1. bét (Toplam 1 bét)

cesaret, cesur, cüret

İletiGönderilme zamanı: 27 May 2008, 18:34
gönderen Temirbek
Ökte- : cesaretlenmek

Öktem : cesur

Ynt: cesaret, cesur

İletiGönderilme zamanı: 13 Eki 2010, 11:58
gönderen Toygun
cəsarət edmək  : ürəklənmək. tavuşmaq. 
cəsarət etmək  : bazınmaq. basınmaq. 
cəsarət etmək  : bazmaq11. güvənmək. 
cəsarət göstərmək  : satlanmaqka. qalxınmaq. cürət edmək.
atılmaq. 
cəsarət göstərmək  : satlanmaqka. qalxınmaq. cürət edmək.
atılmaq. 
cəsarət  : basımlılıq. bazımlılıq. 
cəsarət  : bazım. basım. 
cəsarət  : öt. öd. 
cəsarəti qırılmaq  : abçımaq . şaşırmaq. səndələmək. çəkinmək.
ürkmək. bezmək. canı sıxılmaq. 
cəsarəti qırılmaq  : acaymaq11. içi sıxılmaq. bezmək. 
cəsarətini itirmək  : oyulmaq. moralı pozulmaq.
cəsarətləndirmək . yürəkləndirmək. gölləndirmək. könülləndirmək.
cəsarətləndirmək  : könülsündürmək. gölsündürmək. coşturmaq.
niyyətləndirmək. 
cəsarətlənmək  : göllənmək. könüllənmək. coşmaq. niyyətlənmək.
yürəklənmək. ilhama gəlmək. 
cəsarətlənmək  : yarımaq.
cəsarətli  : bazınuvlu. güvənli. ürəkli. cürətli. 
cəsarətsiz  : qönülsüz. iradsiz. 
cəsarətsiz  : abçıqan11. şaşırmış. sərsəmləşmiş. ürkmüş. bezgin. 
cəsarətsiz  : basımsız. bazımsız. qorxaq. 
cəsrətli  : bazınmaz. cürətli. qorxmaz. 
cəsur  : basımlı. bazımlı. 
cəsur  : bazqan. basqan. ürəkli. 
cəsur  : bazqın. basqın. güvənli. 
cəsur  : ciqər (< çik + ər) qorxusuz.
cəsur  : cürətli. bazıncaq. ərürək. qəhrəman. kişi.
ərkək. yiğit. gözübərk. ötlü. gözü pek. yiğit.
tulpar. qəhrəman.
cəsur  : otlu13.
cəsur  : tavqal11. şüca'. gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı.
ertəli. irtəli. iradəli. 
cəsur  : yiti. çiti11. ataq. cürətli.
cəsurlanmaq  :. umaqlanmaq. ümid tapıb, ürəklənmək. cürətlənmək. 
cəsurluq  : ciqərliq. qorxusuzluq. 
cəsurluq  : tavqıllıq. tapqıllıq. iradəli. güvənli. 
cürət edmək  : satlanmaqka. qalxınmaq. cəsarət göstərmək. atılmaq. 
cürət edmək  : satlanmaqka. qalxınmaq. cəsarət göstərmək. atılmaq. 
cürət  : ürək. batırlıq. gəzək. gəzik
cürətlənmək  : qolaylanmaq. - qolaylalanıp diş bilədi. - atın meydan
təpip ər dilədi.
cürətli  : ataqlıq.
cürətli  : bazınuvlu. güvənli. ürəkli. cəsarətli. 
cürətli  : bazqan. basqan. cəsur. ürəkli. 
cürətli  : yiti. çiti11. cəsur. ataq. 

HƏSƏN BƏY HADI  eŞ anlam sözlük

Ynt: cesaret, cesur, cüret

İletiGönderilme zamanı: 13 Eki 2010, 13:06
gönderen bensay
Cesaret: Gözü peklik, korkusuzluk, korkmazlık, yürek(lilik), yiğitlik
Cesaret etmek: Göze almak, korkmamak, gözüpek (korkusuz,/korkmaz/ yürekli) davranmak
Cesaretli/Cesur: Gözüpek, korkusuz, korkmaz, yürekli, göze alır, atılgan
Cüret: Densizlik, kendini bilmezlik, sakınımsızlık, ataklık, atılganlık

demişim.

Ynt: cesaret, cesur, cüret

İletiGönderilme zamanı: 29 Oca 2015, 21:04
gönderen Sinekkaydi2
Cüretkar ?

cüretkâr Ar. cur¢et + Far. -k¥r
sf. 1. Yürekli: “Dün geceki oyunu orijinaldi; sürekli, cesurca, cüretkâr bir şeydi.” -R. H. Karay. 2. Saygısız.

Güncel Türkçe Sözlük

"Sakınmasız" ? gibi bir şey daha doğru olacak sanki.

Cüretkar pozlar
Cüretkar sahneler

Ynt: cesaret, cesur, cüret

İletiGönderilme zamanı: 18 Ağu 2018, 21:57
gönderen TürkçeSözlük78
Cüret etmek ve cesaret etmek yerine ne diyebiliriz yani? Verilen örnekler düzgün karşılamıyor gibi gözüküyor. Öktemek sözcüğünün kökeni nedir ayrıca?

Ynt: cesaret, cesur, cüret

İletiGönderilme zamanı: 22 Ağu 2019, 11:44
gönderen Yiğit98
Cesur: Yürekli

Cesaret: Yüreklilik, korkusuzluk, atılganlık, yiğitlik

Cesaret etmek: Göze almak, Yürekli olmak

Cesaret vermek: Yüreklendirmek

Cesaretlenmek: Yüreklenmek

Cesaretli: Yürekli

Cesaretsiz: Yüreksiz

Cüret: Densizlik, kendini bilmezlik, sakınımsızlık, ataklık, atılganlık

Bu ne cüret: Bu ne densizlik?