Gezi Parkı Eylemlerine Bakışımız

Bilindiği üzere, Taksim Gezi Parkı’nda 31 Mayıs 2013’te başlayan eylemler, bugün de sürmektedir. O günden bugüne geçen kısa sürede birçok gelişmeye tanıklık éden yurttaşlarımız, yürütmedeki erkiñ kolluk güçlerini eylemci gençlere orantısızca kullanması nédeniyle eylemlere arka çıkmışlardır ve sorun ülkeniñ tümüne yayılıp bir kamu akımı biçimini almıştır. Ancak Başbakan’ımız, né yazık ki, birtakım ayrımcı söylemler geliştirip katı tutumlar sergileyerek bu arka çıkışıñ karşısında başka bir topluluk oluşmasına néden olmuştur.

Bugüne dek yérliğimiz, tüm siyâsî konulardan olabildiğince uzakta, yalñızca diliñ ve dil biliminiñ tartışıldığı bir ortam olmayı başarmıştır. Dahası, yöneticilerimiz ile birlikte çoğu üyemiz, bu konuda büyük özen gösterip gereksiz tartışmalardan, gerginliklerden olgun bdavranışlarla kaçınmıştır. Bu nédenle üyelerimizi göñülden kutluyoruz. Ancak né yazık ki ülkemiziñ geldiği söz konusu durum, değme yurttaşımızı deriñden étkilediğinden, Türkçesi Varken Topluluğu’nuñ yöneticilerini de yérlik adına konuyla ilgili bir tutum sergilemeye yöneltmiştir.

Türkçesi Varken yöneticileri, bu bildiriniñ dizelerini yazmaya karar vérdiği gibi, yazışmalıkta ya da köşe yazılarında aynı kararlılıkla siyâsetsiz bir içerik sağlamayı sürdürecektir. Kısaca bu bildiri, yérlik içinde tartışmaya açık değildir.

Türkçesi Varken Topluluğu (TVT), bu konuda da üyelerimizden eskisi gibi añlayış göstermelerini, yérlik içinde de eski tutumlarını sérgilemeyi incelikle istemektedir.

Yérlik olarak, Gezi Parkı eylemleriniñ siyâset üstü (siyâset dışı değil!) bir yapıda sürmesine arka çıkmaktayız. Anca böyle bir ortamda bu eylemleriñ olumlu bir soñuca varacağına inanmaktayız. Tüm bu eylemleriñ, yürütme erkinden kaynaklı aşırı güç kullanma, erksinme ve sindirme soñucunda meşrûlaştığını ve kesinlikle haklı bir noktada durduğunu düşünüyoruz. Bizce, yürütme erkiniñ yaptırımcı ve buyurmacı (diktatör) tutumu kesinlikle göz yumulmaması gereken bir konudur.

Ülkeniñ geleceği ve özgürlük hakları için bu akımıñ ülkülük (ideoloji) ve çatı (parti) üstü bir tutumda olmasını, tüm eylemiñ tek ses kalmasını dilemekteyiz ve bunuñ gençlerimizce sağlanacağına göñülden inanmaktayız. Nitekim, yérlik içinde de tüm Türkçecilik akımlarını ve ayrık görüşleri kapsayıcı davranmaya, kısacası deñey evi ortamı yaratmaya hep özen göstermemiz, başka konularda ve özellikle Gezi Parkı direnişi için de aynı ilkeyi beñimsememizi gerektirir.

Yérlik yöneticileri, yérlikte değil ancak günlük yaşamlarında bireysel özvérilerini Gezi Parkı eylemleri için kesinlikle esirgemeyeceklerini bildirmekte ve üyelerimiziñ yérlik dışında günlük yaşamlarında sağ duyulu bir tutumda olmalarını ve ülkeniñ sağlığı ile geleceğini düşünerek davranmalarını salık vérmekteyiz.

Türkçesi Varken Topluluğu olarak Gezi Parkı eylemlerindeki gençlerimize, bulundukları ağır durumdan dolayı ivedi sağlıcak ve ayrıca yiten gençlerimiz için kamuya baş sağlığı dileriz.

Türkçesi Varken Topluluğu

No comments
Comments are closed.