• avatar

  Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım Daha béğeni yapılmamış.

  tarafından 24 Ağustos 2016 gününde yazıldı, 1527 kéz okundu.
  Bu yazıdaki görüş ve tümceleriñ sorumluluğu, yazarıñ kendisinde olup, burada yér almasıyla Türkçesi Varken Topluluğu'nuñ Türkçecilik açısından çoksesli bir yérlik olması amaçlanmıştır.

  Daha önce Türkçesi Varken… ağ bölgesinde yayımlanmış Kişisel Türentiler Sözlükçüğü-adlı yapıtımla öz Türkçe 250 söz(cüğ)ü yad karşılıklarıyla dilseverlerin ilgilerine sunmuştum. Buradaysa yad 500 söz(cük) öz Türkçe karşılıklarıyla verilmiş bulunuyor. Gelgelelim ilkin kimi açıklamalar yapmam gerek:

  Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım bir “seçki” niteliğindedir. Demek kendi türentilerimin hepsini kapsamadığı gibi, öz Türkçe karşılıkları daha bulunmamış yad söz(cük)lerin ancak ufak bir bölümünü içermekte. Şu var ki, bundan sonra bu-tür dizelgeler anıklayıp yayımlamak yerine yad söz(cük)lere karşılıklarımı kendi çalışmalarımda kullanmakla yetineceğim. (Yalnızca bütün öz Türkçe sözcüklerin yer alacağı bir sözlük yazmayı çok isterdim. Ancak, buna gücüm, sürevim yeter mi, bilmiyorum.)

  Özleştirmede yad sözcüğe öz Türkçe karşılık bulunması kuralı geçerdir. Bundan ötürü, özleştirirken, yad-kökenli olduğunu bildiğim söz(cük)leri kullanmamaya özen gösterdim, gösteriyorum. Kimilerinin yaptığı gibi yad söz(cük)lere gene yad karşılıklar önermeyiyse saçma bulmaktayım. Özleştirmecilik doğru düzgün güdülmeli anlayacağınız.

  Benzer biçimde, özleştirmede Batı dilleri ile Doğu dilleri arasında ayırım yapmak – kimi kez işlevsel/yarayışlı olsa da – doğru değildir. Demek “Arapça, Farsça sözcükler bizimdir. Biz Batı-kaynaklı sözcükleri özleştirelim.”-yollu bir yaklaşım onanamaz. Yad dil yad dildir. Yad sözcükse yad sözcüktür. Bu bakımdan örneğin Arapça-kökenli sözcük ile İngilizce-kökenli sözcük arasında ayrım yoktur, bulunamaz. Nitekim aşağıdaki dizelgede Batı dillerinden de, Doğu dillerinden de söz(cük)lere karşılıklar bulunup önerilmiştir.

  Öbür yandan bir özleştirmen kimi alanları “tekinsiz” sayarak onlara ilişkin yad söz(cük)leri özleştirmekten kaçınıyorsa, yetkin bir özleştirmen değildir, sayılamaz. Böyle alanların başında kutça gelmekte. Oysa tekinsizler bağnazlık göstergeleridir. Özleştirmecilikse açık-düşünceli olmayı, demek tekinsiz mekinsiz tanımamayı gerektirir. Bundan dolayı, Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım’da yad birtakım kutça sözcüklerinin (örneğin aptes, ezan ile namaz sözcüklerinin) öz Türkçe karşılıklarını bulacaksınız. Ayrıca doğabilimden sağaltmanlığa, tecimden yazına geniş bir yayılgıdaki yad söz(cük)lere öz Türkçe karşılıklar bulunup önerilmiş olduğunu göreceksiniz.

  Bu dizelgede yer almış yad kimi sözcükler yalnızca belirli anlamlarında öz Türkçe karşılıklara kavuşturulmuştur. Örneğin Arapça-kökenli “kalem” sözcüğü “dizelge birimi” sözüyle karşılanmıştır. Ne ki, dizelge birimi, kalemin birçok anlamından biridir; şimdiye değin özleştirilmemiş bir anlamda kalemi karşılamaktadır. Dahası, yad birtakım sözcüklere önerilmiş öz Türkçe karşılıklar birer seçenek niteliğindedir. Demek örneğin Fransızca-kökenli “dezenformasyon” sözcüğüne öz Türkçe karşılık olarak önerilmiş “gerçeği saptırma” sözü “bilgi çarpıtma” karşılığının seçeneğidir. Başka bir deyişle, Amerika’yı gene bulgulamaya çalışılmadığı gibi, ayrı baş çekilmemiştir.

