1. bét (Toplam 6 bét)

silah

İletiGönderilme zamanı: 23 Ağu 2010, 16:59
gönderen Toygun
savut   

1.Tabanca, silah. 2.Aygıt.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

pusat   

Silah
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bilik   

Silâh.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hangisini yeğlemeli?

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 23 Ağu 2010, 17:06
gönderen D. Can Aktan
Baña göre, pusat içlerinden eñ uygun olanı.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 23 Ağu 2010, 17:41
gönderen bensay
Silah için ben de "pusat"ı yeğliyorum, "savut" Kanıbir kılavuzunda "zırh" karşılığı olarak kullanılmış.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 24 Ağu 2010, 11:05
gönderen Türkeröz
pusmak, -ar   
(nsz) 1. Sinmek. 2. Bir şeyi kendine siper edip saklanmak. 3. Ortalığı hafif sis kaplamak, pusarmak: “Yüce dağlar ne kararıp pusarsın.” -Karacaoğlan.

Güncel Türkçe Sözlük
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Bulutlu, puslu, yağışlı (hava için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Korkudan sinmek, saklanmak, büzülmek, ses çıkarmamak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Tütmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
1. Gizlice iz sürmek. 2. Susmak. 3. Saklanmak, sinmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Gözetmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Pusu kurmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
pusu kurmak, pusu ya girmek

Divanü Lügati’t-Türk
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
pusu kurmak; çok dövmek

Divanü Lügati’t-Türk
--------------------------------------------------------------------------------
pusmak   
Sinmek, saklanmak, siper içine girip gizlenmek.

Tarama Sözlüğü 1971

Köke bakarsak çelişki oluyor. Bu türetimi doğru olduğunu nereden varıldı?

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 24 Ağu 2010, 11:34
gönderen bensay
Silaha bir tür pusu, pusu aracı gözüyle bakılabilir.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 24 Ağu 2010, 11:52
gönderen Toygun
biyolojik silah : dirimsel pusat
nükleer silah : çekirdeksel pusat
pompalı silah : ?
silah arkadaşı : pusattaş
silahhane : pusatevi
silahşor : pusateri

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 24 Ağu 2010, 14:57
gönderen Kuşhan
Yar kökünden türetilebilir. Örneğin, yargaç, yaraç gibi.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 23 Eki 2010, 19:57
gönderen Toygun
Savut ile savunmak kökendeş sanırım. Kolay çağrışım yapabilir.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 19 Haz 2011, 16:32
gönderen Kutluay
Danga: silah.
Kars

Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi
Ahmet B. Ercilasun
Ankara : Türk Dil Kurumu , 2002.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 13 Ağu 2011, 20:18
gönderen alatay2054
Esenlikler
Ben bu farsça olduğunu düşündüğüm 'silah' a uzun zamandır gıcık oluyordum.Bu sözcüğe savaş açmış ve birşey çekmek iştiyordum ama elime
de 'silah' alma gülünçlüğünü yapmak istemiyordum;ama artık PUSAT ım var.
Yeni duydum bu sözü ama duyar duymaz benimsedim.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 14 Ağu 2011, 02:15
gönderen Engin
Esenlikler,

Atalay bey, pusat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğundan emin misiniz? Buna dair bir kanıt gösterebilir misiniz?

Esen kalın

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 14 Ağu 2011, 02:16
gönderen Engin
Rumuzunuzu yanlış okumuşum, bağışlayın  :)

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 16 Ağu 2011, 03:06
gönderen alatay2054
:))
Uğrola
Türk dilinde;
Bir varlık kirlenirse PİSlenir
''    ''      küflenirse PASlanır
''    ''      görüşü kısarsa PUSlanır
İşte dilimizde yaşayan ve aynı kökün türevleri.
Orhun yazıtlarının doğu yüzünde geçiyor diyemem elbette;nasıl kanıtlayabilirim bilemiyorum??Kaldıki Orhun yazıtlarında da ayrıntılı inceleyenler beni doğrulayacaklardır;Çince sözcük bulmak olasıdır.Örneğin TONYUKUK ne demek,bana TÜRKÇE köken bilimsel olarak nasıl kanıtlayabilirsiniz??Oğuz,ergenekon,türk,sözcükleri bile ad olmalarından başka ne anlama gelmekteler?
Uğurlar,saygılar

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 16 Ağu 2011, 22:34
gönderen Bengitaşlarındili
SİLAH sözü Farsça DEĞİL, ARAPÇADIR.  Atmak, Fırlatmak Göndermek anlamındaki Ortak Samice S'lx kökünden gelir
PUSAT Türkçe değil, ARAPÇADIR.  Arapçada "busat" tı galiba, kilim, yer örtüsü gibi bir sözcükten daha sonra genelleşerek mal mülk anlamını kazanmış, Türkçede ise araç gereç manasından sonra silah anlamını taşır hale gelmiştir ama Türkçe kökenli değildir.
Silah anlamında bilinen iki söz vardır, Birisi Kural öteki Yarak dır.
KURAL:
Bu kural qur- fiilinden bir şeyi kurmaya yarayan ilk ayak, sütun sözünden gelen kaide anlamındaki kural değil, qorğa- ya da qorı- fiilinden gelen, korunmaya yarayan araç manasındaki kuraldır.
YARAK:
Bu konuda iki görüş var, birisi yaramak ( faydalı olmak) sözünden türetilen işe yarayan nesne, araç gereç manasına varan görüş,
Bir diğeri ise yarmak fiilinden türetim yapan ve yaran, yaralayan manasına varan görüştür, Kaynaklar ikisini de destekler niteliğinde, kesin yargı yok.
-------

Oğuz: Oq ( Boy, Kabile)+uz ( çokluk bildiren ek) Boylar, Kabileler, Aşiretler
Türk: Türük ( Türimek= Türemek, Üremek, Var olmak) Türemiş olan, Varlık Genel anlamda insan.

Ynt: silah

İletiGönderilme zamanı: 16 Ağu 2011, 22:40
gönderen Bengitaşlarındili
Lütfen aşağıdaki sayfada silah sözünü bir arayın,
http://www.tdk.gov.tr/lehceler/
hani içinde pusat?
Bir Türk Dil hareketi olacaksa, bu dil hareketi Türkiye Türkçesini diğer Türk dillerine yakınlaştırarak zenginleştirme amacı güden olmalıdır. Araya başka başka özge sözler sokuşturarak ayrıştıran cinsten değil. Bu konudaki kaygılarım çok ağır, eleştirilerim kesin ve keskindir. Kusura bakmayınız.