İstanbul, Türkiye
bilgi@turkcesivarken.com

Blog

TDK’ye atılan iftiralar

1970 yıllarda basın tarafından TDK’yi karalamak için gülünç türetimler yapılmıştır. Bu türetimlerin kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor ancak, kamu içinde hızla yayılmış ulayı (ve) bunların gerçekten TDK tarafından türetildiği sanılmıştır, hatta sanılmaktadır. TDK’nıñ türettiği sanılan sözcükler; * Otobüs : Çok Getirgeçli götürgeç * Tren : Alttan ittirmeli üstten tüttürmeli çok oturgaçlı getirgeçli götürgeç * Yumurta :…
Devamı

Türetilen yeñi sözcükleri kullanmak

Türetilen yeñi sözcükleri kullanmak, yıllardır kullandığımız sözcükleri bir kıyıya bırakmak doğru mudur  dahası  olanaklı mıdır ? Olanaksız olması için bir neden yok. İlk başlarda yadırgamañız olağandır ancak üç beş kullanımdan soñra yıllardır kullanıyormuşsuñuz gibi alışacağımızdan kuşkum yok. Kimileri Türkçeleşmiş(!) sözcüklerin değişemeyeceğini söyler, bu yönde direterek konuşurlar. Bu kişiler “dil devrimi“nden çavsız (habersiz) mıdırlar, bilemem ancak…
Devamı

30. damga: Geŋizcil N

… Geŋizcil n sesi, Türkçeniŋ eski bir sesi olmakla birlikte bugün çoğu Türk dilinde hâlâ bulunur. Türkiye Türkçesiniŋ Doğu ve Rumeli ağızları dışında tüm ağızlarında vardır[1]. Öndamakla /n/ sesi verirken, art damakla hafif bir /ğ,g/ sesi verilmesiyle çıkar. …

Göktürkçe Sözcük Bulmaca

Türk abecesi ile anıklanmış (hazırlanmış) sözcük bulmaca oyunu…

Her düzeyden kişinin oynayabileceği kolaylıkta olup, sözcük ilen abeceniñ daha iyi kavranması, alıştırma yapılması için uygundur.

Bulmacayı indir >>>

Dili bozan toplum mudur?

Türkçe’niñ yozlaşmasına halk neden oluyormuş gibi, halka bir baskı uygulanıyor.
Yok aman Türkçe yozlaştı, yok dil elden gidiyor, halk özenti olduğu için dili kirletti, halk konuşmasıñı bilmiyor, halk böyle halk şöyle cart curt….

Bu kendi yedikleri haltları birilerine ödetmedir. Toplumun, bugünkü dil bozunmasında neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Tam tersi dili koruyan toplumdur.

Peki bunca bozunmaya neden olan kim? Yanıtı kolay; ulusal düşüncelerden çavsız bilimkişileri, yerel değerlerden eksik kalmış aydın takımı ulayı kuşum aydıncıklar… Kısaca demek istediğim, toplumdan kopuk kişilerdir.

TürkçesiVarken.com ZTV Söyleşisi


ZTV’niñ dâveti üzerine, kurucularımızdan Yiğit Tulga’nıñ katıldığı “Abaküs” adlı izlencede geçen söyleşiniñ görüntüleriñi yerliğimiz üzerinden izleyebilirsiñiz.

İZLE :
http://turkcesivarken.com/yazismalik/index.php?topic=1530

Tek Ereğimiz, Tek Gereğimiz Türkçe

Son günlerde üye olup, çeşitli kargış (beddua), sövgü (hakaret) ilen karalamadan sonra yerliğimizde (sitemizde) üyeliğiñi sildirmek isteyenlerin sayısı artınca böyle bir yazı yazmayı gerendim (gerek gördüm).

Öncelikle şu kesinkes bilinmelidir; biz yalnızca Türkçe üzerine tartışıyoruz. Yönetkisel görüşüñüz, yaşama bakış açınız, inançlarıñız bizi ilgilendirmiyor. İster Şaman olun, ister koyu şeriatçı, ister Atatürkçü olun, ister komünist ne olursañız olun eğer göñlünüz Türkçe için yanıyorsa burada size sonsuza dek kapılarımız açıktır.
Çünkü bizim tek amacımız var; o da Türkçe’niñ gelişimidir.

TVT Türkçe Karşılıklar Kılavuzu 2008

Türkçesi Varken Topluluğu (TVT) olarak, genelağ üzerinde çalışmaya başladığımız 28 Oğuzay 2007 günayından beri Türkçe’ye girmiş, giren ilen girecek olan sözcükler üzerinde araştırmalar yapmış, bunlar için karşılıklar önermişizdir. Sözcük türetiminde izlenen yol; önce eski dile bakılmış ardından Anadolu ağızları yoklanmış, olmazsa Asya Türklerinin sözleri gözden geçirilmiştir. Eğer tüm bunlara karşın uygun sözcük bulunamamışsa, türetim yoluna…
Devamı

Psalterion’dan Santura Yatuğan

Sapsız telli çalgılar yatırılarak çalınmaktadır. Bunların da saplı eşdeğerleri gibi parmakla, çalgıçla ya da yayla çalınan biçimleri vardır. Bunlara dilimizde yatık saz (8), yatuğan (1, 5), yatuk (5) adları verilmektedir. Son ikisi dilimizde öteden beri var olan sözlerdir. Yatık saz sözüyse Ögel’in bunları tanımlamak için kullandığı bir sözdür (8). Farsça saz sözünü içerdiğinden kullanımı yeğlenmemelidir.…
Devamı

Kubuzdan Lavtaya Kopuz

Türklerin düncel ulusal telli çalgısı olan kopuz Divan’da kubuz biçiminde Arapça udun karşılığı olarak yer almaktadır (7). Kopuzun eski Yunan’daki eşdeğeri lir idi. Bu çalgının, Latinceye de değişmeksizin geçen Yunanca adı lyra idi (4). Lyra sözü dirgerlik diline de bir dilgibilim (anatomi) terimi olarak girmiştir. Kopuz biçiminde oluşumların adlandırılmasında kullanılan bir terimdir. Osmanlıcası uddur (11).…
Devamı