  Yad bir sözcüğü – özdeş anlamda – birkaç karşılıkla özleştirmenin bence sakıncası yoktur. (Örneğin “arsız: bitken, üreyiveren” gibi.). Başkaca bir sözcüğe bir sözcük önermek ülküsel olmakla birlikte, olanaksızsa, bunun üç sözcüğe değin yolu vardır. (Örneğin “algoritma: dizgesel sayım yöntemi” gibi.)

  Türetmelerimde − daha çok − işlek ekleri kullandım, kullanıyorum. Gelgelelim bu, işlek olmayan ya da daha az işlek eklerin kullanılmaması gerektiği anlamına gelmez; önceliği işlek eklere vermek gerektiğini gösterir.

  Ancak, bu denli çok açıklama yeter. Okur gösterişsiz dizelgemi inceleyebilir. Bakarsınız, bu karşılıklardan birini beğenip kullanmaya başlar da o karşılık tutunmaya yüz tutar. Doğrusu, yazarın başka bir beklentisi yoktur.

  A

  Abis: Işıksızlık

  Abiye: Öğleden-sonralık

  Acyo: İndirimlik

  Aikido: Uyumdövüş

  Akordeon: Körüklü çalgı

  Aktif: İşler

  Algoritma: Dizgesel sayım yöntemi

  Alibi1: Başka-yerdelik

  Amip: Sürünen

  Amiral: Deniz paşası

  Ananas: Çamelması

  Anka: Düşkuş

  Anketör: Sormacacı, sorman

  Ansefalit: Başörgen yangısı

  Antırkot: Kürekler-arası

  Antiseptik: Ufakyaşam-öldürücü

  Antivirüs: Karşı-bozucu

  Aparkat: Aşağıdan-yukarı

  Apartman: Çokkatlı yapı

  Apsis: 1. Uzaklık değeri. 2. Yatay saptama çizgisi

  Aptes: Elsuyu

  Aranjör: Düzenlemeci

  Arbitraj: Satal

  Arsız: Bitken, üreyiveren

  Asetilen: Sarmısakkokar

  Astrofizik: Gökdoğabilim

  Astrofizikçi: Gökdoğabilimci

  Aynen: Özdeşleyin

  B

  Babaköş: Ayaksız kıvraşıl2, uzunsu3

  Bakkal: 1. Satışyeri. 2. Satışyerci

  Bakteri: Bölünen

  Balat: Özgürleme

  Balina: Denizulusu

  Balotaj: İkinci seçim

  Balotaj kurulu: Üyelik kurulu

  Bela: Sıkar

  Belboy: Çan oğlanı

  Bergamot: Beykoçacı4

  Berry: Yemişçik

  Beşamel: Sütleme

  Beyin: Başörgen

  Bidat: Türeyik

  Biyom: Dirimli varlığı, yaşam varlığı

  Biyometri: Yaşamölçüm

  Biyometrik: Yaşamölçümsel

  Boarding card: Uçuş yapracığı, uçuşluk

  Bodi: Sıkı içlik

  Bordür: 1. Kıyı süsü. 2. Kıyı taşı

  Bornoz: Yunaklık

  Botoks: 1. Ağı sağaltımı. 2. Kırışık gidericisi, sağaltsal ağı

  Botülizm: Saklanca ağılanması

  Brakiterapi: Işın yerleştirme

  Bronş: Kol-dal

  Bumerank: Fırlatdöne

  C

  Canavar: Yırtan

  CEO5: YKB (yönetim kurulu başkanı; okunuşu: ye ke be)

