   

Fotoğrafçı.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kimileyin fotoğraf için kılık değil de kılıklama yeğlenebilir.

fotoğrafhane : kılıkevi
fotoğraf makinesi : kılıkçeker
fotoroman : kılıköykü
fotomodel : ?


чурук тыртар (çuruk tırtar) resim çekmek,fotograf çekmek
(чурукка)">тырттырар (чурукка) (tırttırar (çurukka)) resim çektirmek
( чистописание )">чараштыр бижиир ( чистописание ) (çaraştır bijiir ( çistopisanie )) resim yazı
чурук (çuruk) resim,fotograf
чурулга (çurulga) resim,ressamlık
чуруктуг (çuruktug) resimli

(Tuvaca)

јурук (јuruk) tablo ,resim

(Altayca)

Fotoğraf sözcüğüne bulacağımız karşılıktan bağımsız olarak fotoğrafik (bellek) için ne diyebiliriz?

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 09 Eki 2010, 00:33
gönderen Oktay D.
Uyarlamalar:
Tuvaca çuruk ~ Altayca curuk --> yoruk/yuruk < Eski Türkçe yoruk "huy, gidiş"
Tuvaca tırtar --> tırt- < tırt- < Anadolu A. tırt- "kazımak, çekip çıkarmak"
Tuvaca çuruk tırtar --> yuruk/yoruk tırtmak
Tuvaca çaraştır bijiir --> yaraşt- béti- (yaraştırmak yazmak/bétimek)
Tuvaca çurulga --> yorulga
Tuvaca çuruktug --> yoruklu

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 09 Eki 2010, 00:42
gönderen Toygun
Fotoğrafik hafıza anlamında şipşak hafıza yazmış biri. Şipşak bellek olabilir mi?

fotoğrafçılık yerine

İletiGönderilme zamanı: 03 Ara 2010, 21:46
gönderen Yérbey
Çekilen fotoğraflar üzerine İngilizce şöyle yazılır, görmüşsünüzdür

"Cafer Photography"

Fotoğraf yerine bediz diyoruz. Peki bunun içinde bedizcilik mi diyeceğiz?

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 04 Ara 2010, 03:52
gönderen bensay
fotoğrafçılık için "betizçekimcilik" daha uygun olur

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 04 Ara 2010, 15:19
gönderen Boraan
usumda şöyle yankılandı

ışın+dırık ............foto+graf
yankı+ndırık........eko+grafi (örn: ekokardiografi = yürek yankındırığı)
ses+in+dirik..........odyograf
ün+dürük..............sonografi
görün+dürük........videgraf

gibi sözcükler ''dur'' ile oluşabiliryorsa ''çek''  ile de aynısını yapabiliriz


ışınçeker > ışıncak
yankıçeker > yankıcak
sesçeker  > sescek
görünçeker > görüncek

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 04 Ara 2010, 22:21
gönderen Konçuy
" andondurur " nasıl (: anıdondurur,andondur vs.

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 00:39
gönderen Toygun
Konçuy yazdı:" andondurur " nasıl (: anıdondurur,andondur vs.


An sözcüğü Arapça...

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 12:06
gönderen Gökhan81
Fince' de 'valokuva' denmekte.. Cevirisi isikbediz..

Neden biz de anladigimizi kullanmayalim?

Isinbediz ya da isikbediz olabilir verdikleriniz önerilerle birlikte. Bence fotografik hafizada, gördügünü animsamadan yola cikarak yalnizca 'bediz bellek' olabilir. Bediz hepsini karsilar..

Esenlikler..

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 23:41
gönderen fankibiber
Gökhan81 yazdı:Fince' de 'valokuva' denmekte.. Cevirisi isikbediz..

Neden biz de anladigimizi kullanmayalim?

Isinbediz ya da isikbediz olabilir verdikleriniz önerilerle birlikte. Bence fotografik hafizada, gördügünü animsamadan yola cikarak yalnizca 'bediz bellek' olabilir. Bediz hepsini karsilar..

Esenlikler..


Usa yatkın.

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 02:59
gönderen kavurt
ben de şu öneriyi beğeniyorum:

foto: ışık
graf: iz
fotoğraf: ışıkizi
fotoğrafçı: ışıkizici

Ynt: Fotoğraf ve türevleri

İletiGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 17:51
gönderen SanalBaba
Uğrola,

Tek tek sözcüklerle uğraşıp boğuşmak yerine, -dIrIk azu benzeri ekler kullanmayı önermiştim. Böylelikle yeni bir terim/araç/gereç adı yapmaya gerendiğimizde uygun adı bulup arkasına ekimizi ulayarak yeni terimleri kolayca yapacaktık. Bir çoğumuz bunu "uydurukça" buluyor olabilir.
Oysa söz konusu yad sözcüklerin sonlarında yinelenen "graf" sözcüğü gibi bizim de birkaç sözcüğümüz olsa bu tartışmaların çoğu pek uzamadan kolayca sonlanırdı.

Kaleidograf

sarmaldırık
sarmandırık

olabilir.

Uğrola