Etrüskler Türk Mü?

Günümüzde ‘Etrüskler Türk  mü?’ sorunsalı bulunmaktadır hala.Bir taraf ‘Etrüskler Türk’tür.’ derken diğer taraf ise ‘Etrüskler Türk değildir.’ diye tartışmaktadırlar.Bu sorunsalı çözmek için bu yazıyı hazırladım.Bu yazıyı hazırlarken konuyu gerçekçi ve nesnel bir biçimde değerlendirdim.Şimdiden iyi okumalar!

 

TARİHİ BULGULAR VE GEN ARAŞTIRMALARI

 

Atatürk’ün yönlendirmesiyle çıkan ve amacı ulusal bir tarih yaratmak olan Türk Tarih Tezine göre Etrüskler Türk olarak görülür.[Tarih 1, 1932] [T.T.A.H. , 1930]

‘Tarihin Babası’ olarak anılan Herodot eserinde Etrüskler için şöyle bahseder:

“…Manes’in oğlu Atys’in krallığı zamanında Lydia’da çok korkunç bir açlık hüküm sürmüştü… Kral halkı iki gruba ayırmış ve kur’a ile, bir grub kalıp öteki grubun göç etmesini kararlaştırmıştı. Lydia’da kalanlara kendi, göç edenlere de oğlu Tyrrhenos kumanda edecekti. Kur’a çekildikten sonra bir kısım Lydialılar İzmir kıyılarına gittiler ve orada gemiler inşa ederek hayatlarını kazanmak için bir yurt bulmak üzere denize açıldılar. Bir çok ülkeden geçtikten sonra, İtalya’nın kuzeyindeki Umbriya bölgesine geldiler ve buraya yerleştiler…” [Herodot, 1973, bet 43]

Türk Tarihinin Ana Hatları adlı yapıtta Etrüskler’in göçü için şunu söylemekte:

”Doriler istilâsından sonra bunlardan bir kısmı İtalya’ya göç etmişlerdir.Dorilerin istilâsı, milâttan 1200 sene evveldi.Dorilerin baskıları karşısında Etrüskler, ihtimal evvelâ Anadolu’ya geçtiler ve oradan küçük guruplar halinde İtalya’ya hicrete başladılar, sahillere çıktılar.” [T.T.A.H, 1930, bet 318]

Bundan sonraki gidişat şöyledir:

”Ondan sonra dahile girdiler.Kampanyada methal olarak Kapu (Capoue) şehrini yaptılar.Fakat,asıl isimlerine izafe edilen Etrürye de yerleştiler.
Bu mıntaka, o esnada Ombri lerin elinde idi.Gelenlerin medenî seviyeleri daha yüksek idi.Fakat, denizden azar azar geldikleri için istilâ çabuk
olmadı. Omberi ler yavaş yavaş Apenin dağlarına çekildiler.Bundan sonra Etrüsk şehirleri meydana gelmeyebaşladı.”[T.T.A.H, 1930]

Bir kurama göre Etrüskler,Truva Savaşı’ndan sonra arta kalan Truvalıların Sakalarla birleşmesi sonunda ortaya çıkan Tursaka kavminin bir devamıdır.[Memiş, 2007, bet 107-112]

Ayrıca tarihin çeşitli dönemlerinde Etrüsklere verilen adlar arasında Türk,Asena,Tarhan,Turs,Turk,Turia,Turksu gibi adlar olmuştur.[Mutlu, 2007, bet 121-122]

Etrüsklerin Türk olduğunu güçlendiren kanıtlardan biride Kazıbilimsel bulgulardır.Bu bulgular üzerinden yani sanatsal eşyalardan yola çıkarak Etrüskler ile Türklerin benzerlikleri görülmektedir. [Ayda, 1974]

Birkaç örnek verelim:

 

kalıntı.png

Bugünkü Kırgız ve Başkırt kıyafetlerine benzeyen en eski Etrüsk kıyafetleri. Louvre Müzesi, Paris

kapitolin.jpg

Kapitolin Kurdu,Musei Capitolini, Rome, Italy

 

gibi bir çok benzerlikler vardır.Dişi Kurt motifi,çift başlı kartal,fiziksel özellikler,sanatsal benzerlikler bunların birkaçıdır.[Memiş, 2007,bet 110-111]

Zaten bilindiği üzerine kalıtım uzmanı Prof.Dr.Alberto Piazza tarafından araştırmada Etrüsklerin Anadolu’dan göç ettiği kanıtlanmıştı.Ancak bu Etrüskleri, Türk yapmaz.Piazza daha sonra şu açıklamada bulunmuştur:

“Özellikle Etrüsklerin yoğun yapılandığı ve yaşadığı Siena’ya bağlı Murlo kasabasında yaşayanların DNA testlerinin sonuçlarına göre kanlarında normal bir İtalyan’dan çok Türk kökenlilerin kine benzer kanların bulunduğuna rastladık. Bu bakımdan tezimizin yüzde yüz olmasa bile buna yakın doğru olduğuna inanmaktayız.”