  Cinsel istismar: Eşeysel çıkar sağlama, eşeysel yararlanma

  Cinsel perhiz: Eşeysel eylemsizlik

  Cranberry: Bataklıkkızılcığı, kızılcıksı6

  Cyborg: İşleç-kişi

  Ç

  Çift çubuk: Tarım araçları, tarımsal araçlar

  Çiftlik: Tarımlık

  D

  Dakika: Güngencik

  Daltonizm: Boyam görmezliği

  Debriefing: Görev sonu soruşturması, dönüş soruşturması

  Defne: Sıcakağacı

  Dekatlon: Onlama

  Dekatloncu: Onlamacı

  Demo: Göstermelik

  Dere: Çaycık

  Dermatolog: Deri sağaltmanı

  Dermatoloji: Deri sağaltmanlığı

  Deryadil: Deniz-gönüllü

  Destroyer: Yok-edici

  Detoks: Ağısızlaştırma

  Devasa: Ulumsu

  Dezenformasyon: Gerçeği saptırma

  Diferansiyel: 1. Dişli aygıt. 2. Ayrımsal

  Diksiyon: Düzgün konuşma

  Dinamik: Devindireç

  Diplomasi: Dışgörevlilik

  Diplomat: Dışgörevli

  Diplomatik: Dışgörevsel

  Disipline etmek: Sıkıdüzenlemek

  Distopya: Yaman ülke

  Diyafon: Bağırtaçlı sestaşır, yapı sestaşırı

  Diyet: Suç akçası, suçluk

  Döviz: Yad akça

  Döviz bürosu: Yad akça işevi

  Drone: Kişisiz uçak

  Dünyevi: Yeryüzül

  E

  Edebiyat: Anlatımca7

  Eksantrik: Dış-özekli, özek-dışı

  Eksüda: Sızgı

  Eksüdasyon: Sızma

  Elbise: Boy giysisi

  Elektroansefalografi: Başörgenakımyazım

  Endoplazmik retikulum: Kansu-içi ağcık

  Endodonti: İçdişçilik

  Entelekya: Etkin ilke, varlık olgunluğu, varlık yetkinliği, gerçek

  varlık

  Enterdisipliner: Düzencelerarası

  Enzim: Tepkiteç

  Esnaf: Geçinici takımı, geçiniciler

  Esperi: Delidoğan

  Eşofman: Isınma giysisi, ısınmalık

  Eye liner: Göz yazağı, gözyazar

  Ezan: Ünleme

  F

  Factory farm: Üretimevi tarımlık

  Fan: Çoksever

  Fan kulübü: Çoksever üyeevi

  Fanzin: Çoksever dergisi

  Far: Gözkapağı boyası

  Fare: Sıçancık

  Faun: Keçi-kişi tanrı

  Fetva: Kutbelge

  Fikstür: Saptamalık

  Filmografi: İzitlik, izityazı

  Finalist: Soncu

  Fit: Dinç

  Fitness: Dinçlik

  Fitness center: Dinçlik özeği

  Fitoterapi: Bitki sağaltımı

  Fitoterapist: Bitki sağaltımcısı

  Fiyasko: Başarısızlık

  Fondan: Eriyiveren

  Form: Başvuruluk

  Format: Biçit

  Fosfor: Işıltıyayan

  Fotokopi makinesi: Eşçeker

  Fruitarianism: Yemişçillik

  G

  Galoş: Ayakkabı geçirmeliği

  Garsoniyer: Özel ev

  Gastrit: Karın yangısı

