Dile Yansıyan Sapkınlık

– Kızım dur! Ben véreyim benim ki bozuk zaten… – Amaan ne olacak sanki! Nasılsa benimki de bozulacak, ben véreyim! Türkçe lastik gibidir, nereye çekersen oraya gider diye bir sözlem ortaya atmışlar da, arkasını getirmişler;  kendi sapıklıklarını örtbas étmeye çalışıyorlar. İlkokul öğrenciliğimi anımsıyorum; dilimiziñ töz sözcükleri olan almak, vérmek, koymak ib. sözcükleri sıradan bir biçimde…
Devamı