Bu açıklama da, Türk kökenlilerin kine benzer kanların bulunduğuna rastladık. diye söz geçmektedir.Bu sadece Türkiye’de yaşayan kişiler ile akraba olduklarını kanıtlar.Hiçbir biçimde bu açıklama Etrüsklerin,Türk olduğunu kanıtlamaz.Ancak bu araştırma sadece Etrüsklerin, Anadolu’dan geldiğini söyler.

Ancak İtalya’da Ferrara Üniversitesi’nde Dipt. Biolog. Guido Barbujani ve ekibi tarafından yapılan son gen araştırmasında, gerçekten de Etrüskler’in Anadolu’dan göç eden Turani bir topluluk olduğu kanıtlanmıştır.[”Etrüskler Türkt’ür” (Ferrara Üniversitesi Genetik Analiz Raporu) Töre Dergisi, S.2005/2]
Yani son yapılan gen araştırmaları Etrüsklerin Turani bir kavim olduğunu söyler.

 

DİL VE YAZI

 

Ön Türk Tarihçisi Sinan Meydan kitabında Etrüsklerin, Türk kökenli olduğunu detaylı bir şekilde açıklamaktadır.Meydan bu iddiayı güçlendirmek için Etrüsk Abecesinin Ön-Türk kökenli olduğunu söyler.[Meydan, 2014,bet 456-459]
Bazı araştırmacı ve bilim adamları Etrüsk dilinin Türkçe ile benzer olduğunu söyler.Atatürk dönemi okutulmuş Tarih 1 kitabında Etrüsk dilinin Hint-Avrupa Dili olmadığını söyler.[Tarih 1, 1932, bet 262(?)]

İsmail Doğan bir araştırma yazısında Etrüsk Abecesi ile Orhun Abecesinin benzerliklerini ortaya koymuştur: [Doğan, 2007,bet 171]

etürsk.png

10 işaretin hem ses hem de şekil olarak benzer görülüyor.4 işaretin ise şekil olarak benzer ancak ses olarak farklıdır.

 

Doğan, ”Bir yazı sisteminde bu kadar çok benzerlik tesadüf değildir.Bunlar, her iki yazının da kaynağının aynı olduğunun göstergesidir.” demektedir.[Doğan, 2007,bet 171]
Yani bu benzerliklerin tesadüf olmadığını ileri sürmüştür.

Ayrıca, ”Etrüsk ve Türk yazısının şekil ve ses benzerlikleri dikkate alındığında aynı kaynaklı yazı olduğu açıkça görülmektedir…Etrüskler kullandıkları bu yazıyı muhtemelen Anadolu’da bulundukları sırada öğrenip göçleriyle birlikte Avrupa’ya da öğretmişlerdir.” diyerek Etrüsk run yazısı ile Orhun run yazısının ‘akraba’ olduklarını belirtmişlerdir.[Doğan, 2007,bet 171-172] [Meydan, 2014, bet 459]

Fransız doğu bilimci Bernard Carra de VauksLa Langue Étrusque; Sa Place Parmi Les Langues adlı yapıtında Türkçe ile Etrüsk dilinin benzerliklerini ortaya koymuştur.
Bunların birkaçı şudur: and/ant ‘yemin,ant’ , am ‘analık,kadın organı’ , oñ ‘onur’, us/es ‘akıl’, teñ ‘eşitlik’ vd.[Carra, 1911, bet 31-33-38-39-61]

Filolog ve toponimist olan Taylor, Etrüsk dilinin Turani bir dil olduğunu söyler.[Taylor, 1876]

İtalyan dilbilimci Mario Alinei yazısında Etrüsk dili ile Türkçenin biçimbilimsel olarak benzerliklerini değinmiştir.Örnek olarak, /k/>/h/dönüşümü veya /t/>/th/ dönüşümü gibi.Ya da son eklerin ard arda yığılması veya Etrüskçe’de sıfatların ‘-l’ ile düzelmesi Türkçe’de de ‘-li’ ile olması gibi.Daha çok örneği vardır.[Alinei, (?)]

Görüldüğü gibi Tarihi bulgular ve gen araştırmaları;dil ve yazıda Etrüskler ile Türklerin benzer olduğunu göstermektedir.Bu yazıda hiçbir şekilde Etrüskler Türk’tür diye iddiada bulunmuyorum sadece tarafsız bir biçimde Etrüsk ile Türk’ün benzerliklerini ortaya koydum.

 

Yazımı burada sonlandırıyorum.Bu yazıdan sonra Etrüsklerin Türk olup olmadığına siz karar verebilirsiniz.Esen kalın!

 

Dipçe:

T.T.A.H= Türk Tarihinin Ana Hatları