  Gastroenterolog: Karın-bağırsak sağaltmanı, sindirim bozuklukları

  uzmanı

  Gastroloji: Yemeiçmebilim

  Gastronom: Yemek uzmanı

  Gastronomi: Yemek uzmanlığı

  Gigabayt: Ulusekizli

  Ginsenk: Kişiotu

  Glide-on: Kayan

  Glitch: Soruncuk

  Glüten: 1. Yapıştıran. 2. Yapışkan

  Gondol: Gezinti kayığı

  Gondolcu: Gezinti kayıkçısı

  Gübre: Verimlendirici

  Gülbank: Tören yakarısı

  H

  Habitat: Yaşam alanı, yaşama ortamı

  Hafız: Bellemen, belleyici, belleyik

  Hal: Yerleşik satımlıkyeri

  Hamamböceği: Sıcakböceği

  Hamur: Yoğurga

  Handy man: İşbilir

  Harddisk: Durağan teker

  Hareke: Kısa ünlü imi, yardımcı im

  Harman: Ayırmaca

  Haslet: Doğa özelliği

  Hashtag: Konu imi

  Heliport: Dikuçaklık

  Hiperplazi: Aşırı gelişme

  Hipi: Düzentanımaz

  Hipoalerjenik: Duyarca-yapmayan

  Hokkabaz: Şaşırtman

  Holografi: Tümçizim

  Holografik: Tümçizimsel

  Hologram: Tümçizi

  I

  Image maker: 1. Görüntü yapıcısı. 2. İmgeyapar

  Infomercial: Belgeselcik, bilgi-tanıtım

  Iskaça: Direklik

  İ

  İham: Uzak-anlamlama

  İmplant: Yerleştirme

  İnhaler: Buğu-verici

  İnsani: Kişil

  İnverter: Evirici

  İrredantist: Gerialmacı

  İrredantizm: Gerialmacılık

  İskender: Yaprak döner

  İstihbarat: Savaalma

  İstinaf mahkemesi: Ara-yargıevi

  İtfaiyeci: Söndürmen

  J

  Jakuzi: Burgaçlık

  Jammer: Yayımbozar

  Jargon: 1. Özel dil. 2. Bozuk dil

  Jelatin: Saydamca

  Jet grout: Püskürtme sıva

  Jimmy jib: Alıcı kaldıracı

  Jiujitsu: Çıplak el savunması

  K

  Kabare: Eğlenceevi

  Kâhya: Çokgörevli

  Kaktüs: Dikenlibitki

  Kaktüsgiller: Dikenlibitkigiller

  Kalem: Dizelge birimi

  Kaligraf: Güzelyazıcı

  Kaligrafi: Güzelyazı

  Kalsiyum: Katılaştırıcı

  Kalyon: Kürekli-yelkenli

  Kantin: Satanak

  Kanton: Generkçik

  Kaptan: 1. Başgemici. 2. Takım başı

  Karamela: Eritme-yakma

  Karamusal: Dolaştırmaz

  Karaoke: Söylemece

  Karar: Varım

  Karate: Ayak-yumruk dövüşü

  Kardiyolog: Yürek sağaltmanı, yürek sayrılıkları uzmanı, yürekçi

  Kardiyoloji: Yürek sağaltmanlığı, yürek sayrılıkları uzmanlığı,

  yürekçilik

  Kartuş: Boyarlık

  Kasa: Saklaç

  Kasko: Taşıt koruncu

  Kefir: Ekşitme

  Kettle: Isıtıcı

  Kıble: Kutyön

  Kira: Tutka

  Kiç: Dolmuş yazını, ucuz uz

  KJ8: DÜ (damga üreteci; okunuşu: dü)

