1. bét (Toplam 1 bét)

tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 30 Ağu 2018, 22:37
gönderen ulduzéver
tıpkı sözcüğü böyle açıklanmakta:
Arapça tibq (طبق) + Türkçe üçüncü kişi iyelik eki.
Ancak vurgunuñ ilk seslemde olduğu, soñdaki ekiniñ Arapça ilgi ve tamlama harfi olan i olduğunu söylemek istiyor. Bu koñuda bütüngöñül emîn değilim.
Azerbaycan Türkçesinde böyle söz oluşumlarında éyni "aynı" yémi hem, hem de, ve düz sözcüğü kullanılmakta.
o uşaq éyni atası kimidir, o uşaq düz atası kimidir "o uşak tıpkı atası gibidir".

kesinkim elbette düz sözcüğünüñ barada bir zarf olduğu añlaşılmakta ancak öylekim eğer aydınraklık istenilirse düzce gibi zarflar yaparak kullanabiliriz

Örñek:
Sen düzce kardeşiñ gibi koñuşuyorsun. Düz onuñ gibi güzel :)

öñeri düz, düzce
tıpkı


Ayrıca bir öñerim daha vârdı, birte "aynı" sözcüğünden birtelikle zarfını kullanıyordum ancak kendim bunu yéğlemiyorum.

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 22:35
gönderen TürkçeSözlük78
Aktarma Sözlüğü'nden çıkanlar:
BENDEŞ: Aynı
BENDEŞMEK: Aynılaşmak

Çoğunlukla içinde "aynı olma" anlamı içeren sözcüklere -dAş/tAş eki geldiğinden bu sözcüğü türetmeye gereksinmemişiz sanırım. "aynı adlı" yerine "adaş", "aynı soylu" yerine "soydaş" vb. diyoruz hep.

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 22:36
gönderen TürkçeSözlük78
bendeş anlamı
Benzer, eş: Bu kitabın bendeşi yok.
-Afyon

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 22:37
gönderen TürkçeSözlük78
öñeri Bendeş, özdeş, düz, düzce
Aynı, tıpkı

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 22:41
gönderen TürkçeSözlük78
Hiçbir yerde geçmeyen, kendime özgü bir öneri de yapmak isterim :
öñeri Birdeş
Aynı, tıpkı


Dipçe : Bence başlığı "tıpkı, aynı" yapın.

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 01 Eyl 2018, 02:28
gönderen Oktay D.
bendeş ile bendeş— sözcükleri belli ki beñzeş ile beñzeş— sözcükleriniñ bir sesletimi (veya yañlış yazı çevrimi, bkz. Arapça dz harfi), o da beñze— < beñiz sözcüğünden geliyor.. Zaten +daş ekiniñ eylem yapan biçimi bulunmuyor.

özdeş (identical: özü aynı), éş (partner; copy: kopya), düz (straight, right: doğru) gibi (*) ince ayrımlar bélirgin olsun diye İngilizce karşılıklarını yazdım. sözcükler "tıpkı" veya "aynı" sözcükleriyle bir ince ayrıma sahipler.

O yüzden birdeş sözcüğü oldukça uygun geldi.

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 01 Eyl 2018, 04:21
gönderen ulduzéver
düz sözcüğünü tıpkı sözcüğünüñ yalñızca tıpkı...gibi oluşumunu amaçlayarak öñerdim, özünde de boylar ağzında kullanılan bir sözcük :)
Démeli tıpkı/aynı... oluşumu için değil.
Örñeğin ikimiz de aynı sözü diyoruz tümcesinde yokçan hiçbir zaman düz sözcüğü añlamlı bir karşılık olamaz ancak örñeğin ikimiz de aynı/tıpkı birbirimiz gibi koñuşuyoruz tümesinde düz sözcüğünüñ doğrudan yérinde bir karşılık olduğunu düşünüyorum. Beñzeri yapı Farsçada da dorost "dürüst, düz" sözcüğüyle kullanılmakta. Örñeğin dorost mésl-é în "tıpkı bunuñ gibi".

Ayrıca tıpkı, aynı için başka bir başlıkta tartıştığımız birte ‹ birteg sözcüğü bence güzel bir karşılıktır.
Bu arada birdeş sözcüğü ilk bakışta biraz añlamsız gibi görünüyor. yoldaş "yolları bir olan" yéme hem, hem de, ve özdeş "özleri bir olan" añlamını vérdiği gibi birdeş de "birleri bir olan" démek olur gibi. Düzdürkim birde- "bir étmek, birlemek" eyleminden ekiyle yapıldığı taplanabilir ancak +dEş ekini görünce kökenine bakmadan, işte söylediğim gibi, yañlış bir añlam alıyoruz.

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 03 Kas 2019, 11:29
gönderen Yiğit98
Türkmen Türkçesi: Meŋzeş | Özbek Türkçesi: Ohşäş | Tatar Türkçesi: Ohşaş | Başkurt Türkçesi: Okşaş | Kazak Türkçesi: Uksas | Kırgız Türkçesi: Opokşoş

Beñzeş sözcüğü, Tarama ile Güncel Sözlükte var. Diğer sözcük Türkiye Türkçesine nice uyarlanır?

Düzenleme: Derleme sözlüğünde buldum.

ohşaş
Benzeyiş.

*Bergama * -İzmir

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ynt: tıpkı

İletiGönderilme zamanı: 03 Kas 2019, 14:23
gönderen Oktay D.
Türkiye Türkçesinde okşaş olurdu, nitekim okşa- (elle sevmek, beñzemek) sözcüğünden geliyor.