  KJ operatörü: DÜ işletmeni

  Klips: Tutturgaç

  Klon: Eşlem

  Klonlama: Eşlemleme

  Kod: Anlataç

  Kodlamak: Anlataçlamak

  Kokpit: Uçman odacığı

  Kombi: Isıtma aygıtı, ısıtmalık

  Konfederasyon: 1. Generk(çik)ler birliği. 2. Üstörgüt

  Konsomatris: Kazandırıcı

  Kontırfile: Omurga yanı eti

  Kordiplomatik: Dışgörevli topluluğu

  Korsan: Deniz soyguncusu

  Kortikoit: Kabuksal

  Kortizon: Kabuk içsalgısı

  Kredi: Eğitsel değer, öğrence değeri

  Krema: Kaymaksı

  Kreşendo: Güçlenerek

  Kroket: Bulama

  Kroşe: Bükük kol yumruğu

  Krupiye: Oyun görevlisi, oyun yöneticisi

  Kubbe: Örtmelik

  Kukla: Oynataç, oynatmalık

  Kumar: Kut oyunu

  Kumarbaz: Kut oyuncusu

  Kumarhane: Kut oyunu yeri

  Kurabiye: Çörekçik

  Kuvöz: Yaşatıcı

  Küçümsemek: Ufamsamak

  L

  Laktoovovejetaryen: Sütiçeryumurtayeretyemez

  Lego: Birleştirmece

  Lighthouse: Işıkevi

  Liman: Gemi sığınağı

  Lonca: Uğraşı derneği

  Losyon: Bakımlık

  Lügatçe: Sözlükçük

  Lüks: Akışıtaç

  Lütein: Sarıözdek

  M

  Madalya: Göğüs belliği

  Maden: Çıkarılga

  Mahfil: Toplantılık

  Makale: 1. Bilimyazı. 2. Düşün yazısı, açıklama yazısı

  Mal: İyelik-altı

  Manej: 1. At eğitimi. 2. At eğitimi alanı. 3. Binicilik gösterileri

  Manken: 1. Giyici. 2. Giyeç. 3. Durucu

  Makta: Kesmelik

  Malware: Kötücül yazılım

  Mani: Demece

  Manüel: Elsel

  Masiva: Tanrı dışı

  Matla: Doğak

  Mazot: Çökeltiyakıt

  Medrese: Öğrenceyurdu

  Meerkat: Sopakuyruk

  Melek: Tinvarlık

  Memorat: Olağanüstülük

  Merhem: Ondurucu

  Mesajlaşmak: İletileşmek

  Metabolize etmek: Özüştürmek, yapım-yıkımlamak

  Mevlit: Doğumluk

  Mezra: Kışlacık

  Mızıka: Ağız çalgısı

  Midilli: Atçık

  Mikrokok: Durak ufakyaşam

  Mikrop: Ufakyaşam

  Milk shake: Çalkalanmış süt, dondurmalı süt, süt çalkalaması

  Misvak: Diş çubuğu

  Mitralyöz: Taramalı

  Mnemonics: Bellek güçlendirme

  Mnemotekni: Bellek geliştirme

  Mobbing: İşyerinde tedirginleştirme

  Molotofkokteyli: Yangınçıkaran

  Mouse pad: Yöneteç altlığı

  Musammat: Bağlamlı

  Muska: Büyülük

  Müftü: Kutbelgeci

  Mümeyyiz: Ayıran

  Müsamere: 1. Okul eğlencesi, öğrenci gösterisi. 2. Gece başlangıcı

  eğlencesi, gece başlangıcı toplantısı

  Müteferrika: Giderciklik

  Müteşekkir: Özdeğerleyen, özdeğerleme-verecekli

  Müze: Eskievi

  N

  Naat: Övme

  Nakiza: Çelişek, ters benzek

  Namaz: Yakarım

  Namaz kılmak: Yakarım yapmak, yakarımda bulunmak9

  Nerd: Bilgisayar delisi

  NGO10: YDÖ (yönetke-dışı örgüt; okunuşu: yedö)

  Nikâh: Evlenme işlemi

  Nilüfer: Suecesi

  Ninja: Gizuzcu

  No-stres: Gerginliksiz

  Numara: Düzüm

  Numaracı: Düzümcü

  Nörolog: Sinir sağaltmanı, sinirci

  Nöroloji: Sinir sağaltmanlığı, sinircilik

  Nüfus: Kişi varlığı

  O

  Oje: Tırnaklık

  Oksijen: Ekşityapan

  Oneirizm: Düşümseme

  Onore etmek: Özdeğerlendirmek

  Onur: Özdeğer

  Origami: Katlamaca

  Orkinos: Denizirisi

  Ortoklaz: Dilinen

  Otomobil: Özgezer

  Otosansür: Özsıkıdenetim

  Overlok: 1. Kıyılama. 2. Kıyılayıcı

  Overlokçu: Kıyılamacı

  Oyun konsolu: Oyunluk

  P

  Padok: Dolaştırmalık, gezdirmelik

  Paket: Sarılga

  Pakimetri: Kalınlıkölçüm

  Pakimetrik: Kalınlıkölçümsel

  Panzer: Ürküteç

  Parkinson: Sarsaklık

  Parnasizm: Yırsal gerçekçilik

  Parnasyen: Yırsal-gerçekçi

  Parsa: Gösteri akçası, gösterilik

  Pasaj: Kapalısatak

  Pasif: İşlemez

  Pasör: Geçirici

  Pastil: Eritme

  Pedagojik formasyon: Eğitbilimsel yetişim

  Pentür: Boyalama

  Peri: Düşkız

  Personal training: Kişisel çalışma

  Pisuar: İşemelik

  Piyango bileti: Kazanmalık

  Plaket: Özdeğerlik

  Plankton: Sürüklenen

  Plaster: Yaralık

  Platonik aşk: Düşsevi

  Poliklinik: Çoklu-bakımevi

  Podcast: Besleme yayını

  Podcasting: Besleme yayımı

  Poltergeist: Yaramaz düşgörüntü

  Post-production: Artyapım, yapım-sonrası

  Pota (I): Ergiteç

  Pota (II): Atmalık

  Prehistorik: Geçmişçeöncesi

  Prezervatif: Kamışlık

  Proconsumer: Üretici-tüketici

  Proctor: Sıkıdüzen görevlisi, sıkıdüzenci

  Profesyonel: Uğraşıcı

  Profiterol: Top tatlı

  Propolis: Kovanlık

  Prostat: Karakabukçuk

  Protein: Oluşturucu

  Psikasteni: Tin argınlığı

  Psychedelic: Duygu-varsıllaştırıcı, tin-gösteren

  Püriten: Katışıksızcı

  Püritenlik: Katışıksızcılık

  Q

  Quiz: Sınavcık

  R

  Rakip: Yarışıcı

  Reaktör: Tepkeç

  Rekât: Kutbirim, yakarı bölümü

  Rekonstrüksiyon: Geneyapım

  Repertuvar tiyatrosu: Yapıtlık oyunevi

  Reyting: İzlenirlik

  Reality show: Gerçeklik gösterisi

  Resmetmek: Bedizlemek

  Resort: Dinlencelik

  Retinal: Ağkatmansal

  Rimel: Kirpik boyası, kirpiklik

  Rodeo: Binicilik gösterisi, bin-göster

  Roll: Ekmecik

  Roll-on: Yuvarlamalı

  Rosto: Dilimleme

  Rot: Bağlantılık

  S

  Safari: 1. Toplu av. 2. Doğa gezintisi

  Saki: İçki dağıtıcısı, içkisunar

  Salon: Genoda

  Savana: Geniş çayır, gençayır

  Seans: 1. Dönem, işlem dönemi. 2. Kez

  Seccade: Yakarımlık

  Seferberlik: Tümgirişim

  Seksizm: Eşeycilik

  Self-discipline: Özsıkıdüzen

  Self-sufficiency: Özyeterlik

  Self-sufficient: Özyeter

  Semai: İşitmece

  Sense of humor: Gülmece duyusu

  Sensör: Duyucu

  Sera: Yeşilevi

  Serum: Besinlik

  Servis: Görev taşıtı

  Set: Çekimyeri, çevirmelik

  Sevap: 1. Kutödül. 2. Kutödüllük

  Sexploitation: Eşeysömürü

  Siroko: Yakaryel

  Siroz: Bavur sayrılığı

  Sirozlu: Bavur sayrısı, bavuru sayrılıklı

  Siyer: Kutyaşamöyküsü

  Skolastik: Okulcu

  Skolastisizm: Okulculuk

  Skavut: Hızlı bulgu gemisi

  Snekbar: Atıştırıp-içmelik, atıştır-iç yeri, atıştırma içkiliği

  Sonda: Sıvıakıtır

  Sosyokültürel: Ekinsel-toplumsal

  Sote: Ufaklama

  Spread: Kazanç ayrımı

  Spreadsheet: Sayım çizelgesi, çizelge yazılımı

  Stand-up comedian: Ayaküstü güldürmen

  Stand-up comedy: Ayaküstü güldürü

  Start-up: İş-kuran, iş-kurmuş

  Stor: Oluklu gergi

  Stüdyo: Çekimlik

  Sünnet: Kamış kesme

  Sürfile: Kıyı dikişi

  Sürmenaj: Ansal bitkinlik, başörgen bitkinliği

  Süspansiyon: Aktarıcı

  Sweatshop: Sömürü kuruluşu, sömürüevi

  Ş

  Şablon: 1. Çıkarmalık. 2. Uygulama örneği, uygulamalık

  Şampuan: Saç yıkama sıvısı

  Şarapnel: Saçılan

  Şathiye: Takılmaca

  Şarjör: Sürenek, sürgeç

  Şehit: Kutölü

  Şehitlik: Kutölülük

  Şezlong: Uzanmalık

  Şövale: Bedizci çatkısı

  T

  Taahhütname: Yüklenim belgesi, yüklenimlik

  Takipçi: İzlemeci

  Takva: Yazıktan sakınma

  Takva sahibi: Yazıktan sakınan

  Tantuni: Kavurmaca

  Tarihçe: Geçmişçe özeti

  Tarikat: Tanrı yolu

  Tayt: Sıkı

  Teaser: Gelecek-izlencelik

  Tecrit11: Seslenmece

  Tekil12: Biril

  Tekke: Gizemcievi

  Teknoloji: Uygulayımlık

  Tekvando: Tekme dövüşü

  Telefon etmek: Sestaşırlamak

  Telesekreter: Yanıtlayıcı

  Tellak: Yıkayıcı, yuyucu

  Temiz: Aklanık

  Temlik: Özelgeleme

  Terim: Özel söz(cük)

  Territorial: Bölgecil, yersever

  Tertemiz: Apaklanık

  Tester: Deneme ürünü, denemelik

  Teşekkür: Özdeğerleme

  Teşekkür etmek: Özdeğerlemek

  Tezgâh: Elyeri, yapmalık

  Think-tank: Başörgen takımı, düşünce kuruluşu

  Thriller: Titretici, yürek-oynatıcı

  Tik (I): Yinelenim

  Tik (II): 1. Denetim imi. 2. Doğru imi

  Tire: Çizgicik

  Tomograf: Kesitçeker

  Toner: Boyamlandırıcı

  Topik: Yersel

  Tramplen: Atlamalık

  Transhümanizm: Ötekişicilik

  Transistor: Aktarım direnci, titreşim genişleticisi

  Tren: Dizi taşıt

  Turba: Bitkiyakıt

  Turbalık: Bitkiyakıtlık

  Turgor: Şişme

  Tuvalet: Özbakım

  U

  Ucube: Şaşırtıcı nen, şaşırtıcılık

  UFO13: NSUN (neliği saptanmamış uçan nesne; okunuşu: nesun)

  Ufologist: NSUN incelemecisi

  Ufology: NSUN incelemesi

  Usta: Uzer, uzkişi

  Usturlap: Yükseltiölçer

  Ü

  Üre: Sidik atığı

  Üremi: Sidik atığı sayrılığı

  V

  Vandalizm: 1. Güzelkırıcılık. 2. Kırdökçülük

  Vasi: Tutsu14 yükümlüsü

  Vekilharç: Konak alışverişçisi

  VIP15: ÇÖK (çok önemli kişi; okunuşu: çök)

  Video: İzlemelik

  Vinç: Büyük kaldırıcı

  Virüs: 1. Bulaştırıcı. 2. Bozucu

  W

  Web camera: Ağ alıcısı

  Webinar: Ağ topluçalışımı

  Webshop: Ağ satışlığı

  Y

  Yakamoz: Su ışıltısı

  Yelpaze: Yelleç, yellengeç

  Yeni: Eskisiz

  Yepyeni: Epeskisiz

  Z

  Zanaat: Uziş

  Zanaatçı: Uzişçi

  2016 Önyazı

  Seyhan

  Ağ güncesi: dilseveretyemez.blogspot.com.tr

  _____________________________________________________

  1 Yad söz(cük)ler bölümündeki eğik yazılmış söz(cük)ler daha yerlileştirilmemiş ya da Türkçe bir bağlamda kullanılmayan İngilizce söz(cük)leri belirtir.

  2 Os. kertenkele.

  3 Os. yılansı.

  4 Koçaç: Os. armut.

  5 Central executive officer.

  6 Ya da “turnayemişi” denebilir. Ancak, o benim türentim sayılmaz.

  7 Örneğin “sözlü/yazılı anlatımca” ya da – konuşma bağlamında – “anlatımca yapmak” denebilir.

  8 Karakter jeneratörü.

  9 İlboy dilinde, demek ağızlarda “komaltmak” karşılığı var.

  10 Nongovernmental organization.

  11 Bir yazın sözcüğü olarak…

  12 “Tek” sözcüğü Farsça-kökenlidir.

  13 Unidentified flying object.

  14 Os. vasiyet.

  15 Very important person.

  <b>Değerleme:</b>

yukarı çık